Laidiens: 09.03.2015., Nr. 48 (5366)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/48.AKK1

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes kolektīvam!

Piedāvātais amats - Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta Lauksaimniecības statistikas daļas vecākais/-ā referents/-e (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi:

- veikt starptautiskajai metodoloģijai atbilstošas lauksaimniecības statistiskās informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu

- piedalīties lauku saimniecību struktūras apsekojuma sagatavošanā, metodoloģijas izstrādāšanā, organizācijā un realizācijā

- sagatavot lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu ievada programmas darba uzdevumu, ieskaitot loģiskās kontroles nosacījumus, iesaistīties programmas testēšanā

- veikt lauksaimniecības statistiskās informācijas analīzi, apkopošanu un kopsavilkumu sagatavošanu

- sagatavot statistiskos datus ievietošanai Pārvaldes publiskajā datu bāzē

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai ar lauksaimniecību saistītā jomā.

- zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem lauksaimniecības jomā

- pieredze statistiskās informācijas apstrādē un analīzē

- labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Word, PowerPoint, Access)

- labas angļu valodas zināšanas

- precizitāte un labas analītiskās prasmes

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pretendenta aptaujas lapu un apliecinājuma veidlapu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām var saņemt Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, kā arī CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi. Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals@csb.gov.lv, faksu 67830137, 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Konsultācijas pa tālruni 67366851.


OP 2015/48.AKK2

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes kolektīvam!

Piedāvātais amats - Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākais/-ā referents/-e (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi:

- sagatavot Valsts statistiskās informācijas programmas (VSIP) projektu

- saskaņot un reģistrēt CSP un citu valsts institūciju valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugus

- piedalīties CSP Darba plāna izstrādāšanā, kontrolē un dokumentācijas sagatavošanā par statistikas pārskatu un anketu veidlapām

- aktualizēt statistikas jomu reglamentējošo Eiropas Savienības tiesību aktu izpildes datubāzi Compendium

Darba pienākumu veikšanas gaitā jāsadarbojas ar CSP struktūrvienībām un citām valsts institūcijām - jāmāk paskaidrot, jāpanāk rezultāts.

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- teicamas latviešu valodas (īpaši - rakstos) zināšanas

- iepriekšēja darba pieredze un ļoti labas prasmes strādāt elektroniski ar liela apjoma dokumentiem (MS Word, MS Excel, MS Access (lietotāja līmenī))

- zināšanas par dokumentu apriti valsts pārvaldē

- pieredze ārējo normatīvo aktu projektu izstrādē valsts pārvaldē

- ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes, pieredze sadarboties ar dažāda līmeņa darbiniekiem

- labas angļu valodas zināšanas

- labas prezentācijas prasmes

Pretendenta aptaujas lapu un apliecinājuma veidlapu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām var saņemt Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, kā arī CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi. Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals@csb.gov.lv, faksu 67830137, 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Konsultācijas pa tālruni 67366851.


OP 2015/48.AKK3

izsludina REKTORA vēlēšanas

Pretendentu izvirzīšana un pieteikšanās līdz 2015. gada 17. aprīlim plkst. 12.00 atbilstoši Latvijas Universitātes rektora vēlēšanu nolikumam, ar kuru var iepazīties Senāta sekretariātā, LU galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19, 1. stāvā, 138. telpā, tālr.67034332, un LU mājaslapā http://www.lu.lv/velesanas.


OP 2015/48.AKK4

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes kolektīvam!

Piedāvātais amats - Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta Lauksaimniecības statistikas daļas vecākais/-ā referents/-e

Pamatpienākumi:

- veikt Statistiskā lauku saimniecību reģistra metodoloģisko un organizatorisko vadību, organizēt sadarbību ar administratīvo datu turētājiem

- veikt administratīvo reģistru informācijas integrēšanu Lauku saimniecību reģistra datu bāzē

- koordinēt Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijas atjaunošanu, datu analīzi un kvalitātes izvērtēšanu

- nodrošināt datu pieprasījumu izpildi savas kompetences ietvaros

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai matemātikā

- zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem lauksaimniecības jomā

- pieredze statistiskās informācijas apstrādē un analīzē

- labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word, PowerPoint)

- labas angļu valodas zināšanas

- precizitāte un labas analītiskās prasmes

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pretendenta aptaujas lapu un apliecinājuma veidlapu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām var saņemt Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, kā arī CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi. Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals@csb.gov.lv, faksu 67830137, 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/48.AKR1

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā Kontroles departamenta vecākās referentes ierēdnes amata vietā uz nenoteiktu laiku no 2015.gada 5.marta iecelta DACE REKKE.


OP 2015/48.AKR2

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta LEADER pasākumu daļas vecākās referentes (ierēdnes) amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 4.marta iecelta ZELMA AIZPURIETE.


OP 2015/48.AKR3

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka konkurss uz vakanto Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības daļas vecākā referenta amatu (publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2015.gada 23.janvārī) ir noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)