Laidiens: 06.03.2015., Nr. 47 (5365)

Uzņēmumu reģistra ziņas

Izmaiņas uzņēmumos

OP 2015/47.URI1

Reģistrācijas numurs: 45101004942

Nosaukums: Konšteinas zemnieku saimniecība "KALNAMALAS"

Adrese: Tērvetes nov., Augstkalnes pag., "Kalnamalas"

Atbrīvotas amatpersonas: Uga Konšteina, Tērvetes nov., Augstkalnes pag., "Akācijas", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Vija Uga Konšteina, personas kods 011244-12213, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 02.03.2015.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: "Akācijas", Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV-3709

Publikācijas Nr.: KMR00081830220747.


OP 2015/47.URI2

Reģistrācijas numurs: 42101021485

Nosaukums: Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība "AINAVAS"

Adrese: Nīcas nov., Nīcas pag., "Ainavas"

Atbrīvotas amatpersonas: Jānis Runnis, personas kods 220354-11908, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu

Ieceltas: Jānis Runnis, personas kods 220354-11908, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: "Ziedi", Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473

Publikācijas Nr.: KMR0008183321112.


OP 2015/47.URI3

Reģistrācijas numurs: 48501007208

Nosaukums: Saldus rajona Rubas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEŽKALNI"

Adrese: Saldus nov., Rubas pag., "Priežkalni"

Atbrīvotas amatpersonas: Baiba Zalkovska, Saldus nov., Rubas pag., "Priežkalni", īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu.; Jānis Zalkovskis, personas kods 110366-12855, mantojuma aizgādnis, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu

Ieceltas: Jānis Zalkovskis, personas kods 110366-12855, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: "Priežkalni", Rubas pag., Saldus nov., LV-3892

Publikācijas Nr.: KMR0008183584020.


OP 2015/47.URI4

Reģistrācijas numurs: 46601009090

Nosaukums: Limbažu rajona Limbažu pagasta zemnieku saimniecība "LIEPAS"

Adrese: Limbažu nov., Limbažu pag., "Liepas"

Atbrīvotas amatpersonas: Elmārs Liepiņš, personas kods 060850-12016, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu

Ieceltas: Elmārs Liepiņš, personas kods 060850-12016, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Kalnu iela 6, Ozolaine, Limbažu pagasts, Limbažu novads

Publikācijas Nr.: KMR00081838063712.


OP 2015/47.URI5

Reģistrācijas numurs: 43201008069

Nosaukums: Alūksnes rajona Ilzenes pagasta zemnieku saimniecība "LAZDAS"

Adrese: Alūksnes nov., Ilzenes pag., "Lazdas"

Atbrīvotas amatpersonas: Bernhards Vanags, personas kods 241031-12651, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu

Ieceltas: Bernhards Vanags, personas kods 241031-12651, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, pamatojoties uz 05.01.2015. īpašnieka lēmumu, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Alūksnes nov., Ilzenes pag., "Lazdas"

Publikācijas Nr.: KMR00081838255458.


OP 2015/47.URI6

Reģistrācijas numurs: 45101007544

Nosaukums: Krimūnu pagasta Sudmaļu zemes zemnieku saimniecība "TILTIŅI"

Juridiskā adrese: Dobeles nov., Krimūnu pag., "Tiltiņi"

Darbības veidi: Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Pārtikas produktu ražošana, pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

Atbrīvotas amatpersonas: Jānis Ļaksa, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Kaspars Ļaksa, personas kods 010975-12218, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, darbības veidu izmaiņas, nosaukuma maiņa

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Publikācijas Nr.: KMR00081841818144.


OP 2015/47.URI7

Reģistrācijas numurs: 54101034761

Nosaukums: Cēsu rajona Stalbes pagasta Aivara Eglīša zemnieka saimniecība "ĀRGAĻI"

Juridiskā adrese: Limbažu nov., Skultes pag., Mandegas, Zemes iela 1

Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Publikācijas Nr.: KMR00081842757948.


OP 2015/47.URI8

Reģistrācijas numurs: 43201016598

Nosaukums: Tilžas pagasta zemnieku saimniecība "SKUJENIEKI"

Juridiskā adrese: Balvu nov., Balvu pag., Verpuļeva, "Verpuļeva 522"

Atbrīvotas amatpersonas: Benedikts Zelčs, personas kods 020940-11957, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Alīna Zelča, personas kods 200582-11950, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Zemes platība mainījusies no 225.000 ha uz 233.300 ha

Zemes atrašanās vieta Balvu nov., Tilžas pag., Akmeņrūči, "Skujetnieki"

Zemes īpašuma akta numurs 38860030159, izdošanas datums 09.02.2015.

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu/īpašnieku sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, zemes platības izmaiņas, zemes īpašuma akta numura un izdošanas datuma izmaiņas

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Publikācijas Nr.: KMR00081845211118.


