Laidiens: 13.03.2015., Nr. 52

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/52.AKK1

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000054163, izsludina konkursu uz divām vakancēm - Uzturēšanās atļauju nodaļas VECĀKĀ/-ĀS REFERENTA/-ES ierēdņa amats (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- pirmā līmeņa augstākā izglītība (vēlama - akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, vēlams - tiesību zinātnē)

- pieredze darbā ar datubāzēm (pieteikuma vēstulē norādīt ar kādām datubāzēm)

- praktiskā darba pieredze sagatavojot administratīvos aktus

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- ļoti labas angļu valodas un krievu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus svešvalodā

- izpratne par uzturēšanās atļaujām un ar to saistītiem jautājumiem imigrācijas jomā

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt normatīvos aktus migrācijas jomā un piemērot to normas, gatavojot administratīvo aktu projektus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem

- izskatīt ārzemnieku iesniegtos dokumentus un sagatavot lēmuma projektus uzturēšanās atļauju saņemšanai, reģistrēšanai, anulēšanai, atteikumam un darba atļauju saņemšanai un anulēšanai

- veikt ārzemnieku datu ievadīšanu un datu aktualizēšanu Vienotajā migrācijas informācijas sistēmā

- konsultēt klientus telefoniski un pa elektronisko pastu

Iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- CV

- izglītības dokumentu kopija

Dokumentus sūtīt pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla nodaļai, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi personas@pmlp.gov.lv 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Uzziņas pa tālruni 67219273.


OP 2015/52.AKK2

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina pieteikties pretendentus Medicīniskās kvalifikācijas un mācību centra galvenā/-ās speciālista/-es pakalpojuma kvalitātes uzraudzības jautājumos amatam

Galvenie uzdevumi:

- metodoloģiski vadīt un uzraudzīt medicīniskās kvalitātes kontroles sistēmas ieviešanu un uzturēšanu reģionālajos centros

- piedalīties vadlīniju un rekomendāciju pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai izstrādāšanā

- kontrolēt mācību programmu realizēšanas kvalitāti

Prasības pretendentam:

Izglītība - 2.līmeņa augstākā medicīniskā izglītība

Kvalifikācija

- ārsta grāds

- neatliekamās medicīnas ārsta vai citas specialitātes ārsta sertifikāts

- teorētiskā un praktiskā pieredze neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā ne mazāka par 5 gadiem

Prasmes un iemaņas

- teicama valsts valodas prasme, t.sk. lietišķās rakstu valodas

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar MS Office programmām

- spēja apgūt NMP dienestā funkcionējošo, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo informācijas sistēmu operatīvās darbības nodrošināšanai

- spēja izmantot dažādus komunikācijas kanālus un mūsdienīgus tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu

Personīgās īpašības

- analītiska domāšana

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- nesavtīgums

- spēja strādāt komandā

Papildu prasības

- pieredze neatliekamās medicīniskās palīdzības kvalitātes izvērtēšanas darbā tiks uzskatīta par priekšrocību

- vēlams pārzināt pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanas sistēmu

Pieteikumus un CV sūtīt uz e-pasta adresi personals@nmpd.gov.lv līdz 2015.gada 28.martam. Papildu informācija pa tālr. 67337063, 67337011. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri būs tikuši līdz otrajai atlases kārtai.


OP 2015/52.AKK3

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsults/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās juridiskā jomā, t.sk. pieredze līgumu slēgšanas jomā, publisko iepirkumu organizēšanā, administratīvo aktu un normatīvo aktu projektu sagatavošanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana publisko iepirkumu jomā, saistību tiesību jomā un izglītības jomā;

- spēja patstāvīgi sekot izmaiņām darbam nepieciešamajos normatīvajos aktos

- spēja izvērtēt faktus, paredzēt un novērst riskus un spēja identificēt problēmas, saprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumu

- sagatavojot dokumentu, t.sk. administratīvo aktu, projektus

Amata mērķis: nodrošināt juridiskā atbalsta sniegšanu līgumu izstrādes, iepirkumu organizēšanas un normatīvo aktu izstrādes jomā.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K.Valdemāra ielā 38, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi ilva.krumina@nva.gov.lv vai jāiesniedz personīgi 117.kabinetā. Informācija pa tālruni 67021770, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2015/52.AKK4

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (divas amata vietas uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes inspektors/-e veterinārās uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība veterinārmedicīnā

