Laidiens: 12.03.2015., Nr. 51

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/51.AKK1

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz amatiem:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādiem vakantajiem amatiem:

1) referents (darba līgums uz nenoteiktu laiku) Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības nodaļā

Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidi, uzturēšanu un pilnveidi.

Ja tev ir:

- augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība vadības zinību, komunikāciju, publiskās pārvaldes vai starptautisko attiecību jomā

- pieredze darbā valsts pārvaldē, izpratne par tās darbības principiem

- zināšanas par Eiropas Savienības institūcijām un to darbības pamatprincipiem

- prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, pārzināt darba racionālās organizācijas principus

- prasme strādāt ar datoru un datu bāzēm lietotāja līmenī

- darba organizēšanas un koordinācijas prasmes un profesionālās iemaņas saskarsmē

- labas angļu valodas zināšanas

Pievienojies Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim veikt šādus galvenos uzdevumus:

- nodrošināt departamenta lietvedības kārtošanu saskaņā ar Ministru kabineta un Finanšu ministrijas normatīvajos aktos noteikto un ievadīt datus dažādās informācijas sistēmās atbilstoši nodaļas kompetencei

- koordinēt un uzraudzīt dažādu atskaišu sagatavošanu un sniegšanu, kā arī ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda un 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes procedūru rokasgrāmatas aktualizēšanu un reģistrāciju

- nodrošināt departamenta, t.sk., departamenta kā sekretariāta funkciju veicēja, un atsevišķu ES fondu vadības un kontroles sistēmas ietvaros organizēto sanāksmju organizēšanu, koordinēšanu, izskatāmo jautājumu apkopošanu un sanāksmju protokolēšanu

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju uu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.

2) vecākais referents (uz nenoteiktu laiku, darba slodze 20 stundas nedēļā) Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldību finansēšanas nodaļā

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un tā paskaidrojumu, kas saistīts ar pašvaldībām, izstrādāšanu, veic normatīvo aktu projektu ietekmes uz pašvaldību budžetiem novērtējumu, izstrādā pašvaldību budžetu veidošanas un uzraudzības politiku.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai finanšu jomā

- labas angļu valodas zināšanas

- darba pieredze valsts pārvaldes un pašvaldību finanšu jomā (tiks uzskatīta par priekšrocību)

- zināšanas un izpratne par pašvaldību finanšu jautājumiem

- zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem

- prasme formulēt un izteikt mutvārdos un rakstveidā savu viedokli

- spēja strādāt komandā

- labas iemaņas darbā ar datoru

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pievienojies Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim veikt šādus galvenos uzdevumus:

- analizēt pašvaldību budžetu resursu pietiekamību un izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta atbalstam pašvaldībām

- analizēt pašvaldībām piekrītošā iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktisko izpildi

- analizēt dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda faktisko izpildi

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)