Laidiens: 03.03.2015., Nr. 44 (5362)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/44.AKK1

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija izsludina vēlēšanas uz REKTORA/-ES amata vietu

Galvenā prasība:

- atbilstība Augstskolu likuma 17. pantam

Rektora amata pretendentu var izvirzīt:

- RPIVA fakultāte ar Domes lēmumu

- RPIVA Studentu parlaments

- ne mazāk kā 30 personāla pārstāvji, no kuriem vismaz puse ir RPIVA ievēlētā akadēmiskā personāla pārstāvji, apliecinot izvirzīšanu ar saviem parakstiem

Rektora amatam var pieteikties pats pretendents, ja to rakstiski atbalsta ne mazāk kā 30 RPIVA ievēlētā akadēmiskā personāla pārstāvji.

Rektora amata pretendentiem RPIVA Personāla nodaļā līdz 2015.gada 16.martam jāiesniedz:

- RPIVA Satversmes sapulcei adresēts iesniegums par piedalīšanos rektora vēlēšanās

- dokumentu noraksti, kas apliecina akadēmiskos un zinātniskos grādus

- rakstiski noformēta RPIVA darbības programma (ne vairāk kā divas datorraksta A4 formāta lappuses)

- dzīves un darba gājums (CV)

- publicēto darbu saraksts

- citi dokumenti, lai pilnīgāk raksturotu kvalifikāciju

Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083; tālr. 67808013, fakss 67808034, e-pasts: personals@rpiva.lv.


OP 2015/44.AKK2

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas vecākā/-s referenta/-es amatu

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt un īstenot atbalsta pasākumus preču un pakalpojumu eksporta veicināšanai (t.sk. Eiropas Savienības struktūrfondu programmu ietvaros) un sniegt priekšlikumus atbalsta instrumentu pilnveidošanai, lai veicinātu uzņēmumu konkurētspēju

- izstrādāt politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktu projektus eksporta veicināšanai

- veikt nodaļas kompetencē esošo dokumentu analīzi, izstrādi un koordinēšanu

- veikt nodaļas kompetencē esošo statistikas datu apkopošanu un analīzi

- nodaļas kompetences ietvaros gatavot dokumentus par Eiropas Savienības Padomē, OECD un citās institūcijās izskatāmajiem jautājumiem un gatavot nacionālās pozīcijas par Latvijas uzņēmējdarbību ietekmējošiem jautājumiem

- padotības iestāžu darbības uzraudzība un informācijas aprites nodrošināšana

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā ekonomiskā izglītība vai augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālām mācībām (priekšroka ekonomikas, uzņēmējdarbības vai jurisprudences novirzienam)

- teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē ne tikai sagatavot dokumentus un izmantot literatūru, bet arī nodrošināt komunikāciju, vēlamas krievu valodas zināšanas

- zināšanas uzņēmumu darbības un konkurētspējas, eksporta veicināšanas jautājumos

- pieredze projektu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- vēlama pieredze valsts pārvaldes institūcijā - tiesību aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē

- augsta atbildības sajūta un precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- teicamas prasmes strādāt ar standarta biroja programmatūru

Piedāvājam:

- atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu profesionālā kolektīvā

- pieredzi darbā ar uzņēmējdarbības politikas īstenošanu un atbalsta pasākumu izstrādi uzņēmējdarbības veicināšanai

- vērtīgu pieredzi darbā ar atbalsta pasākumu īstenošanu, ES fondu līdzfinansētiem instrumentiem uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) 20 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas iesniegt Ekonomikas ministrijai (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@em.gov.lv , fakss 67280882. Tālr. uzziņām 67013183, 67013099.


OP 2015/44.AKK3

SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr. 90000074704, atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētāja/-s amatu

Prasības:

- pretendentam jāatbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām

- vēlama pieredze bāriņtiesas darbā

Iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- CV

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2015.gada 13.martam (plkst.15.00) iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.skriveri.lv. Kontakttālrunis: 65197675.