- vēlama pieredze profesionālajā jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu, angļu) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- prasme pārliecināt un pieņemt atbildīgus lēmumus

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kontroles un uzraudzības funkcijas veterinārās uzraudzības objektos

- kontrolēt veterinārajā nozarē iesaistīto fizisko un juridisko personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sniegt atzinumus, apliecinājumus un citus dokumentus par normatīvo aktu ievērošanu amata kompetences robežās

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- stabilu atalgojumu, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Iesniegumā lūgums norādīt konkrētu amatu, uz kuru kandidējat. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2015/52.AKK5

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (divas amata vietas uz noteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes inspektors/-e veterinārās uzraudzības jomā

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība veterinārmedicīnā

- vēlama pieredze profesionālajā jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu, angļu) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- prasme pārliecināt un pieņemt atbildīgus lēmumus

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kontroles un uzraudzības funkcijas veterinārās uzraudzības objektos

- kontrolēt veterinārajā nozarē iesaistīto fizisku un juridisku personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sniegt atzinumus, apliecinājumus un citus dokumentus par normatīvo aktu ievērošanu amata kompetences robežās

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- stabilu atalgojumu, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2015/52.AKK6

Latvijas Universitāte (reģ. Nr.3341000218 IZM izglītības iestāžu reģistrā) izsludina konkursu Fizikas un matemātikas fakultātē uz akadēmisko amatu vietām:

- vadošais pētnieks - matemātiskā fizika - 1 vieta

- vadošais pētnieks - algebra un matemātiskā loģika - 1 vieta

- pētnieks - modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika - 2 vietas; pētnieks - šķidrumu un gāzu mehānika - 1 vieta

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā: http://www.lu.lv/par/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Latvijas Universitātes Personāla departamentā 107.telpā Baznīcas ielā 5, Rīgā, jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanci zinātnes apakšnozarē ar amata darba uzdevumiem, akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae) un pārējie dokumenti atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām: http://www.lu.lv/par/dokumenti/nolikumi/. Papildu informācija pa tālr. 67034657, e-pasts: pd.vakances@lu.lv.


OP 2015/52.AKK7

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA aicina pievienoties kolektīvam Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora vietnieku elektroniskās pārvaldes jautājumos (ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- kompetences ietvaros plānot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) resora informācijas sistēmu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras attīstības stratēģiju un nodrošināt tās ieviešanu

- vadīt IKT darbību, nosakot prioritātes, izstrādājot standartus un nosakot termiņus

- nodrošināt koplietošanas informācijas sistēmu izveidošanu, attīstību un uzturēšanu, un šim nolūkam pastāvīgi sadarboties ar institūcijām, kuras izmanto koplietošanas informācijas sistēmas savu funkciju veikšanai

- vadīt (organizēt, plānot, kontrolēt) pakļauto struktūrvienību darbu, nodrošināt to funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī to savstarpēju sadarbību

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un kas papildināta ar nepieciešamām speciālām zināšanām

- vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā

- vismaz piecu gadu pieredze informācijas sistēmu ieviešanā un uzturēšanā

- pieredze un zināšanas IKT pakalpojumu sniegšanā (organizācijas iekšējiem klientiem un ārējiem klientiem)

- pieredze un zināšanas par datorprogrammu un datortīklu izveidi un uzturēšanu

- informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas metožu un datu bāzu vadības sistēmu pārzināšana

- zināšanas personālvadības jautājumos

- ļoti labas valsts valodas un vēlamas angļu valodas zināšanas

- ļoti labas datora lietošanas prasmes (biroja programmatūra, datoru un mobilo ierīču operētājsistēmas u.c.)

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- labas administratīvās un analītiskās prasmes

- prasme strādāt komandā

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un dinamisku darbu valsts pārvaldē

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskajai un iepirkumu nodaļai Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 28347888.


OP 2015/52.AKK8

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Ekspertīzes departamenta Būvprojektu ekspertīzes nodaļas vecākais/-ā būveksperts/-e (2 vakances)

Ja esi eksperts būvniecības industrijā un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- nodrošināt būvprojekta, būvdarbu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa novērtēšanu un izpildījumu, kā arī tiem veikto ekspertīžu atbilstību normatīvo aktu prasībām saskaņā ar Biroja vadlīnijām

- nodrošināt būvju būvekspertīžu metodisko vadību un sagatavot metodiskos materiālus

- nodrošināt atbalstu attiecībā uz būvekspertu vērtēšanu un eksamināciju, kā arī būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumu izvērtēšanā

