Laidiens: 12.02.2015., Nr. 30

Promocijas darbi

OP 2015/30.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015.gada 11.martā plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 1. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē IEVA ROZE aizstāvēs promocijas darbu "Pākšaugu dzimta (Leguminosae Juss.) Latvijas florā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:

- Dr.biol. Guntis Brūmelis (Latvijas Universitāte);

- Dr.silv. Inga Straupe (Latvijas Lauksaimniecības universitāte);

- Dr.biol. Anna Mežaka (Rēzeknes Augstskola).

Ar darbu, sākot no 2015.gada 25.februāra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.


OP 2015/30.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 3. martā plkst. 14.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs ZITA KĀRKLA. Temats "Sieviete latviešu prozā ginokritikas aspektā (1960-2010)".

Recenzenti:

- Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs (Liepājas Universitāte, LU LFMI);

- Dr.philol. Sandra Meškova (Daugavpils Universitāte);

- Dr. philol. Ojārs Lāms (Latvijas Universitāte, HZF).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.


OP 2015/30.PM3

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015.gadā 24.aprīlī plkst. 12.00 RTU, Kalnciema ielā 6, 309.auditorijā, notiks JURIJA GRIZĀNA promocijas darba "Uzņēmējdarbības vides konkurētspēja Latvijas pilsētās un tās paaugstināšanā piemērojamie instrumenti" aizstāvēšana RTU P-09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti:

- Remigijs Počs, Dr.habil.oec., RTU profesors, LZP eksperts;

- Dzintra Atstāja, Dr.oec., Banku augstskolas profesore, Latvija, LZP eksperte;

- Ivans Potravnijs, Dr.oec., profesors, G.Pļehanova vārdā nosauktā Krievijas Ekonomiskā universitāte, Krievija.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)