OP 2015/44.AKK4

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000054163, izsludina konkursu uz diviem Uzturēšanās atļauju nodaļas VECĀKĀ/-S REFERENTA/-ES ierēdņa amatiem (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- pirmā līmeņa augstākā izglītība (vēlama - akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība - vēlams - tiesību zinātnē)

- pieredze darbā ar datu bāzēm (pieteikuma vēstulē norādīt ar kādām datu bāzēm)

- praktiskā darba pieredze, sagatavojot administratīvos aktus

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- ļoti labas angļu valodas un krievu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus svešvalodā

- izpratne par uzturēšanās atļaujām un ar to saistītiem jautājumiem imigrācijas jomā

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt normatīvos aktus migrācijas jomā un piemērot to normas, gatavojot administratīvo aktu projektus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem

- izskatīt ārzemnieku iesniegtos dokumentus un sagatavot lēmuma projektus uzturēšanās atļauju saņemšanai, reģistrēšanai, anulēšanai, atteikumam un darba atļauju saņemšanai un anulēšanai

- veikt ārzemnieku datu ievadīšanu un datu aktualizēšanu Vienotajā migrācijas informācijas sistēmā

- konsultēt klientus telefoniski un pa elektronisko pastu

Iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- CV

- izglītības dokumentu kopija

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla nodaļa, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi: personas@pmlp.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Uzziņas pa tālruni 67219273.


OP 2015/44.AKK5

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsludina konkursu uz klientu apkalpošanas speciālista/-es amatu Funkciju izpildes departamenta Valmieras reģionālajā nodaļā uz noteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- pieņemt reģistrācijas dokumentus, juridisko un fizisko personu iesniegumus, veikt attiecīgos ierakstus Uzņēmumu reģistra datu bāzēs

- sagatavot rakstveida atbildes uz informācijas pieprasījumiem, sagatavot dokumentu kopijas un izrakstus

- veikt nodaļā esošo dokumentu skenēšanu

- izsniegt valsts notāru lēmumus, atbildes uz sūdzībām un sagatavotās informācijas izziņas un ievadīt lietvedības datu bāzē informāciju saskaņā ar dokumentu izsniegšanas instrukciju

- sniegt vispārīgu informāciju un konsultēt klientus klātienē par Uzņēmumu reģistra sniedzamajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem

- kārtot nodaļas lietvedību atbilstoši lietvedības noteikumiem

 Prasības pretendentam/-ei:

-         vidējā izglītība, vēlama augstākā izglītība

-         zināšanas lietvedībā un labas iemaņas darbā ar datoru

-         teicama saskarsmes kultūra

-         teicamas latviešu valodas zināšanas

-         vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

-         vēlamas zināšanas administratīvajās un komerctiesībās

Mēs piedāvājam:

-         interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

-         labus darba apstākļus

-         bruto atalgojumu, sākot no EUR 485,00 (6.mēnešalgu grupa), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

-         profesionālās izaugsmes iespējas, apmācības

-         darbavietu Valmierā

 Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt vai nosūtīt pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, pa faksu 67031793 vai e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67031816. Par konkursa rezultātiem informēsim uz darba pārrunām uzaicinātos pretendentus.

 

 


OP 2015/44.AKK6

Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina atklātu konkursu uz Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā/-s speciālista/-es amatu (viena darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

- sniegt informācijas pakalpojumus e-formā fiziskām personām par izglītības iespējām un nosacījumiem Latvijā

- apkopot/analizēt informāciju par izglītības likumdošanu, izglītības iespējām Latvijā un ievadīt to Nacionālās izglītības iespēju datu bāzē (turpmāk - NIID.LV) un/vai departamenta mājaslapā

- vākt, analizēt un apkopot izglītības iespēju datus un veikt šo datu ievadīšanu NIID.LV un StudyinLatvia