- piedalīties ārējo un iekšējo normatīvo aktu īstenošanas izskatīšanā un atzinumu sagatavošanā savas kompetences ietvaros

Ja tev ir:

- zinātniskais grāds būvniecības jomā

- iepriekšējā darba pieredze būvniecības jomā ne mazāk par 5 (pieciem) gadiem

- pieredze būvniecības un būvizstrādājumu ražošanas nozari regulējošo tiesību aktu un būvniecības un būvizstrādājumu standartu pielietošanā

- teicamas valsts valodas prasmes, labas angļu un krievu valodas zināšanas (B2 līmenī)

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Ekspertīzes departamenta Būvprojektu ekspertīzes nodaļas vecākā būveksperta amata konkursam" līdz 2015.gada 26.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 08.04.2015. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/52.AKK9

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Ekspertīzes departamenta Būvprojektu ekspertīzes nodaļas būveksperts/-e (2 vakances)

Ja esi eksperts būvniecības industrijā un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- nodrošināt būvprojekta, būvdarbu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa novērtēšanu un izpildījumu, kā arī tiem veikto ekspertīžu atbilstību normatīvo aktu prasībām saskaņā ar Biroja vadlīnijām

- nodrošināt būvekspertīžu un būvju ekspertīžu metodisko vadību un sagatavot metodiskos materiālus

- nodrošināt atbalstu attiecībā uz būvekspertu vērtēšanu un eksamināciju, kā arī būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumu izvērtēšanā

- nodrošināt konsultāciju sniegšanu Biroja struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem savas kompetences jomā

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženiertehniskajā specialitātē, vēlams būvniecības jomā

- iepriekšējā darba pieredze būvniecības jomā ne mazāk par 3 (trīs) gadiem

- pieredze būvniecības un būvizstrādājumu ražošanas nozari regulējošo tiesību aktu un būvniecības un būvizstrādājumu standartu pielietošanā

- teicamas valsts valodas prasmes, labas angļu un krievu valodas zināšanas (B2 līmenī)

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- autovadītāja tiesības (B kategorija)

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi: "Ekspertīzes departamenta Būvprojektu ekspertīzes nodaļas būveksperta amata konkursam" līdz 2015.gada 26.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 08.04.2015.

Uzziņas pa tālruni 67013304. Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/52.AKK10

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Ekspertīzes departamenta Būvprojektu ekspertīzes nodaļas būveksperta palīgs/-dze (1 vakance)

Ja esi gatavs jauniem izaicinājumiem un zini, ka tava kompetence atbalstīs būvekspertu darbu, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- līdzdarboties būvprojekta, būvdarbu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa novērtēšanā un izpildījumā, kā arī tiem veikto ekspertīžu atbilstības izvērtēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņā ar Biroja vadlīnijām

- līdzdarboties būvekspertīžu un būvju ekspertīžu metodiskā vadībā un palīdzēt sagatavot metodiskos materiālus

- līdzdarboties darbā nepieciešamo dokumentu izstrādē un noformējumā

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženiertehniskajā specialitātē, vēlams būvniecības jomā, var būt pēdējo kursu students

- vēlama pieredze būvniecības jomā

- pieredze būvniecības un būvizstrādājumu ražošanas nozari regulējošo tiesību aktu un būvniecības un būvizstrādājumu standartu pielietošanā

- teicamas valsts valodas zināšanas, labas angļu un krievu valodas prasmes (B2 līmenī)

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- autovadītāja tiesības (B kategorija)

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Ekspertīzes departamenta Būvprojektu ekspertīzes nodaļas būveksperta palīga amata konkursam" līdz 2015.gada 26.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 08.04.2015. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/52.AKK11

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Ekspertīzes departamenta Būvju ekspertīzes nodaļas vecākais/-ā būveksperts/-e (2 vakances)

Ja esi eksperts būvniecības industrijā un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- nodrošināt būvprojekta, būvdarbu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa novērtēšanu un izpildījumu, kā arī tiem veikto ekspertīžu atbilstību normatīvo aktu prasībām saskaņā ar Biroja vadlīnijām

- nodrošināt būvju būvekspertīžu metodisko vadību un sagatavot metodiskos materiālus

- nodrošināt atbalstu attiecībā uz būvekspertu vērtēšanu un eksamināciju, kā arī būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumu izvērtēšanā

- piedalīties ārējo un iekšējo normatīvo aktu īstenošanas izskatīšanā un atzinumu sagatavošanā savas kompetences ietvaros

Ja tev ir:

- zinātniskais grāds būvniecības jomā

- iepriekšējā darba pieredze būvniecības jomā ne mazāk par 5 (pieciem) gadiem

- pieredze būvniecības un būvizstrādājumu ražošanas nozari regulējošo tiesību aktu un būvniecības un būvizstrādājumu standartu pielietošanā

- teicamas valsts valodas prasmes, labas angļu un krievu valodas zināšanas (B2 līmenī)

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Ekspertīzes departamenta Būvju ekspertīzes nodaļas vecākā būveksperta amata konkursam" līdz 2015.gada 26.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 08.04.2015.

