Laidiens: 02.03.2015., Nr. 43 (5361)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/43.AKK1

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Austrumlatgales virsmežniecības Kārsavas nodaļas mežziņa/-nes ierēdņa(-nes) amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība mežsaimniecībā vai vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā un augstākā izglītība citā jomā

- augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā

- kārtot meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot administratīvo aktu projektus (koku ciršanas apliecinājumus, lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās u.tml.)

- pārzināt VMD informācijas sistēmas (MVR, MKT), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Valsts meža dienesta Personāla daļai Rīgā, 13.janvāra ielā 15, LV-1932, vai uz e-pastu: personals@vmd.gov.lv, tālrunis uzziņām 67220027.


OP 2015/43.AKK2

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA IZSLUDINA KONKURSU uz:

- vadošā pētnieka amatu sporta zinātnē (Dr.paed)

- zinātniskā asistenta amatu sporta zinātnē (Mg.paed.)

Amata pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā

- dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus

- dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae)

- zinātnisko publikāciju saraksts (par pēdējiem sešiem gadiem);

- saraksts par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs (par pēdējiem sešiem gadiem);

- zinātnisko projektu un grantu saraksts, kuru izpildē pretendents ir piedalījies pēdējo sešu gadu laikā, ar norādi par savu lomu projektā

Dokumenti saskaņā ar nolikumu par akadēmiskā personāla vēlēšanām iesniedzami mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" LSPA zinātniskajai sekretārei, Brīvības gatvē 333, 221.kabinetā. Uzziņas pa tālr. 67543355 (Irēna Dravniece).


OP 2015/43.AKK3

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr. 90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto amatu - Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists/-e (viena amata vieta uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība sabiedriskajās attiecībās, komunikācijas vai vadības zinātnēs

- vismaz 1 gada praktiskā darba pieredze specialitātē (priekšroka tiks dota pretendentiem ar pieredzi sabiedrisko attiecību vai komunikācijas jomā)

- prasme pielietot praksē valsts pārvaldi reglamentējošos normatīvos aktus

- valsts valodas prasmes līmenis - C līmeņa 1.pakāpe (augstākā)

- divu svešvalodu prasme (angļu, krievu vai vācu valoda)

- sadarbības un komunikācijas prasmes, spēja strādāt patstāvīgi

- datorzināšanas lietotāja līmenī (MS Office)

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt sabiedrības informēšanu par Veselības inspekcijas darbību - atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem (gan telefoniski, gan uz e-pastu)

- izstrādāt informatīvos materiālus par Veselības inspekcijas kompetences jomām un nodrošināt to pieejamību konkrētajām iestādes mērķauditorijām

- veidot un uzturēt datu bāzi par Veselības inspekcijas darbības atspoguļojumu masu medijos (mediju monitorings)

- veikt Veselības inspekcijas ārējo klientu apmierinātības aptauju, analizēt tās rezultātus un izstrādāt priekšlikumus klientu apkalpošanas kultūras uzlabošanai

Mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi, profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi

- profesionālu un atsaucīgu kolektīvu

- mēnešalgu no EUR 718,00 (bruto alga pārbaudes laikā), sociālās garantijas un motivējošas darba organizācijas iespējas

- labus darba apstākļus sakārtotā vidē (darbojamies atbilstoši kvalitātes vadības standartiem) Rīgā, Klijānu ielā 7

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi: sabiedrisko attiecību speciālists Komunikācijas nodaļā, CV, kurā lūdzam iekļaut 2 personas ar kontaktinformāciju atsauksmju iegūšanai un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personāla nodaļā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai pa e-pastu: vi.konkursi@vi.gov.lv 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis uzziņām 67819675, e-pasts: vi.konkursi@vi.gov.lv, mājaslapa www.vi.gov.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/43.AKR1

Valsts augu aizsardzības dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Zemgales reģionālās nodaļas vecākās inspektores amatā iecelta SANITA VANADZIŅA.


OP 2015/43.AKR2

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā konkursa kārtībā juriskonsulta amatā 2015.gada 23.februārī iecelts IVO GOLUBKOVS.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)