- veidot pastāvīgu sadarbību ar izglītības iestādēm informācijas aktualizēšanai NIID.LV

- konsultēt sadarbības institūcijas par datu ievadīšanu un/vai iesniegšanu NIID.LV un StudyinLatvia

- piedalīties NIID.LV publicitātes pasākumu organizēšanā un īstenošanā

- piedalīties NIID.LV un StudyinLatvia attīstības plānošanā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība, vēlams, informācijas un komunikācijas zinātņu vai pedagogu izglītības un izglītības zinātņu jomās

- zināšanas par Latvijas izglītības sistēmu tiks uzskatītas par priekšrocību

- darba pieredze analītiskā darbā, kas saistīts ar informācijas novērtēšanu un apstrādi

- prasme operatīvi apstrādāt informāciju, strādāt ar datu bāzēm

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru (Word, Excel) un internetu

- vēlama darba pieredze Interneta mājaslapas administrēšanā

- spēja veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarot atbilstošus secinājumus

- prasme izstrādāt informatīvos materiālus

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī (atbilstoši "Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei" noteiktajiem kritērijiem)

- krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- teicama komunikācijas, sadarbības prasmes un sarunu vešanas prasmes, prasme veidot pozitīvu saskarsmi, precizitāte un atbildības sajūta

- spēja plānot un organizēt savu darbu, iekļauties noteiktos termiņos, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

- teicama prasme sniegt prezentācijas

Mēs piedāvājam:

- interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu

- profesionālās izaugsmes iespējas

- stabilitāti un labus darba apstākļus

Iesniedzamos dokumentus - motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - iesniegt vai nosūtīt Valsts izglītības attīstības aģentūrā Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā, LV-1050, vai uz e-pastu: info@viaa.gov.lv (ar norādi "Konkursam") līdz 2015.gada 12.martam. Papildu informācija pa tālruni 67359077.


OP 2015/44.AKK7

Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina atklātu konkursu uz Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā/-s speciālista/-es amatu jauno profesionāļu meistarības konkursu organizēšanai (viena darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

- izstrādāt jauno profesionāļu meistarības konkursu nolikuma un citu normatīvo dokumentāciju

- vadīt ikgadējā jauno profesionāļu konkursā iekļaujamo profesiju atlasi un organizēt konkursantu pieteikšanos saskaņā ar apstiprināto konkursa nolikumu

- pienākuma veikšanai veidot pastāvīgu sadarbību ar Valsts izglītības satura centra profesionālās izglītības satura veidotājiem, nozaru ekspertu padomēm un Valsts izglītības attīstības aģentūras darbiniekiem, kas atbild par ar Latvijas komandas sagatavošanu dalībai starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos EuroSkills un WorldSkills

- izstrādāt ikgadējā jauno profesionāļu meistarības konkursa sagatavošanas laika grafiku, budžeta tāmi

- izstrādāt specifikācijas līgumu noslēgšanai, iepirkumu veikšanai savas kompetences ietvaros

- sniegt informāciju profesionālās izglītības iestādēm par gadskārtējā jauno profesionāļu meistarības konkursa norises laiku, vietu, nosacījumiem dalībnieku pieteikšanai

- konsultēt citas sadarbības institūcijas par līdzdalības iespējām jauno profesionāļu meistarības konkursa norises laikā, lai demonstrētu jaunākās nozaru tehnoloģijas konkursa apmeklētājiem

- uzraudzīt un koordinēt jauno profesionāļu meistarības konkursa norisi

- piedalīties jauno profesionāļu meistarības konkursu publicitātes pasākumu organizēšanā un īstenošanā

- piedalīties jauno profesionāļu meistarības konkursu attīstības plānošanā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība, vēlams, inženierzinātnēs vai profesionālās izglītības jomās