Uzziņas pa tālruni 67013304. Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/52.AKK12

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Ekspertīzes departamenta Būvju ekspertīzes nodaļas būveksperts/-e (5 vakances)

Ja esi eksperts būvniecības industrijā un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

-nodrošināt būvprojekta, būvdarbu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa novērtēšanu un izpildījumu, kā arī tiem veikto ekspertīžu atbilstību normatīvo aktu prasībām saskaņā ar Biroja vadlīnijām;

- nodrošināt būvekspertīžu un būvju ekspertīžu metodisko vadību un sagatavot metodiskos materiālus

- nodrošināt atbalstu attiecībā uz būvekspertu vērtēšanu un eksamināciju, kā arī būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumu izvērtēšanā

- nodrošināt konsultāciju sniegšanu Biroja struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem savas kompetences jomā

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženiertehniskajā specialitātē, vēlams būvniecības jomā

- iepriekšējā darba pieredze būvniecības jomā ne mazāk par 3 (trīs) gadiem

- pieredze būvniecības un būvizstrādājumu ražošanas nozari regulējošo tiesību aktu un būvniecības un būvizstrādājumu standartu pielietošanā

- teicamas valsts valodas prasmes, labas angļu un krievu valodas zināšanas (B2 līmenī)

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- autovadītāja tiesības (B kategorija)

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Ekspertīzes departamenta Būvju ekspertīzes nodaļas būveksperta amata konkursam" līdz 2015.gada 26.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 08.04.2015. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/52.AKK13

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Ekspertīzes departamenta Būvju ekspertīzes nodaļas būveksperta palīgs/-dze (2 vakances)

Ja esi gatavs jauniem izaicinājumiem un zini, ka tava kompetence atbalstīs būvekspertu darbu, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- līdzdarboties būvprojekta, būvdarbu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju tehniskā stāvokļa novērtēšanā un izpildījumā, kā arī tiem veikto ekspertīžu atbilstības izvērtēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņā ar Biroja vadlīnijām

- līdzdarboties būvekspertīžu un būvju ekspertīžu metodiskā vadībā un palīdzēt sagatavot metodiskos materiālus

- līdzdarboties darbā nepieciešamo dokumentu izstrādē un noformējumā

Ja tev ir:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženiertehniskajā specialitātē, vēlams būvniecības jomā, var būt pēdējo kursu students

- vēlama pieredze būvniecības jomā

- pieredze būvniecības un būvizstrādājumu ražošanas nozari regulējošo tiesību aktu un būvniecības un būvizstrādājumu standartu pielietošanā

- teicamas valsts valodas zināšanas, labas angļu un krievu valodas prasmes (B2 līmenī)

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- autovadītāja tiesības (B kategorija)

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Ekspertīzes departamenta Būvju ekspertīzes nodaļas būveksperta palīga amata konkursam" līdz 2015.gada 26.martam.

Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 08.04.2015.

Uzziņas pa tālruni 67013304. Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/52.AKK14

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā labākos profesionāļus!

Jūrmala ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta, teritorijas ziņā otra lielākā pašvaldība Latvijā. Mēs rūpējamies, lai Jūrmala būtu labākā dzīvesvieta saviem iedzīvotājiem un viens no iecienītākajiem tūrisma galamērķiem Ziemeļeiropā. Mūsu mērķis ir celt jūrmalnieku dzīves kvalitāti, stiprināt starptautisko konkurētspēju un nodrošināt sabalansētu pilsētas un kūrorta saimniecības attīstību.

Ja vēlies būt daļa no leģendārās kūrortpilsētas attīstības īstenotājiem, ja tev ir vēlme un spēja apliecināt sevi kā profesionālu, atbildīgu, radošu un uz izaugsmi orientētu darbinieku, aicinām pievienoties Jūrmalas pilsētas domes komandai un strādāt vienā no skaistākajām un dinamiskākajām pilsētām Latvijā.

