Laidiens: 12.03.2015., Nr. 51 (5369)

Tiesu nolēmumi

OP 2015/51.TS1

Ar Siguldas tiesas 2015.gada 29.janvāra spriedumu civillietā Nr.C35085114 ANDIS MAJEVSKIS, pers. kods 140852-12325, atzīts par personu ar rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežota Anda Majevska, pers. kods 140852-12325, rīcībspēja šādā apjomā: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, nosakot, ka šajās jomās aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Nodibināt Andim Majevskim, pers. kods 140852-12325, aizgādnību.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015.gada 19.februārī.


OP 2015/51.TS2

Ar Liepājas tiesas 2015. gada 13. februāra spriedumu C20 2931 14, ierobežot ANNAS VINOGRADOVAS, pers. kods 140985-11527, rīcībspēju šādās jomās: pārstāvībai valsts un pašvaldību iestādēs, tiesā, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā.

Nodibināt Annai Vinogradovai, pers. kods 140985-11527, aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās personai ierobežota rīcībspēja.

Uzdot Liepājas pilsētas bāriņtiesai iecelt aizgādni Annai Vinogradovai.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 6. martā.


OP 2015/51.TS3

Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2015.gada 16.februāra spriedumu tika nolemts grozīt ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2003.gada 29.oktobra spriedumu KITIJAI MAGONEI, pers. kods 220979-10622, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu un ierobežot Kitijas Magones, pers. kods 220979-10622, rīcībspēju šādās jomās:

1) pārstāvība valsts, pašvaldības un ārstniecības iestādēs;

2) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

3) darījumu slēgšanā;

4) rīcībā ar mantu un tās pārvaldību.

Noteikt Kitijas Magones aizgādnim patstāvīgas tiesības rīkoties Kitijas Magones vietā visās jomās, kurās Kitijai Magonei ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājās likumīgā spēkā 2015.gada 10.martā.


OP 2015/51.TS4

Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2015.gada 16.februāra spriedumu tika nolemts grozīt ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2005.gada 24.maija spriedumu INGARAM ZĪLEM, pers. kods 290582-12700, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu un ierobežot Ingara Zīles, pers. kods 290582-12700, rīcībspēju šādās jomās:

1) pārstāvība valsts, pašvaldības un ārstniecības iestādēs;

2) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

3) darījumu slēgšanā;

4) rīcībā ar mantu un tās pārvaldību.

Noteikt Ingara Zīles aizgādnim patstāvīgas tiesības rīkoties Ingara Zīles vietā visās jomās, kurās Ingaram Zīlem ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājās likumīgā spēkā 2015.gada 10.martā.


OP 2015/51.TS5

Krāslavas rajona tiesa pārskatīja VALENTĪNA ŽUKOVA, pers. kods 040151-12426, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

"Grozīt ar Krāslavas rajona tiesas 2009.gada 27.augusta spriedumu Nr.C18024709 Valentīnam Žukovam, pers. kods 040151-12426, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežot Valentīnam Žukovam rīcībspēju, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldību it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; darījumu slēgšanā; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi."

Krāslavas rajona tiesas 2015.gada 16.februāra spriedums civillietā Nr.C18014015 stājies likumīgā spēkā 2015.gada 10.martā.


OP 2015/51.TS6

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2015.gada 13.februāra spriedumu civillietā Nr. C29 7397 14 (C-3487 15)/18 tiesa nosprieda ierobežot ŅINAS ZAICEVAS, pers. kods 250876-11585, rīcībspēju tādās jomās kā maksājumu izdarīšana un saņemšana, pabalstu un pensiju saņemšana, darījumu slēgšana, pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, sociālajās un medicīnas iestādēs.

Nodibināt Ņinai Zaicevai, pers. kods 250876-11585, aizgādnību.

Noteikt aizgādnim tiesības rīkoties Ņinas Zaicevas, pers. kods 250876-11585, vietā patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015.gada 6.martā.


OP 2015/51.TS7

Krāslavas rajona tiesa pārskatīja ANDRA FREIMAŅA, pers. kods 150463-12440, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

"Grozīt ar Krāslavas rajona tiesas 2005.gada 9.novembra spriedumu Nr.C18034805 Andrim Freimanim, pers. kods 150463-12440, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežot Andrim Freimanim rīcībspēju, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldību it īpašu nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; darījumu slēgšanā; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi."

Krāslavas rajona tiesas 2015.gada 16.februāra spriedums civillietā Nr.C18013915 stājies likumīgā spēkā 2015.gada 10.martā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)