Laidiens: 02.12.2015., Nr. 236 (5554)

Izsoles

OP 2015/236.IZ1

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu - Skolas iela 1-4, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., - kas pieder Vinetai Petrovicai. Parādnieki: Vineta Petrovica un IND VĪBE, reģistrācijas Nr.41202013196, "Druviņas", Dundagas pag., Neveja, Dundagas nov., LV-3270. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Novērtējums: EUR 3700,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 75,8 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām kopīpašuma 758/12214 domājamām daļām. Nekustamais īpašums reģistrēts Dundagas novada zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88509000090. Pirmās izsoles sākumcena EUR 3700,00. Izsoles solis EUR 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2015.gada 2.decembris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 4.janvāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 22.decembrim zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 370,00). Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ2

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu - Saules iela 4-16, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., - kas pieder Baibai Ansbergai. Parādniece: Baiba Ansberga. Piedzinēji: SIA ZIEMEĻKURZEME, reģistrācijas Nr.40003382317, Pils iela 5-3, Dundagas pag., Dundaga, Dundagas nov., LV-3270, un Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Novērtējums:  EUR 3200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,9 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām kopīpašuma 499/13579 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums reģistrēts Dundagas novada zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88509000066. Pirmās izsoles sākumcena EUR 3200,00. Izsoles solis EUR 300,00. Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2015.gada 2.decembris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 4.janvāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 22.decembrim zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 320,00). Tālr. 63232382.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ3

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 7.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja aizvietotājs Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Pļavu ielā 4-11, Liepājā, kas pieder Ērikam Bierandam. Parādnieks: Ēriks Bierands. Piedzinējs: Liepājas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. Novērtējums: EUR 7200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvokļa īpašums ar kopējo platību 41,2 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 19/1000 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 1700 036 0153 001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 1700 036 0153. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009012699. Pirmās izsoles sākumcena EUR 7200,00. Izsoles solis EUR 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 2.decembris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 4.janvāris plkst. 10.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 22.decembrim zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV38TREL919909900200B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 720,00). Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ4

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu - Lielā iela 25-2, Valdemārpils, Talsu nov., - kas pieder Ivaram Liepiņam. Parādnieks: Ivars Liepiņš. Piedzinēji: Sigita Berga un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010. Novērtējums: EUR 2900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 48,6 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām kopīpašuma 486/6090 domājamām daļām. Nekustamais īpašums reģistrēts Valdemārpils pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88179000077. Pirmās izsoles sākumcena EUR 2900,00. Izsoles solis EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 2.decembris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 4.janvāris plkst. 10.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 22.decembrim zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 290,00). Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ5

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu - Bētiņu iela 4-8, Talsi, Talsu nov., - kas pieder Aivaram Liukišam. Parādnieks: Aivars Liukišs. Piedzinēji: Dina Dreimane un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010. Novērtējums: EUR 5900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 54,6 m2 kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 546/7509 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 88010130001005. Nekustamais īpašums reģistrēts Talsu pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88019002276. Pirmās izsoles sākumcena EUR 5900,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 2.decembris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 4.janvāris plkst. 10.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 22.decembrim zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 590,00). Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Irinai Zēvelei. Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes gabals ar kadastra Nr.80600120480, un uz tā esošā jaunbūve (kadastra apzīmējums 80600120480001) -, kas atrodas Ķiršu ielā 19, Bukultos, Garkalnes nov., reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000139671. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 145 500,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 145 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 2000,00. Izsoles sākums: 2015.gada 8. decembrī. Izsoles noslēgums: 2016. gada 7. janvārī pulksten 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē, līdz 2015.gada 28. decembrim. Tālrunis uzziņām 67224409. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ7

