Laidiens: 27.02.2015., Nr. 41 (5359)

Promocijas darbi

OP 2015/41.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015.gada 16.aprīlī plkst.16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.auditorijā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē INGUNA GOBA aizstāvēs promocijas darbu: "Jaunu 1,4-dihidroizonikotīnskābes atvasinājumu sintēze un to fizikāli ķīmisko īpašību raksturojums" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.chem. Andris Zicmanis; Dr.habil.chem. Raimonds Valters, Dr.chem. Brigita Vīgante.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)