- zināšanas par Latvijas izglītības sistēmu tiks uzskatītas par priekšrocību

- vēlamas zināšanas publisko iepirkumu jomā

- darba pieredze profesionālās izglītības, vai interešu izglītības īstenošanā tiks uzskatītas par priekšrocību

- darba pieredze publisku pasākumu organizēšanā un īstenošanā; tajā skaitā dalība iepirkumu procedūru organizēšanā tiks uzskatītas par priekšrocību

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru (Word, Excel) un internetu

- prasme izstrādāt informatīvos materiālus

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī (atbilstoši "Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei" noteiktajiem kritērijiem)

- krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- teicama komunikācijas, sadarbības prasmes un sarunu vešanas prasmes, prasme veidot pozitīvu saskarsmi, precizitāte un atbildības sajūta

- spēja plānot un organizēt savu darbu, iekļauties noteiktos termiņos, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

- teicama prasme sniegt prezentācijas

Mēs piedāvājam:

- interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu

- profesionālās izaugsmes iespējas

- stabilitāti un labus darba apstākļus

Iesniedzamos dokumentus - motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - iesniegt vai nosūtīt Valsts izglītības attīstības aģentūrā Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā, LV-1050, vai uz e-pastu: info@viaa.gov.lv (ar norādi "Konkursam") līdz 2015.gada 12.martam. Papildu informācija pa tālruni 67359077.


OP 2015/44.AKK8

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ.Nr.90001669496; www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļas Pabalstu daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa/-nes amatu (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Fridriķa ielā 9, Rīgā)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- reģistrēt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā

- izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocības tiem pretendentiem, kam ir darba pieredze valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (vēlams tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, Internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas komunikācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no EUR 486,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā "Aktualitātes" -> "Darba piedāvājumi" -> Pieteikums konkursam) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī". Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt: Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļā, Raunas ielā 64, Rīga, LV-1039 (ar norādi "Konkursam uz Pabalstu daļas inspektora amatu"), vai uz e-pastu: Jelena.Zborovska@vsaa.lv. Tālr. uzziņām: 67185600 vai 29150915.


OP 2015/44.AKK9

Lauksaimniecības datu centrs aicina darbā vecāko referentu/-i, nodaļas vadītāja vietnieku/-ci Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļā Rīgā (uz darbinieka prombūtnes laiku), viena amata vieta

Galvenie darba pienākumi:

- darbs ar ganāmpulku un dzīvnieku reģistru, datu bāzi, iesniegumiem

- gatavot pārskatus un slēdzienus par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem

- organizēt darbu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā

- veikt liela informācijas apjoma datu analīzi

- sagatavot informatīvus ziņojumus un paziņojumus

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība lauksaimniecībā vai veterinārijā

- pamatzināšanas par ES uzbūvi un darbības principiem lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas jomā-tiks uzskatītas par priekšrocību

- pieredze valsts pārvaldes darbā (vismaz 2 gadi)

- pieredze liela apjoma informācijas sistematizācijā un analīzē

- zināšanas par valsts pārvaldi un tās darbības principiem

- prasme darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, Internet pārlūkprogrammas, MS PowerPoint, MS Visio);

- spēja pieņemt lēmumus, organizēt un plānot darbu, labas komunikācijas spējas

Papildu prasības:

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu;

- mēnešalga, sākot no EUR 625,00 bruto

- veselības apdrošināšanu, sociālās garantijas

- darba laiks - pilna slodze

- darbavieta - Rīgā, Republikas laukumā 2

Kontaktinformācija: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi: vakance - vecākais referents, nodaļas vadītāja vietnieks Metodoloģijas departamentā - sūtīt uz e-pastu: darbs@ldc.gov.lv vai atnest personīgi, vai nosūtīt pa pastu Lauksaimniecības datu centram, Republikas laukumā 2 (3.stāvā), Rīgā LV-1010. Pieteikumus gaidīsim 20 dienu laikā no publikācijas dienas "Latvijas Vēstnesī".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)