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Vērgales ielā 1-38, Liepājā, kas pieder Aivilam Gulbim. Parādnieks: Aivils Gulbis. Piedzinēji: AS SEB BANKA, reģistrācijas Nr.40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Liepājas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, un SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416. Novērtējums: EUR 2000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 52,4 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 524/37772 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000140163001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000140163. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009023233. Pirmās izsoles sākumcena EUR 2000,00. Izsoles solis EUR 150,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2015.gada 2.decembris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 4.janvāris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 22.decembrim zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 200,00). Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Irinai Vasiļjevai piederošā nekustamā īpašuma Viļānu ielā 6-14, Rīgā, kadastra Nr.0100 903 6480, kas sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,78 kv.m ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 11/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, pirmo izsoli. Dzīvoklis izvietots 1973.gadā celtā piecstāvu 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā. Piedzinējs: AS "Reverta", Brīvības iela 148a, Rīga; Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 18800,00. Izsoles sākumcena: EUR 18800,00. Izsoles solis: EUR 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 8.decembris. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 7.janvāris plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Kasparam Seleckim jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ. Nr. LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas (EUR 1880,00). Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Miera ielā 7, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kadastra Nr.1300 020 3205, zemes gabals 6650 kv.m platībā (kad. apz.13000203205) Tallinas ielā 37, Jūrmalā. Īpašnieks: AD Spice, SIA, Slokas iela 75, Jūrmala. Piedzinējs: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala. Novērtējums - 24 800,00 EUR. Izsoles sākumcena - 24 800,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 08.12.2015. Izsoles noslēgums 07.01.2016. plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.12.2015. jāiemaksā nodrošinājuma summa 2480,00 EUR tiesu izpildītāja Roberta Kučinska, LV30066810514, Valsts kases depozīta kontā Nr. LV45TREL9199023001000 un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ10

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu "Degvielas bāze", Laucienes pag., Talsu nov., kas pieder Natālijai Giļokai. Parādniece: Natālija Giļoka. Piedzinējs:  Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201. Novērtējums:  EUR 400,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts:  degvielas bāzes ēka ar kadastra apzīmējumu 88700110002012 ar kopējo platību 79,7 m2. Nekustamais īpašums reģistrēts Laucienes pagasta zemesgrāmatā ar kadastra Nr.88705110001. Otrās izsoles sākumcena EUR 300,00. Izsoles solis EUR 30,00. Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 2.decembris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2016.gada 4.janvāris plkst. 10.00.  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 22.decembrim zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 40,00). Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ11

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV - 4101, otrajā izsolē pārdod Mudītei Kaņepei piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma - zemes gabala ar kopējo platību 0,51ha uz kura atrodas dzīvojamā māja un četras saimniecības ēkas -, kas atrodas Krasta ielā 3, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr. 5064 012 0010. Piedzinējs: BIGBANK AS Latvijas filiāle, Ropažu iela 10/1-1, Rīga. 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2200,00. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 1650,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 50,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2015. gada 03. decembris un noslēguma datums ir 2016. gada 4. janvāris plkst.10.00.

Persona, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 23. decembrim iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 220,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.77 zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs, prakses vieta: Stabu iela 19-209, Rīga, pārdod izsolē Sergejam Ševčenko Katrīnas dambī 24B-12, Rīgā, piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs SIA "Daugavpils Siltumtīkli", 18.novembra iela 4, Daugavpils. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.12 83,43 kv.m platībā un pie tām piederošām kopīpašuma 8343/184582 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Rīgā, Katrīnas dambī 24B. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0100 906 6287, ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19740 12. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 36 400,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir EUR 36 400.00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles sākums ir 2015.gada 7.decembris plkst.10.00. Izsoles noslēgums ir 2016.gada 6.janvāris plkst.10.00.

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2015.gada 27.decembrim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Mārča Midega, reģ.Nr.23127411221, depozīta kontā Nr.LV34TREL919910900100B, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 3640,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ13

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Andim Hansonam piederošajam nekustamajam īpašumam "Smaidas", Aizstrautnieki, Dobeles pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr.4660 001 0106. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 14400,00. Izsoles sākumcena EUR 10800,00. Izsoles solis EUR 200,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.decembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 7.janvāris plkst. 10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1080,00, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: divi zemes gabali ar kopējo platību 3,1 ha. Izpildot instrumentālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0106, - 0,5 ha. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0208, - 2,6 ha. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0106, atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 4660 001 0106 001. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0106 atrodas saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 4660 001 0106 002). Atzīme: Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4660 001 0106 atrodas saimniecības ēkas jaunbūve (kadastra apzīmējums 4660 001 0106 005). Nekustamais īpašums atrodas "Smaidas", Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., kas reģistrēts Dobeles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000074472.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005. gada 14. marta hipotēkas līgums Nr.05-020548-PK/1.

2.2. Atzīme - elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 20 m aizsargjosla 0,06 km-0.12 ha;

2.3. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Nodrošināmais prasījums: Ls 23 625 (tajā skaitā aizdevuma summa Ls 16 875).

