Laidiens: 16.03.2015., Nr. 53

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/53.AKK1

Rīgas Stradiņa universitātes Personāla departaments izsludina vakances

Struktūrvienība

Vakantais amats

Vietu skaits

A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Pētnieks

1 amata vieta

A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Asistents (pētniecībā)

3 amata vietas

A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Direktors

1 amata vieta

ERAF projekts "RSU zinātniskās kapacitātes attīstība un veicināšana kopējā Eiropas pētniecības telpā" Nr.2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/013

Vadošais pētnieks

1 amata vieta

Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija

Pētnieks

1 amata vieta

RSU Onkoloģijas institūts 

Pētnieks

2 amata vietas

RSU Onkoloģijas institūts

Vadošais pētnieks

1 amata vieta

RSU Onkoloģijas institūta Pārmantotā vēža pētniecības nodaļa

Pētnieks

1 amata vieta

RSU Onkoloģijas institūta Molekulārās ģenētikas laboratorija

Pētnieks

2 amata vietas

Pieteikumu ar norādīto amatu lūdzam sūtīt vai iesniegt Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes vadības un lietvedības daļā Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007. Amatu prasības un pieteikšanās kārtību lūgums skatīt www.rsu.lv → Vakances.


OP 2015/53.AKK2

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz amatiem:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Ministrija veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību.

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakantu amatu - Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Iepirkumu, līgumu un darbības nodrošinājuma nodaļas vadītājs/-a

Finanšu un darbības nodrošinājuma departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina ministrijas un visa resora budžeta projekta sagatavošanu, budžeta izpildes finanšu vadību, ministrijas izpildāmo ārvalstu finansēto līdzekļu projektu īstenošanu, nodrošina ministrijas IT infrastruktūras darbu, organizē un vada publiskā iepirkuma procedūras nepieciešamo preču un pakalpojumu saņemšanai.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība

- 5 gadu praktiskā darba pieredze publiskā iepirkuma organizēšanas jomā (tai skaitā iepirkumu komisijas vadīšana)

- praktiskā darba pieredze centralizētu iepirkumu organizēšanā un iestādes pārstāvībā Iepirkumu uzraudzības birojā

- praktiskā darba pieredze inventarizācijas sagatavošanā un organizēšanā

- darba organizēšanas, koordinācijas un vadīšanas prasmes

- profesionālās iemaņas saskarsmē un prasme uzstāties

- pārliecināšanas un argumentācijas prasmes

- labas iemaņas darbā ar datoru

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pievienojies Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Iepirkumu, līgumu un darbības nodrošinājuma nodaļas kolektīvam un mēs tev uzticēsim veikt šādus uzdevumus:

- vadīt, plānot un organizēt nodaļas darbu

- nodrošināt centralizētos iepirkumus par atsevišķu preču un/vai saimniecisko pakalpojumu saņemšanu resora ietvaros

- vadīt vai piedalīties iepirkumu komisiju darbā

- nodrošināt materiālo vērtību iegādi un ministrijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo saimniecisko pakalpojumu saņemšanu plānoto līdzekļu ietvaros

- organizēt iekšējo normatīvo aktu izstrādi iepirkumu plānošanas, organizēšanas un izpildes nodrošināšanai ministrijā un kontrolēt to ievērošanu

- vadīt ministrijas gada pārskata par iepirkumiem sagatavošanu iesniegšanai Iepirkumu uzraudzības birojam likumā noteiktajos termiņos

- organizēt ikgadējās inventarizācijas un to sagatavošanu ministrijā, vadīt vai piedalīties inventarizācijas komisijas darbā

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.

 

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Ministrija veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakantu amatu - Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Iepirkumu, līgumu un darbības nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks/-ce

Finanšu un darbības nodrošinājuma departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina ministrijas un visa resora budžeta projekta sagatavošanu, budžeta izpildes finanšu vadību, ministrijas izpildāmo ārvalstu finansēto līdzekļu projektu īstenošanu, nodrošina ministrijas IT infrastruktūras darbu, organizē un vada publiskā iepirkuma procedūras nepieciešamo preču un pakalpojumu saņemšanai.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- vismaz viena gada praktiskā darba pieredze publiskā iepirkuma organizēšanas jomā

- pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē

- prasme izmantot normatīvo aktu informācijas sistēmu

- darba organizēšanas, koordinācijas un vadīšanas prasmes

- profesionālās iemaņas saskarsmē un prasme uzstāties

- pārliecināšanas un argumentācijas prasmes

- labas iemaņas darbā ar datoru

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pievienojies Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Iepirkumu, līgumu un darbības nodrošinājuma nodaļas kolektīvam un mēs tev uzticēsim veikt šādus uzdevumus:

- vadīt vai piedalīties iepirkuma komisijas darbā

- izstrādāt nepieciešamo iepirkumu dokumentāciju, ieskaitot līguma projektus un tehniskās specifikācijas

- izstrādāt iekšējo normatīvo aktu projektus iepirkumu plānošanas, organizēšanas un izpildes nodrošināšanai un par atsevišķu saimniecisko pakalpojumu izmantošanas nosacījumiem ministrijā

- organizēt noslēgto līgumu izpildes kontroli

- sniegt konsultācijas iepirkumu procedūras jautājumos

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 14 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.


OP 2015/53.AKK3

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (reģ. Nr.90000270634) izsludina konkursu uz trijām amata vietām valsts notāra/-es ierēdņa amatam Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas Parakstu apliecināšanas un jaunu tiesību subjektu reģistrācijas sektorā uz nenoteiktu laiku (divas amata vietas) un uz noteiktu laiku (viena amata vieta)

Galvenie pienākumi:

- veikt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), komersantu (individuālo komersantu, personālsabiedrību, kapitālsabiedrību, to filiāļu un ārvalstu komersanta filiāļu, pārstāvniecību) Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrāciju un to pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju

- izskatīt un pārbaudīt reģistrācijai iesniegto dokumentu atbilstību likuma prasībām, pieņemt lēmumus par reģistrāciju, maksātnespējas procesiem, izmaiņu ierakstīšanu Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, vai atteikšanos izdarīt ierakstu, vai izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra, komercreģistra

- veikt parakstu apliecināšanu likumā noteiktajos gadījumos

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.pantam

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs (tai skaitā pirmā līmeņa augstākā izglītība)

- zināšanas uzņēmējdarbību un komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos, administratīvajās tiesībās un procesā, komerctiesībās, Eiropas Savienības tiesību aktu sistēmā

- zināšanas lietvedībā, vēlama pieredze juridisku dokumentu sastādīšanā

- labas iemaņas darbā ar datoru

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu

- augsta atbildības izjūta, precizitāte, izcilas saskarsmes spējas

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

- labus darba apstākļus

- bruto atalgojumu, sākot no EUR 664,00 (8.mēnešalgu grupa), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- profesionālās izaugsmes iespējas

- darbavietu Rīgas centrā

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt vai nosūtīt pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, pa faksu 67031793 vai e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālr. uzziņām 67031816, 67031815.


OP 2015/53.AKK4

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas eksperts

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība veterinārmedicīnā vai pārtikas tehnoloģijā

- profesionālā pieredze pārtikas uzraudzības un piena pārstrādes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu, angļu) zināšanas

- sarakstes un lietvedības pamatprincipu pārzināšana

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- prasme strādāt saspringtās situācijās

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- piena un olu produktu kvalitātes, nekaitīguma un marķējuma uzraudzības jautājumu koordinēšana

- fizisku un juridisku personu vēstuļu, iesniegumu, sūdzību izskatīšana un atbildes sagatavošana

- normatīvo aktu projektu izvērtēšana, priekšlikumu normatīvo aktu izmaiņām sniegšana

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei;

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2015/53.AKK5

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes inspektors/-e pārtikas uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) veterinārmedicīnā, medicīnā, pārtikas zinībās, pārtikas produktu tehnoloģijā vai iegūta sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām

- vēlama pieredze profesionālajā jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu, angļu) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- prasme pārliecināt

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- kontrolēt pārtikas nozarē iesaistīto fizisko un juridisko personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sastādīt administratīvos aktus, dokumentus administratīvo pārkāpumu lietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- organizēt un veikt paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv, sadaļā Karjeras iespējas) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2015/53.AKK6

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām

Pedagoģijas fakultātē:

Profesors Valodniecības nozarē, Latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē (Bērnu filozofija un valoda, Latviešu valodas kultūra, Mūsdienu latviešu valoda), Vispārīgās pedagoģijas un valodu katedrā - 1 (viena) amata vieta

Prasības profesora amata pretendentiem/-ēm:

- doktora zinātniskais grāds

- atbilstība Augstskolu likuma 28.panta prasībām un 04.09.2001. MK noteikumiem Nr.391

- starptautiska pētnieciskā darbība vai augstākās izglītības projekta vadīšana vai koordinēšana

- pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus, veikt pētniecības darbu

- prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus

- saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana

- teicamas valsts valodas un svešvalodu - krievu, angļu/vācu - valodas prasmes

Asociētais profesors Pedagoģijas nozarē, Mūzikas pedagoģijas apakšnozarē (orķestra vadība, orķestra diriģēšana un instrumentācija), Instrumentspēles pedagoģijas katedrā - 1 (viena) amata vieta

Prasības asociētā profesora amata pretendentiem/-ēm:

- doktora zinātniskais grāds

- atbilstība Augstskolu likuma 30.panta prasībām un 04.09.2001. MK noteikumiem Nr.391

- starptautiskā darba pieredze attiecīgajā apakšnozarē

- pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus, veikt pētniecības darbu

- prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus

- saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana

- teicamas valsts valodas un svešvalodu - krievu, angļu/vācu valodas - prasmes

Docents - Pedagoģijas zinātnes nozarē, Mūzikas pedagoģijas apakšnozarē (Ritmika), Mūzikas un dejas pedagoģijas katedrā 1 (viena) amata vieta

Docents - Pedagoģijas zinātnes nozarē, Pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē (Matemātisko priekšstatu veidošanas metodika, rokdarbu metodika, gleznošana, teātra veidi pirmskolā), Pirmsskolas pedagoģijas katedrā 1 (viena) amata vieta

Docents - Pedagoģijas zinātnes nozarē, Pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē (sporta metodika, rotaļa teorijā un praksē), Pirmsskolas pedagoģijas katedrā 1 (viena) amata vieta

Prasības docenta amata pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Augstskolu likuma 39.panta prasībām un 04.09.2001. MK noteikumiem Nr.391

- priekšrocība kandidātiem ar doktora zinātnisko grādu

- pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus, veikt pētniecības darbu

- dalība starptautiskās konferencēs ar zinātnisku referātu, publikācijas starptautiskajos izdevumos

- prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus

- saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana

- teicamas valsts valodas un svešvalodu - krievu, angļu/vācu valodas - prasmes

RPIVA Zinātniskajā institūtā:

Vadošais pētnieks Pedagoģijas nozarē, Augstskolas pedagoģijas apakšnozarē - 1 (viena) amata vieta

Vadošais pētnieks Pedagoģijas nozarē, Vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē - 1 (viena) amata vieta

Prasības vadošā pētnieka amatu pretendentiem/-ēm:

- doktora zinātniskais grāds

- atbilstība Zinātniskās darbības likuma 26.panta prasībām.

- zinātniskā darba stāžs kopumā ne mazāks par pieciem gadiem

- pretendējamā amata zinātnes apakšnozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas

- pieredze un prasme vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu

- teicamas valsts valodas un svešvalodu - krievu, angļu valodas - prasmes

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" akadēmijas Personāla nodaļā jāiesniedz: iesniegums par piedalīšanos konkursā ar norādi, uz kādu amatu pretendē; CV; dokumentu kopijas, kas apliecina kvalifikāciju un zinātnisko grādu; zinātnisko un metodisko (docētāju amatu pretendentiem) darbu saraksts un to kopijas par pēdējiem sešiem gadiem. Adrese: Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV-1083; tālr. 67808013; fakss 67808034; e-pasts: personals@rpiva.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/53.AKR1

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo, ka konkursa kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas Parakstu apliecināšanas un jaunu tiesību subjektu reģistrācijas sektora valsts notāres ierēdnes amatā no 2015.gada 9. marta iecelta LIENE ZIEDIŅA.


OP 2015/53.AKR2

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Resursu vadības departamenta Informācijas tehnoloģiju un dokumentu aprites daļas informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja amatā uz nenoteiktu laiku no 2015.gada 10.marta iecelts ARNIS GOLTS.


OP 2015/53.AKR3

Valsts meža dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Austrumlatgales virsmežniecības Viļakas nodaļas mežziņa ierēdņa amatā 12.03.2015. iecelts KASPARS BOGOMOLS.


OP 2015/53.AKR4

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Zemgales reģionālās nodaļas Zemgales Pensiju daļas inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2015.gada 12.martā iecelta ALEKSANDRA VEĻGANA.


OP 2015/53.AKR5

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Zemgales reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2015.gada 16.martā iecelta JEKATERINA IVBULE.


OP 2015/53.AKR6

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Latgales nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2015.gada 16.martā iecelta MARIANNA VĒVERE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)