Aicinām pieteikties Administratīvajā nodaļā vecākā/-ās referenta/-es amatam

Prasības:

- augstākā izglītība informāciju tehnoloģiju jomā

- darba pieredze mājaslapu uzturēšanā un informācijas aktualizēšanā

- vēlama pieredze valsts vai pašvaldību darbā

- precizitātes, atbildības izjūta, laba saskarsmes kultūra

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos pašvaldības saistošo noteikumu projektu, gala redakciju un to paskaidrojuma rakstu ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē, domes iekšējā mājas lapā un publicēšanu izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

- sagatavot domes sēžu protokolus un pieņemtos lēmumus publicēšanai, aktualizēt iepriekš pieņemto lēmumu izmaiņas, un publicēt domes iekšējā mājas lapā, saskaņojot publicējamo informāciju ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām

- veikt Jūrmalas pilsētas domes sēžu audio ierakstu apstrādi (rediģēšanu saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām) un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē

- ievietot un aktualizēt Jūrmalas pilsētas domes sēžu, komiteju, komisiju un konsultatīvo padomju ikmēneša grafiku notikumu kalendārā, sadaļā "Pašvaldība"

- veikt regulāru jau publicēto domes lēmumu aktualizāciju un pārbaudi, neatbilstības gadījumā par to informēt attiecīgās struktūrvienības vadītāju

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz e-pasta adresi personals@jpd.gov.lv (ar norādi "Konkursam uz Administratīvās nodaļas Vecākā referenta amatu"). Pieteikšanās trīs nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Tālrunis informācijai 67093921. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz amata konkursa nākamo kārtu.


OP 2015/52.AKK15

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā labākos profesionāļus!

Jūrmala ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta, teritorijas ziņā otra lielākā pašvaldība Latvijā. Mēs rūpējamies, lai Jūrmala būtu labākā dzīvesvieta saviem iedzīvotājiem un viens no iecienītākajiem tūrisma galamērķiem Ziemeļeiropā. Mūsu mērķis ir celt jūrmalnieku dzīves kvalitāti, stiprināt starptautisko konkurētspēju un nodrošināt sabalansētu pilsētas un kūrorta saimniecības attīstību.

Ja vēlies būt daļa no leģendārās kūrortpilsētas attīstības īstenotājiem, ja tev ir vēlme un spēja apliecināt sevi kā profesionālu, atbildīgu, radošu un uz izaugsmi orientētu darbinieku, aicinām pievienoties Jūrmalas pilsētas domes komandai un strādāt vienā no skaistākajām un dinamiskākajām pilsētām Latvijā.

Aicinām pieteikties Budžeta nodaļas vecākā/-ās finansista/-es amatam

Prasības:

- augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai eksakto zinātņu jomā vai zinātniskais grāds iepriekšminētajās nozarēs

- zināšanas par pašvaldības darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem

- darba pieredze finansista amatā

- Prasme operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarot atbilstošus secinājumus

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

- labas komunikācijas prasmes un spēja prezentēt darba rezultātu

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office Word, Excel, PowerPoint)

Galvenie amata pienākumi:

- analizēt pašvaldības kapitālsabiedrību un PI "Lielupes ostu pārvalde" (turpmāk - Uzņēmumu) pieprasījumus par līdzekļu piešķiršanu un sagatavot nepieciešamos materiālus Finanšu komitejai un apstiprināšanai domes sēdēs

- dot vērtējumu par Uzņēmumu sagatavotajiem lēmumprojektiem u.c. ierosinājumiem un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām, lai nodrošinātu racionālu un efektīvu budžeta līdzekļu izmantošanu

- analizēt Uzņēmumu sniegto finanšu informāciju, izvērtēt Uzņēmumu sniegtos priekšlikumus finansiālās darbības uzlabošanā un sagatavot atzinuma projektu par Iestāžu saimnieciskās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu

- sagatavot pašvaldības pārskatus Valsts Kasei un citām institūcijām, konsolidējot iesniegtos Uzņēmumu pārskatus

- pašvaldības budžeta finansējuma piesaistes gadījumā Uzņēmumu īstenotiem projektiem, izvērtēt nepieciešamo finanšu apjomu, kas būtu sedzams no pašvaldības budžeta

- sniegt priekšlikumus Uzņēmumu finanšu plānošanas un saimnieciskās darbības efektivitātes uzlabošanā