Procentu likme:

1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no latu trīs mēnešu RIGIBOR, pieskaitot aizdevēja papildus likmi 2,89% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku;

2) par nokavējuma procentiem par aizdevuma lietošanu pēc galvenā līgumā un grafikā paredzētā aizdevuma atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, ko aizdevējs noteicis saskaņā ar galvenā līguma II daļas 7.4.punktu saistību pirmstermiņa izpildei, papildus jāmaksā - 0,16% (nulle komats sešpadsmit procenti) dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku.

Līgumsods:

1) par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% (nulle komats sešpadsmit procenti) no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 14.marta aizdevuma līgums Nr.05-020548-PK, 2005.gada 14.marta hipotēkas līgums Nr.05-020548-PK/1. Grozīts

2.4. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300001033627, 29.03.2005.) - Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa tiek noteikta Ls 23 840. Aizdevuma summa tiek palielināta par Ls 2143,55 un noteikta Ls 17 028,63. Tiek grozīta procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.05-020548-PK grozījumu (26.04.2010) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6.punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2010.gada 26. aprīļa grozījumi 14.03.2005. Aizdevuma līgumā Nr.05-020548-PK, 2010.gada 26. aprīļa grozījumi 14.03.2005. Aizdevuma līgumā Nr.05-020548-PK/1.

3. Izsoles sākumcena - EUR 10800,00 (desmit tūkstoši astoņi simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks ANDIS HANSONS nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles 20.dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

6.10. Izsoles uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ14

Izsole

 Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Marinai Jušai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem - Baraviku iela 11, Jelgavā, kadastra Nr.0900 019 0410, un kadastra Nr.0900 519 0410. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 7500,00. Izsoles sākumcena EUR 5625,00. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.decembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 7.janvāris plkst. 10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 562,50, tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

Nekustamā īpašuma sastāvs:

1. (I) Ēku (būvju) nekustamais īpašums sastāv no dārza mājas (kadastra apzīmējums 0900 019 0410 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 0900 019 0410 002), kas atrodas Baraviku ielā 11, Jelgavā, un ir ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000028552, ar kadastra 0900 519 0410, kas pieder Marinai Jušai. Atzīme - ēkas saistītas ar zemes gabalu Jelgavas pilsēta, Būriņu ceļš 4, kadastra Nr.0900 019 0001, Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.12. Zemes īpašnieces - Antonija Graudiņa un Lilija Bušmeistere.

1.2.(II) Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0900 019 0410, ar kopējo platību 618 m2, kas atrodas Baraviku ielā 11, Jelgavā un ir ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000317746, kadastra Nr. 0900 019 0410, kas pieder Marinai Jušai. Atdalīts no nekustama īpašuma Būriņu ceļš 4, Jelgava (Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.12)

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1.(I) Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 26.februāra hipotēkas līgums Nr.07-022963-PK/1.

2.2.(II) Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 26.februāra hipotēkas līgums Nr.07-022963-PK/2.

2.3. (II) Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar Ielejas ielu - sarkanā līnija 0,0042 ha.

2.4. (II) Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 0.0008 ha.

2.5. (II) Atzīme - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtām 0.0006 ha.

2.6. (II) Atzīme - ēku servitūtu teritorija 0.0012 ha.

2.7. (II) Atzīme - zemes applūšanas risks 0.0585 ha.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1.(I) Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 21 600,00. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.07-022963-PK 1 daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 26.februāra aizdevuma līgums Nr.07-022963-PK, 2007.gada 26.februāra hipotēkas līgums Nr.07-022963-PK/1.

3.2.Nodrošinātais prasījums EUR 43 027,64 (LVL 30 240,00).

3.3. (II) Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 21 600,00. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.07-022963-PK 1 daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 26.februāra aizdevuma līgums Nr.07-022963-PK, 2007.gada 26.februāra hipotēkas līgums Nr.07-022963-PK/2. Nodrošinātais prasījums EUR 43 027,64 (LVL 30 240,00).

4. Izsoles sākumcena - EUR 5625,00 (pieci tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1.(I) Nekustamā īpašuma īpašniece Marina Juša nepatur sev nekādas tiesības.

