Laidiens: 28.12.2015., Nr. 252 (5570)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2015/252.PD1

Paziņojums

Pašvaldības uzņēmums SIA "Smiltenes NKUP", reģ. Nr. 43903000435, 2016. gada 1. februārī plkst. 11.00 Smiltenes novadā, Smiltenē, Pils ielā 3a, atver iepirkumu (identifikācijas Nr. SNKUP/2015/2/IEP) projektam - Eiropas Savienības (ES) struktūrfonda un Kohēzijas fonda ieviešanai 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā, specifiskais atbalsta mērķis 5.3.1.: "Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides stāvokli."

Iepirkuma nosaukums: "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē. 3. kārta, projektēšana un autoruzraudzība".

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA "Smiltenes NKUP" mājaslapā www.smiltenesnkup.lv sadaļā "Iepirkumi" vai SIA "Smiltenes NKUP", Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novads, darbadienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Tālr. 64707062, 26182972.

Iepirkuma pieteikuma pieņemšana un reģistrācija notiek līdz 2016. gada 1. februārim plkst. 11.00 Pils ielā 3a, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.


OP 2015/252.PD2

Konkurss

SIA "Rīgas ūdens" izsludina atklātu konkursu "Hidrodinamiskās skalošanas iekārtas iegāde" (identifikācijas Nr. RŪ-2015/38).

Atklāta konkursa nolikuma teksts, t. sk. informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir publicēts SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv.

Kontaktpersona: SIA "Rīgas ūdens" Administratīvās daļas iepirkumu speciāliste Agnese Laizāne, tālr. 67088462, e-pasta adrese: agnese.laizane@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3. korpuss, 306. kabinets, Rīga, LV-1495.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)