Laidiens: 30.12.2015., Nr. 254 (5572)

Tiesu nolēmumi

OP 2015/254.TS1

Ar Liepājas tiesas 2015. gada 8. decembra spriedumu C20 2608 15 grozīt ar Madonas rajona tiesas 2005. gada 2. augusta spriedumu civillietā Nr. C23021005/210/05-4 Aleksejam Kuzņecovam noteikto pilnīgas rīcībspējas ierobežojumu, nosakot ALEKSEJAM KUZŅECOVAM, pers. kods 200461-13026, rīcībspējas ierobežojumus šādās jomās: pārstāvībai valsts, pašvaldību institūcijās, medicīnas un komerciestādēs, finanšu institūcijās un apdrošināšanas iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā (izņemot pensijas un pabalstus) un darījumu slēgšanā (izņemot pārtikas produktu iegādi, nepārsniedzot viena darījuma summu 10 EUR (desmit euro)), rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā.

Noteikt, ka aizgādnis patstāvīgi rīkojas visās jomās, kurās Aleksejam Kuzņecovam ierobežota rīcībspēja.

Sprieduma norakstu aizgādņa pienākumu un tiesību apjoma grozīšanai nosūtīt Grobiņas novada bāriņtiesai.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 29. decembrī.


OP 2015/254.TS2

Ar Liepājas tiesas 2015. gada 8. decembra spriedumu C20 2607 15 BIRUTAI STRĪĶKALĒJAI, pers. kods 080548-10807, ierobežot rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, rīcībā ar naudas līdzekļiem, tostarp, bankā, darījumu un saimniecisko līgumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, lēmumu pieņemšanā par savu veselības stāvokli.

Birutai Strīķkalējai nodibināt aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis patstāvīgi rīkojas visās jomās, kurās Birutai Strīķkalējai ierobežota rīcībspēja.

Sprieduma norakstu aizgādņa iecelšanai Birutai Strīķkalējai nosūtīt Liepājas pilsētas bāriņtiesai.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 29. decembrī.


OP 2015/254.TS3

Ar Tukuma rajona tiesas 2015. gada 25. novembra spriedumu AIJAI LIBREIHAI, pers. kods 041260-11070, ierobežota rīcībspēja šādās jomās:

- pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs;

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- darījumu slēgšanā;

- rīcībā ar mantu, tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana, apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

- korespondences saņemšanā.

- veikt komercdarbības vai/un saimniecisko darbību.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 23. decembrī.


OP 2015/254.TS4

Ar Tukuma rajona tiesas 2015. gada 25. novembra spriedumu NATĀLIJAI GUSEVAI, pers. kods 270457-11093, ierobežota rīcībspēja šādās jomās:

- pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs;

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- darījumu slēgšanā;

- rīcībā ar mantu, tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana, apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

- korespondences saņemšanā.

- veikt komercdarbības vai/un saimniecisko darbību.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 23. decembrī.


OP 2015/254.TS5

Ar Tukuma rajona tiesas 2015. gada 25. novembra spriedumu OSKARAM KRŪMIŅAM, personas kods 291057-11087, ierobežota rīcībspēja šādās jomās:

- pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs;

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- darījumu slēgšanā;

- rīcībā ar mantu, tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana, apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

- korespondences saņemšanā.

- veikt komercdarbības vai/un saimniecisko darbību.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 23. decembrī.


OP 2015/254.TS6

Ar Tukuma rajona tiesas 2015. gada 25. novembra spriedumu SINTIJAI SMIRNOVAI, pers. kods 180494-11077, ierobežota rīcībspēja šādās jomās:

- pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs;

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- darījumu slēgšanā;

- rīcībā ar mantu, tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana, apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā;

- korespondences saņemšanā.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 23. decembrī.


OP 2015/254.TS7

2015. gada 17. novembrī Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa pasludināja spriedumu, ar kuru nosprieda: apmierināt daļēji Jeļenas Mogutovas pieteikumu un grozīt ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2010. gada 25. maija spriedumu civillietā Nr. C28207510 IGORAM KIRILLOVAM, pers. kods 150887-10500, noteikto rīcībspējas ierobežojumu, pilnībā ierobežojot IGORA KIRILLOVA, personas kods 150887-10500, rīcībspēju šādās jomās:

- darījumu slēgšanā;

- rīcībā ar kustamo un nekustamo mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā;

- interešu pārstāvībā valsts un pašvaldību iestādēs.

Attiecībā uz maksājumu saņemšanu un izdarīšanu Igora Kirillova, pers. kods 150887-10500, rīcībspēja ierobežojama daļēji, nosakot, ka I. Kirillovs personiskiem izdevumiem var saņemt un izdarīt maksājumus naudas summas apmērā, kas atbilst 10 procentiem no personas pensijas, bet ne vairāk par 20,00 euro mēnesī.

Igora Kirillova rīcībspēja nav ierobežojama personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tās rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Nodibināt Igoram Kirillovam, pers. kods 150887-10500, aizgādnību. Noteikt, ka Igora Kirillova, personas kods 150887-10500, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās pilnībā ierobežota Igora Kirillova rīcībspēja, bet maksājumu izdarīšanā un saņemšanā aizgādnis rīkojas patstāvīgi virs 20,00 euro mēnesī.

Par pieņemto nolēmumu paziņot Rīgas bāriņtiesai aizgādņa iecelšanai Igoram Kirillovam, pers. kods 150887-10500.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 8. decembrī.


OP 2015/254.TS8

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2015. gada 7. decembra spriedumu nospriests grozīt ROBERTAM BĒRZIŅAM, personas kods 060792-10411, rīcībspējas ierobežojumu; noteikt Robertam Bērziņam rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības vešana; noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Robertam Bērziņam ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 29. decembrī.


OP 2015/254.TS9

Ar Gulbenes rajona tiesas 2015. gada 8. decembra spriedumu civillietā C14056215 562/15/ Karinas Kleines pieteikumu apmierināt daļēji:

Grozīt ar Gulbenes rajona tiesas 2008. gada 22. oktobra spriedumu lietā Nr. C14040707 ĻOĻAI KLEINEI, pers. kods 010950-10652, noteiktos rīcībspējas ierobežojumus, atceļot pilnas rīcībspējas ierobežojumu, nosakot rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās:

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldīšanā, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka Ļoļas Kleines aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Ļoļai Kleinei ierobežota rīcībspēja.

Noraidīt pieteikumu pārējā daļā.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 29.12.2015.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)