6.2.(II) Nekustamā īpašuma īpašniece Marina Juša nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1  izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2 izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3  maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4  pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5  izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6  izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7  vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8  izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ15

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2.stāvs, Cēsis, LV-4101, otrajā izsolē pārdod Iļjam Sīmanim piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli ar kopējo platību 18,1 m2 un piederošo 181/7123 kopīpašuma domājamo daļu no būves (kad. apz. 42110030012001) un no zemes (kad. apz. 42110030012) -, kas atrodas Gaujas ielā 11-20, Līgatnē, Līgatnes novadā, kadastra Nr.4211 900 0210. Piedzinējs: SIA "LĪGATNES NAMI", Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 400,00. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 300,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 10,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2015.gada 3.decembris un noslēguma datums ir 2016.gada 4.janvāris plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 23. decembrim iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 40,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ16

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Zandai Āboliņai piederošo nekustamo īpašumu Meiju ceļš 32-52, Jelgava, kadastra Nr.0900 902 3699. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 34,9 kv.m ar pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 349/37039 kopīpašuma domājamām daļām no būves. Piedzinējs - SIA Hiponia, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3700,00. Izsoles sākumcena - EUR 3700,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 08.12.2015. plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 07.01.2016. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (370,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 28.12.2015. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lvIzsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ17

Izsole

Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod Sergejam Jeremutam piederošo kustamo mantu - 16 500 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Fruteks", reģ. Nr.40103561648, kapitāldaļas, katra EUR 1,42 (LVL 1,00) vērtībā, kopējais kapitāldaļu novērtējums un sākumcena EUR 23 477,38 (LVL 16 500,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr.21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums EUR 2347,74 apmērā. Izsole notiks 2015.gada 10.decembrī plkst. 12.00 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3. stāvā.


OP 2015/236.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko otro izsoli parādniecei Olgai Lukašikai piederošajam nekustamajam īpašumam.   Piedzinēji: Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvalde, Tautas nams, Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, DzĪKS Staburags, Lokomotīves iela 44 - 62, Rīga, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga.   Tiks izsolīts Olgai Lukašikai piederošais nekustamais īpašums "d/s Glāznieki Nr.82/83", Suntažu pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7488 006 0372, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7488 006 0372, platība 0,1379 ha, ierakstīts Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Suntažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000187792. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 1000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena: 750,00 EUR. Izsoles solis: 75,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 08.12.2015. plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 07.01.2016. plkst. 10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (100,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 28.12.2015. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ. Nr. LV22105210600, depozīta konta Nr. LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ19

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV - 4101, otrajā izsolē pārdod Nadeždai Sergejevai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli ar kopējo platību 49m2 un piederošo 4900/52830 kopīpašuma domājamo daļu no dzīvojamās mājas (kad.apz.42110030015001) un no zemes (kad.apz.42110030015) -, kas atrodas Gaujas ielā 15-13, Līgatnē, Līgatnes novadā, kadastra Nr. 4211 900 0407. Piedzinēji: SIA "LĪGATNES NAMI", Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads; Līgatnes novada dome, Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1100,00. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 825,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 30,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2015. gada 3. decembris un noslēguma datums ir 2016. gada 4. janvāris plkst.10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 23. decembrim iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 110,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne,  prakses vieta Rīga, Lāčplēša iela 75, 3.st., pirmajā izsolē pārdod parādniekam SIA Double Consultant, juridiskā adrese: Auces iela 1-3, Rīga, piederošo  nekustamo īpašumu Rīgā, Vietalvas ielā 2, kas sastāv no vienstāva dzīvojamās mājas 59,1 m2 platībā. Ēka saistīta ar zemesgabalu Rīgā, Vietalvas ielā 2, zemes gabala platība 605 m2. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra numuru 0100 538 0037. Piedzinējs - SIA EP Īpašums, juridiskā adrese: Indriķa ielā 10-1a, Rīgā. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) sastāda 100 EUR. Izsoles solis-8,- EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, reģ.Nr.14067810102, depozīta kontā Nr.LV27TREL9199035001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma - 10 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks 2016.gada 7.janvāris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ21

