Laidiens: 07.12.2015., Nr. 239 (5557)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/239.AKK1

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000054163, izsludina konkursu uz vakanto Preiļu nodaļas klientu apkalpošanas speciālista/-es amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

- vēlama juridiskā augstākā izglītība

- pieredze darbā ar tiesību aktiem (pieteikuma vēstulē norādīt - kādiem)

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- labas krievu valodas un angļu valodas zināšanas

- izpratne par izsaukumu noformēšanas un apstiprināšanas kārtību Latvijas Republikā (2010. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi")

- izpratne par uzturēšanās atļaujām un ar to saistītiem jautājumiem imigrācijas jomā (Imigrācijas likums un 2010. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi)

- vēlama pieredze klientu apkalpošanas jomā valsts pārvaldē - vismaz 1 gads

Galvenie amata pienākumi:

- lēmumprojektu sagatavošana nodaļas kompetences jautājumos (uzturēšanās atļaujas, ielūgumi, izsaukumi, ziņu sniegšana no Iedzīvotāju reģistra)

- atbilžu projektu sagatavošana uz klientu iesniegumiem, sūdzībām

- administratīvo pārkāpumu protokolu izskatīšana

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- stabilu atalgojumu (līdz 600 EUR pirms nodokļu nomaksas)

- pēc pārbaudes laika - veselības apdrošināšanu

- labus darba apstākļus - Preiļos, Rēzeknes ielā 26

Iesniedzamie dokumenti: motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītības dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentam Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3, Rīgā, LV-1026, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi personas@pmlp.gov.lv 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Uzziņas pa tālruni 67219273.


OP 2015/239.AKK2

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām:

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE

Arhitektūras vēstures un teorijas katedra

Pētnieks - 1 amata vieta

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 213. kabinetā, ir jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli), aktuāls dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto zinātnisko darbu saraksts, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Papildu informācija pa tālr. 67089183.


OP 2015/239.AKK3

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskā personāla vietām Reģionālistikas zinātniskajā institūtā:

- vadošais pētnieks Pedagoģijā (apakšnozarē Skolas pedagoģija) - 1 vieta

- vadošais pētnieks Pedagoģijā (apakšnozarē Nozaru (speciālā) pedagoģija) - 1 vieta

- pētnieks Literatūrzinātnē (apakšnozarē Salīdzināmā literatūrzinātne) - 1 vieta

- pētnieks Arhitektūrā (apakšnozarē Arhitektūras teorija un vēsture) - 1 vieta

- pētnieks Pedagoģijā (apakšnozarē Nozaru (mākslas) pedagoģija) - 1 vieta

- pētnieks Juridiskajā zinātnē (apakšnozarē Starptautiskās tiesības) - 1 vieta

- pētnieks Ekonomikā (apakšnozarē Finanses un kredīts) - 1 vieta

- pētnieks Valodniecībā (apakšnozarē Vispārīgā valodniecība) - 1 vieta

- pētnieks Komunikācijas zinātnē (apakšnozarē Komunikācijas teorija) - 1 vieta

- zinātniskais asistents Pedagoģijā (apakšnozarē Nozaru (viesmīlības) pedagoģija) - 1 vieta

- zinātniskais asistents Vadībzinātnē (apakšnozarē Uzņēmējdarbības vadība) - 1 vieta

Pretendentiem izvirzītās prasības, iesniedzamo dokumentu saraksts un iesniegšanas termiņi atrodami Rēzeknes Augstskolas mājaslapā www.ru.lv sadaļā "Vakances".


OP 2015/239.AKK4

Valsts tiesu ekspertīžu birojs izsludina atklātu konkursu uz diviem vakantiem specializētā valsts civildienesta ierēdņa amatiem - Dokumentu ekspertīžu departamenta tiesu eksperts/-e

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā apliecināta tiesu eksperta kvalifikācija

- vismaz gada tiesu eksperta palīga darba pieredze

- augsta atbildības izjūta, koncentrēšanās spēja

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu un argumentēt savu viedokli

- labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru

Gaidām motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu, izglītību un tiesu eksperta tiesības attiecīgajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Fakss 67517749, e-pasta adrese: vteb@vteb.gov.lv.


OP 2015/239.AKK5

Valsts robežsardzes koledža izsludina atklātu konkursu uz akadēmiskā personāla amatu ar pilnu slodzi

Informācija par pretendentiem nepieciešamo izglītības līmeni un kvalifikācijas pakāpi pieejama mājaslapā www.vrk.rs.gov.lv sadaļā "Akadēmiskā personāla vēlēšanas 2015".

Dokumentus iesniegt mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas datuma Valsts robežsardzes koledžas Administratīvajā dienestā 227. kabinetā Rēzeknē, Zavoloko ielā 8. Sīkāka informācija pa tālr. 64603686.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/239.AKR1

Veselības inspekcija informē, ka Zāļu kontroles nodaļas inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā 2015.gada 30.novembrī konkursa kārtībā iecelta LIESMA BALTĀ.


OP 2015/239.AKR2

Veselības inspekcija informē, ka Personāla nodaļas vecākās referentes valsts civildienesta ierēdnes amatā uz noteiktu laiku 2015.gada 1.decembrī konkursa kārtībā iecelta SANITA JAUNZEME.


OP 2015/239.AKR3

Veselības inspekcija informē, ka Personāla nodaļas vecākās referentes valsts civildienesta ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku 2015.gada 1.decembrī konkursa kārtībā iecelta INETA MIRONOVIČA.


OP 2015/239.AKR4

Valsts augu aizsardzības dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Latgales reģionālās nodaļas vecākā inspektora amatā iecelts RAIVIS KAŠS.


OP 2015/239.AKR5

Valsts augu aizsardzības dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Zemgales reģionālās nodaļas vecākās inspektores amatā iecelta INGA PURIŅA.


OP 2015/239.AKR6

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde paziņo, ka konkursa kārtībā Jūrmalas nodaļas vecākās klientu apkalpošanas speciālistes amatā uz nenoteiktu laiku no 2015.gada 11.decembra iecelta INGA JAVNOŠINA.


OP 2015/239.AKR7

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā Administratīvo sodu departamenta Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vecākās inspektores ierēdnes amata vietā uz noteiktu laiku no 2015. gada 7.decembra iecelta RAIMONDA MIĶELSONE.


OP 2015/239.AKR8

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka konkursa kārtībā valsts civildienesta Personāla un procesa vadības departamenta Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vecākās personāla speciālistes amatā uz nenoteiktu laiku no 2015.gada 30.novembra iecelta IVETA KREMERE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)