Laidiens: 09.12.2015., Nr. 241 (5559)

Tiesu nolēmumi

OP 2015/241.TS1

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru ierobežoja personas Roberta Lukaševiča rīcībspēju un nosprieda:

Ierobežot ROBERTAM LUKAŠEVIČAM, pers. kods 030997-10241, rīcībspēju šādās jomās:

- maksājumu izdarīšana un saņemšana;

- pensijas un pabalstu saņemšana;

- darījumu slēgšana;

- rīcībā ar mantu, tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana, apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

- pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, komerciestādēs un finanšu iestādēs, medicīnas un ārstniecības iestādēs, tai skaitā, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā.

Roberta Lukaševiča personiskās nemantiskās tiesības nav ierobežojamas.

Nodibināt Robertam Lukaševičam aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Roberta Lukaševiča aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Robertam Lukaševičam ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr.C12345115 2351/15 stājies likumīgā spēkā 2015.gada 3.decembrī.


OP 2015/241.TS2

Ar Bauskas rajona tiesas 2015.gada 5.novembra spriedumu civillietā Nr. C10089015 pārskatīts Valentīnai Karvanenai noteiktais rīcībspējas ierobežojums. Tiesa nosprieda ierobežot VALENTĪNAI KARVANENAI, pers. kods 020141-12142, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana, nosakot, ka šajā apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Tiesas spriedums stājies spēkā 2015.gada 26.novembrī.


OP 2015/241.TS3

Ar Gulbenes rajona tiesas 2015.gada 16.novembra spriedumu civillietā C14050515 505/15/1 Irēnas Kelles pieteikumu apmierināt:

Atcelt ar Gulbenes rajona tiesas 2004.gada 25.maija spriedumu JĀNIM OSTROVSKIM, pers. kods 140182-11568, noteiktos rīcībspējas ierobežojumus attiecībā uz personiskajām nemantiskajām tiesībām - tai skaitā: pārstāvībā valsts, pašvaldības institūcijās, komerciestādēs, finanšu un apdrošināšanas iestādēs.

Saglabāt rīcībspējas ierobežojumus J.Ostrovskim maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldīšanā - tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā, un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, komercdarbībā un saimnieciskās darbības veikšanā, nosakot, ka aizgādnis šais jomās rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 07.12.2015.


OP 2015/241.TS4

Ar Cēsu rajona tiesas 2015. gada 11. novembra spriedumu civillietā Nr. C11097315 pieteikumā par personas rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu, nospriests saglabāt ar Cēsu rajona tautas tiesas 1993. gada 14. janvāra spriedumu VALTERAM SKRASTIŅAM, pers. kods 060553-11293, noteiktos rīcībspējas ierobežojumus maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, tā ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām.

Izbeigt tiesvedību lietā daļā par rīcībspējas ierobežojuma apjoma saglabāšanu Valteram Skrastiņam attiecībā uz visu ar viņa veselības aprūpi un ārstēšanu saistīto lēmumu pieņemšanu, dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, valsts un pašvaldību iestādēs, pasta un kredītiestādēs.

Noteikt, ka visā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 2. decembrī.


OP 2015/241.TS5

Ar Gulbenes rajona tiesas 2015.gada 17.novembra spriedumu civillietā C14057215 572/15/2 Intas Neibergas pieteikumu apmierināt:

Grozīt ar Gulbenes rajona tiesas 2004.gada 31.marta spriedumu lietā Nr.C14025804 INGRIDAI PAKALNEI, pers. kods 200161-12567, noteiktos rīcībspējas ierobežojumus, atceļot pilnas rīcībspējas ierobežojumu, saglabājot rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldīšanā, tajā skaitā, nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, kā arī komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka Ingridas Pakalnes aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Ingridai Pakalnei ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 08.12.2015.


OP 2015/241.TS6

Ar Liepājas tiesas 2015. gada 21. oktobra spriedumu C20 2243 15, ierobežot ELVĪRAI MARTINSONEI, pers. kods 300736-10801, rīcībspēju šādās jomās: pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs; maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā.

Noteikt, ka Elvīras Martinsones aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās viņai ir ierobežota rīcībspēja.

Nodibināt Elvīrai Martinsonei, pers. kods 300736-10801, aizgādnību, sprieduma izpildi šinī daļā uzdot Liepājas pilsētas bāriņtiesai.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 8. decembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)