- nodrošināt pakalpojumu pašizmaksas aprēķina atbilstību normatīvajiem aktiem, pārbaudīt pašizmaksas aprēķina ekonomisko pamatotību

- sagatavot komisiju u.c. darba sanāksmju dokumentus, kā arī nepieciešamības gadījumā protokolēt tās; sagatavot ikmēneša pārskatus Valsts kasei, kas saistīti ar pašvaldības saistību apjomu, sa­gatavot attiecīgo gada pārskata daļu, kā arī paskaidrojuma rakstu un vadības ziņojumu vi­sam gada pārskatam

- sagatavot vajadzīgos materiālus pašvaldības kreditēšanai, nepieļaut kredītīpatsvara lie­lā­ku pārsniegumu pamatbudžetā nekā noteikts Latvijas Republikas likumdošanā.

- kontrolēt pašvaldībai izsniegto kredītu un kredītprocentu atmaksu.

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz e-pasta adresi personals@jpd.gov.lv (ar norādi "Konkursam uz Budžeta nodaļas Vecākā finansista amatu"). Pieteikšanās termiņš - 1 mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas. Tālrunis informācijai 67093921. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz amata konkursa nākamo kārtu.


OP 2015/52.AKK16

Jūrmalas pilsētas dome aicina darbā labākos profesionāļus!

Jūrmala ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta, teritorijas ziņā otra lielākā pašvaldība Latvijā. Mēs rūpējamies, lai Jūrmala būtu labākā dzīvesvieta saviem iedzīvotājiem un viens no iecienītākajiem tūrisma galamērķiem Ziemeļeiropā. Mūsu mērķis ir celt jūrmalnieku dzīves kvalitāti, stiprināt starptautisko konkurētspēju un nodrošināt sabalansētu pilsētas un kūrorta saimniecības attīstību.

Ja vēlies būt daļa no leģendārās kūrortpilsētas attīstības īstenotājiem, ja tev ir vēlme un spēja apliecināt sevi kā profesionālu, atbildīgu, radošu un uz izaugsmi orientētu darbinieku, aicinām pievienoties Jūrmalas pilsētas domes komandai un strādāt vienā no skaistākajām un dinamiskākajām pilsētām Latvijā.

Aicinām pieteikties Budžeta nodaļas vadītāja vietnieka/-ces amatam

Prasības:

- augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai eksakto zinātņu jomā vai zinātniskais grāds iepriekšminētajās nozarēs

- zināšanas par pašvaldības darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem

- darba pieredze finanšu vadības jomā

- prasme vadīt un organizēt kolektīvu, koordinēt tā darbu

- prasme operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarot atbilstošus secinājumus

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

- labas komunikācijas prasmes un spēja prezentēt darba rezultātu

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office Word, Excel, PowerPoint)

- vismaz trīs gadu pieredze pašvaldībā finanšu sfērā

Galvenie amata pienākumi:

- aizvietot nodaļas vadītāju tā prombūtnes laikā

- analizēt Jūrmalas pilsētas domes un citu budžeta izpildītāju pieprasījumus par fi­nan­šu līdzekļu piešķiršanu, sagatavot nepieciešamos materiālus Fi­nanšu komitejai un apstiprināšanai domes sēdēs

- dot vērtējumu par Jūrmalas pilsētas domes un pakļauto iestāžu sagatavotajiem lēmumpro­jektiem u. c. ierosinājumiem un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmai­ņām, lai nodrošinātu racionālu un efektīvu budžeta līdzekļu izmantošanu

- sagatavot pieprasītos pārskatus pārraugošajām institūcijām par valsts transfertu izlietojumu

- sagatavot finanšu plānus un sniegt priekšlikumus par tajos nepieciešamajām izmaiņām

- pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un citu augstāk stāvošu instanču pieprasījumiem sagatavot ne­pieciešamos dokumentus, sniegt priekšlikumus jautājumos, kas skar pašvaldības budžetu

- sagatavot ikmēneša pārskatus Valsts Kasei, kas saistīti ar pašvaldības saistību apjomu, sagatavot attiecīgo gada pārskata daļu, kā arī paskaidrojuma rakstu un vadības ziņojumu vi­sam gada pārskatam

- sagatavot vajadzīgos materiālus pašvaldības kreditēšanai, nepieļaut kredītīpatsvara lielāku pārsniegumu pamatbudžetā nekā noteikts Latvijas Republikas likumdošanā

- kontrolēt pašvaldībai izsniegto kredītu un kredītprocentu atmaksu

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz e-pasta adresi personals@jpd.gov.lv (ar norādi "Konkursam uz Budžeta nodaļas Vadītāja vietnieka amatu"). Pieteikšanās termiņš - 1 mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas. Tālrunis informācijai 67093921. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz amata konkursa nākamo kārtu.