OP 2015/47.URI9

Reģistrācijas numurs: 48501018678

Nosaukums: Nīgrandes pagasta zemnieku saimniecība "Lībji"

Adrese: Saldus nov., Nīgrandes pag., "Lībji"

Iecelts: Administrators: Mārtiņš Pevko, personas kods 030475-11363, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Saldus rajona tiesas 02.03.2015. spriedums par maksātnespējas pasludināšanu, lieta Nr. C34072414, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Publikācijas Nr.: KMR0008184647931.


OP 2015/47.URI10

Reģistrācijas numurs: 53201000601

Nosaukums: Alūksnes rajona Alsviķu pagasta zemnieku saimniecība "GUNDEGAS"

Adrese: Alūksnes nov., Alsviķu pag., "Gundegas"

Atbrīvotas amatpersonas: Vēsma Bērziņa, Alūksnes nov., Alsviķu pag., "Vālodzītes 3", īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu

Ieceltas: Vēsma Bērziņa, personas kods 100654-12655, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: "Vālodzītes-3", Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

Publikācijas Nr.: KMR00081847132111.


OP 2015/47.URI11

Reģistrācijas numurs: 48701011206

Nosaukums: Bebru pagasta zemnieku saimniecība "Grantiņi"

Juridiskā adrese: Kokneses nov., Bebru pag., "Grantiņi"

Atbrīvotas amatpersonas: Ināra Rutkovska, personas kods 130360-11864, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Silva Rutkovska, personas kods 191184-11869, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Zemes platība 13.100 ha Zemes atrašanās vieta Kokneses nov., Bebru pag., Blankas, "Grantiņi"; Zemes īpašuma akta numurs 32460070028, izdošanas datums 21.02.2014.

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, nosaukuma maiņa, zemes kopplatības maiņa

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Publikācijas Nr.: KMR0008184957908.


OP 2015/47.URI12

Reģistrācijas numurs: 40001010415

Nosaukums: Rīgas rajona Saulkrastu Zvejniekciema Bērziņa zvejnieku saimniecība "AVOTI"

Adrese: Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Zvejniekciems, "Avoti"

Atbrīvotas amatpersonas: Uldis Bērziņš, personas kods 160139-11564, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu

Ieceltas: Uldis Bērziņš, personas kods 160139-11564, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Zvejniekciems, "Avoti"

Publikācijas Nr.: KMR00081852754636.


OP 2015/47.URI13

Reģistrācijas numurs: 43602004572

Nosaukums: Jelgavas I.Domanovas individuālais komercuzņēmums "MIRĀŽA-MŽI"

Adrese: Jelgava, Lielā iela 21-77

Atbrīvotas amatpersonas: Irina Domanova, personas kods 210374-10007, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Irina Domanova, personas kods 210374-10007, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jelgava, Lielā iela 21-77, LV-3001

Publikācijas Nr.: KMR00081861043400.


OP 2015/47.URI14

Reģistrācijas numurs: 42402007488

Nosaukums: Balvu pilsētas I.Bārdas daudznozaru individuālais uzņēmums "ANTI 2"

Adrese: Balvu nov., Balvi, Tautas iela 16-8

Atbrīvotas amatpersonas: Inna Bārda, personas kods 200763-11955, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Inna Bārda, personas kods 200763-11955, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Tautas iela 18-8, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Publikācijas Nr.: KMR00081867417322.


OP 2015/47.URI15

Reģistrācijas numurs: 42401018179

Nosaukums: Ludzas rajona Mežvidu pagasta zemnieku saimniecība "SARKAŅI"

Adrese: Kārsavas nov., Mežvidu pag., Jaudzemļi

Atbrīvotas amatpersonas: Aleksandrs Polukejevs, personas kods 170480-12838, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Aleksandrs Polukejevs, personas kods 170480-12838, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: "Pori", Jaudzemļi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725

Publikācijas Nr.: KMR00081874024909.

Likvidēti uzņēmumi

OP 2015/47.URL1

Reģistrācijas numurs: 43602002938

Nosaukums: Jelgavas Vanagas tirdzniecības individuālais uzņēmums "ITA"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 02.03.2015.

Publikācijas Nr.: KMR00081830029001.


OP 2015/47.URL2

Reģistrācijas numurs: 40002065957

Nosaukums: Kristas Ūdres individuālais uzņēmums Tukumā "STRAUME 1"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Publikācijas Nr.: KMR00081868517333.


OP 2015/47.URL3

Reģistrācijas numurs: 43201000243

Nosaukums: Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība "MIĶEĻI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Publikācijas Nr.: KMR00081874216655.


OP 2015/47.URL4

Reģistrācijas numurs: 51502010241

Nosaukums: Daugavpils pilsētas Orlovska individuālais uzņēmums "REMIDS"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 03.03.2015.

Publikācijas Nr.: KMR000818755729.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)