OP 2015/52.AKK17

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ. Nr.90000041898) izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem:

Uz profesoru amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

- Ekonomika - Latvijas tautsaimniecība - 1 vieta

- Būvzinātne - Būvkonstrukcijas - 1 vieta

- Mežzinātne - Meža darbi un tehnika - 1 vieta

-Uz asociēto profesoru amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

- Lauksaimniecības zinātne - Lauksaimniecības inženierzinātne - 1 vieta

- Pārtikas zinātne - Pārtikas procesi un iekārtas - 2 vietas

- Vadībzinātnes - Uzņēmējdarbības vadība - 1 vieta

- Veterinārmedicīna - Parazitoloģija - 1 vieta

- Vides zinātne - Vides inženierzinātne - 1 vieta

Uz docentu amata vietām:

- Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts - Reģionālā ekonomika - 1 vieta

- Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts - Agrārā ekonomika - 1 vieta

- Arhitektūras un būvniecības katedra - Ainavu arhitektūra - 1 vieta

- Arhitektūras un būvniecības katedra - Būvmateriāli un būvtehnoloģija - 1 vieta

- Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra - Ģeodēzija un ģeoinformātika - 1 vieta

- Lauksaimniecības enerģētikas institūts - Lauksaimniecības inženierzinātne - 1 vieta

- Spēkratu institūts - Lauksaimniecības inženierzinātne - 3 vietas

- Mehānikas institūts - Mašīnu projektēšana - 1 vieta

- Ķīmijas katedra - Pārtikas ķīmija - 3 vietas

- Uztura katedra Pārtikas produktu kvalitāte - 1 vieta

- Preklīniskais institūts - Morfoloģija - 1 vieta

- Datoru sistēmu katedra - Datorvadība - 2 vietas

- Vadības sistēmu katedra - Statistika - 2 vietas

- Meža izmantošanas katedra - Meža darbi un tehnika - 1 vieta

- Valodu centrs - Lietišķā valodniecība - 1 vieta

Uz lektoru amata vietām:

- Agrobiotehnoloģijas institūts - Lopkopība - 1 vieta

- Agrobiotehnoloģijas institūts - Dārzkopība - 1 vieta

- Augsnes un augu zinātņu institūts - Laukkopība - 1 vieta

- Mežkopības katedra - Meža ekoloģija un mežkopība - 1 vieta

- Meža izmantošanas katedra - Meža darbi un tehnika - 3 vietas

- Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts - Latvijas tautsaimniecība - 1 vieta

- Finanšu un grāmatvedības institūts - Grāmatvedības un uzskaites teorija - 3 vietas

- Sociālo un humanitāro zinātņu institūts - Filozofijas vēsture - 1 vieta

- Sociālo un humanitāro zinātņu institūts - Lauku socioloģija - 1 vieta

- Sociālo un humanitāro zinātņu institūts - Kultūras filozofija - 1 vieta

- Arhitektūras un būvniecības katedra - Ainavu arhitektūra - 1 vieta

- Izglītības un mājsaimniecības institūts - Nozaru pedagoģija - 2 vietas

- Izglītības un mājsaimniecības institūts - Sociālā psiholoģija - 1 vieta

- Klīniskais institūts - Iekšķīgās slimības - 1 vieta

- Pārtikas un vides higiēnas institūts - Infekcijas slimības un mikrobioloģija - 1 vieta

- Uztura katedra - Uzturzinātne - 1 vieta

- Valodu centrs - Pedagoģija - 1 vieta

- Valodu centrs - Lietišķā valodniecība - 1 vieta

- Sporta centrs - Sporta pedagoģija - 1 vieta

Pretendentiem jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā, dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus, dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto zinātnisko darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā. Ja nepieciešams, jāpievieno valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments, kā arī citi dokumenti, lai pretendents pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Dokumentu kopa jāiesniedz mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas LLU Personāldaļā Jelgavā, Lielajā ielā 2, vai jānosūta pa pastu (LV-3001), uz e-pasta adresi personaldala@llu.lv.

Ar Nolikumu par LLU akadēmiskajiem amatiem var iepazīties LLU mājaslapā www.llu.lv sadaļā "Par LLU" → "Nolikumi". Papildu informācija pa tālruni 63005657.


OP 2015/52.AKK18

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests (reģ. Nr.90001625082) izsludina konkursu uz šādu vakanto ierēdņa amatu - Rīgas teritoriālās struktūrvienības Latgales priekšpilsētas filiāles vecākais/-ā referents/-e (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga vai juridiskā augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par probācijas jautājumiem

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību

- spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās, rast risinājumu (lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu)

- laba latviešu valodas rakstu kultūra

- labas krievu valodas zināšanas

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

- iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- vēlamas zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos

Darba pienākumi:

- uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, nosacīti notiesātas personas, personas, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, kā arī organizēt papildsoda - probācijas uzraudzība - īstenošanu (ietver personas kontroli un sociālā atbalsta organizēšanu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu, tai skaitā apmeklēt probācijas klientu viņa dzīvesvietā nakts laikā, sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā)

- organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi

- sagatavot izvērtēšanas ziņojumus pēc tiesas, prokuratūras vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

Motivētu pieteikuma vēstule ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dzīves apraksts (Curriculum Vitae) ar norādi "Rīgas TSV Latgales priekšpilsētas filiāle - KONKURSS" un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības un lietvedības nodaļā 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". E-pasts: personalvadiba@vpd.gov.lv, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011. Informācija pa tālr. 67021178 vai 67021173 vai arī Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.


OP 2015/52.AKK19

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests (reģ. Nr.90001625082) izsludina konkursu uz šādu vakanto ierēdņa amatu - Ogres teritoriālās struktūrvienības vecākais/-ā referents/-e (1 vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga vai juridiskā augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par probācijas jautājumiem

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību

- spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās un rast risinājumu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu

- laba latviešu valodas rakstu kultūra

- labas krievu valodas zināšanas

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos

Darba pienākumi:

- veikt nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas iestādēm atbrīvoto personu un personu, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, uzraudzību (ietver personas kontroli un sociālā atbalsta organizēšanu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu, tai skaitā apmeklēt probācijas klientu viņa dzīvesvietā nakts laikā, sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā)

- organizēt papildsoda - probācijas uzraudzība - īstenošanu

- organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs izpildi.

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

Motivēta pieteikuma vēstule (ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām), darba un dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības un lietvedības nodaļā ar norādi "Ogres TSV - KONKURSS" 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". E-pasts: personalvadiba@vpd.gov.lv. Adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011. Informācija pa tālr. 67021178, 65035710 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/52.AKR1

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr.90000068854) paziņo, ka konkursa kārtībā 10.03.2015. Patērētāju konsultāciju un sūdzību departamenta juriskonsultes ierēdnes amatā uz ierēdņa prombūtnes laiku ir iecelta KLINTA BUMBIERE.


OP 2015/52.AKR2

Valsts kanceleja paziņo, ka konkursa kārtībā Tiesību aktu redakcijas departamenta redaktora amatā uz noteiktu laiku no 2015. gada 9. marta iecelts GVIDO DZENIS.


OP 2015/52.AKR3

Kultūras ministrija paziņo, ka konkurss uz Mediju politikas nodaļas eksperta amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/52.AKR4

Centrālā statistikas pārvalde paziņo, ka konkursa kārtībā Makroekonomiskās statistikas departamenta Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļas vecākā referenta ierēdņa amatā (uz noteiktu laiku) 10.03.2015. iecelts MĀRIS KATKOVSKIS.


OP 2015/52.AKR5

Valsts probācijas dienests paziņo, ka 2015.gada 29.janvārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss uz Cēsu teritoriālās struktūrvienības vecākā referenta amatu (1 vakance uz noteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.


OP 2015/52.AKR6

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Finanšu un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieces amatā 2015.gada 18.martā uz nenoteiktu laiku tiks iecelta IVETA MASTJAŅICA.


OP 2015/52.AKR7

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Rīgas teritoriālās struktūrvienības Piespiedu un sabiedriskā darba daļas vecākās referentes amatā no 2015.gada 9.marta uz nenoteiktu laiku iecelta ADELE REDISONE.


OP 2015/52.AKR8

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Rīgas teritoriālās struktūrvienības Piespiedu un sabiedriskā darba daļas vecākās referentes amatā no 2015.gada 23.marta uz noteiktu laiku tiks iecelta LINDA ČIPENA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)