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2.stāvs, Cēsis, LV-4101, otrajā izsolē pārdod Armandam Bukuldam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli ar kopējo platību 47,2 m2 un piederošo 472/8213 kopīpašuma domājamo daļu no būves (kad. apz. 66070030011001) un no būves (kad. apz. 66070030011002) -, kas atrodas Skolas ielā 6-10, Alojā, Alojas novadā, kadastra Nr. 6607 900 0070. Piedzinēji: UAB "GELVORA" filiāle Latvijā, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv SIA "GELVORA", Cēsu iela 31 k-3, Rīga; Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1900,00. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 1425,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 70,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2015.gada 3.decembris un noslēguma datums ir 2016.gada 4.janvāris plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 23.decembrim iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 190,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Inārai Lācei piederošo nekustamo īpašumu - Kalna iela 18, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, īpašums sastāv no trijiem zemes gabaliem 1,4602 ha kopplatībā, vienģimenes dzīvojamās mājas 92,9 m2 platībā un piecām palīgēkām, kura īpašuma tiesības reģistrētas Aizkraukles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000267067, ar kadastra Nr. 3244 005 0141. Piedzinējs: AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 28 100,00.   Izsoles solis -  EUR 1000,00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015. gada 28. decembrim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Meimeres, reģ. Nr.10097012082, Valsts kase, depozīta kontā Nr. LV58TREL9199079001000 nodrošinājums EUR 2810,00 apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgums autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 7.janvāris plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ23

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Aigaram Pampem un Intai Spārītei, piederošajam nekustamajam īpašumam "Masti", Upes iela 4, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5456 006 0260. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 30 000,00. Izsoles sākumcena EUR 22 500,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.decembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 7.janvāris, plkst. 10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 2250,00, tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes reģ. Nr.12037810014 depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5456 006 0260, 0.131 ha platībā; Uz zemes gabala atrodas palīgceltne (kadastra apzīmējums 5456 006 0095 005); Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 5456 006 0260 001); Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļa Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000431526. Kadastra numurs 5456 006 0260Adrese: Upes iela 4, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 21.jūlija hipotēkas līgums Nr.08-039641-PK/3.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 88 749,41. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.08-039641-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II.daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 19.marta aizdevuma līgums Nr.08-039641-PK, 2008.gada 21.jūlija grozījumi 2008.gada 19.marta aizdevuma līgumā Nr.08-039641-PK, 2008.gada 21.jūlija hipotēkas līgums Nr.08-039641-PK/3. Maksimālā prasījuma summa - LVL 124 249,00.

4. Izsoles sākumcena -  EUR 22 500 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5.2. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekam ar pievienotās vērtības nodokli;

5.3. Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustāmā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

5.4. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos  aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieki Inta Spārīte un Aigars Pampe nepatur sev nekādas tiesības.  

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles 20.dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75.nodaļā noteiktajā kārtībā.

9. Nenotikusi izsole un tās sekas:

9.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

9.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

9.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

9.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

9.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

9.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ24

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Marinai Mihailovai piederošajam nekustamajam īpašumam - Progresa iela 6 - 3, Tetele, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr.5444 900 0719. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2000,00. Izsoles sākumcena EUR 1500,00. Izsoles solis EUR 50,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.decembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 7.janvāris plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 150,00, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvoklis 33,5 m2 platībā Nr.3. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 5444 008 0115) un palīgēkas. Jelgavas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Cenu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 451 03. Kadastra numurs 5444 900 0719. Adrese: Progresa iela 6-3, Tetele, Cenu pag., Ozolnieku nov.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1.Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 12.jūlija hipotēkas līgums Nr.06-073656-PK/3.

2.2.Atzīme - Dienvidu elektrisko tīklu 0.4kV elektropārvades līnijas aizsargjosla (30 m).

2.3.Atzīme - ceļa servitūts (36 m).

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1.Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 86 354,93.

Procentu likme:

1)      trīs mēnešu EURIBOR+ 0% gadā, sākot no 2006.gada 1.oktobra+1,35% gadā;

2)      nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

3)      Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 12.jūlija aizdevuma līgums Nr.06-073656-PK, 2006.gada 12.jūlija hipotēkas līgums Nr.06-073656-PK/3. Nodrošināmais prasījums LVL 120 897 (EUR 172 020,94). Grozīts Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001590792, 18.08.2006): Nodrošināmais prasījums Ls 207 343. Aizdevuma summa Ls 148 101,89 (aizdevuma summa palielināta par Ls 61 746,95). Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.06-073656-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" noteiktā procentu likme. Pamats: 2007.gada 20.marta grozījumi 2006.gada 12.jūlija aizdevuma līgumā Nr.06-073656-PK, 2007.gada 20.marta grozījumi 2006.gada 12.jūlija hipotēkas līgumā Nr.06-073656-PK/3. Nodrošināmais prasījums LVL 207 343 (EUR 295 022,51).

4. Izsoles sākumcena -  EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu;

5.2. mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pircējam jāsamaksā arī  pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašniece Marina Mihailova, nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 28.decembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā, un jālūdz tiesu izpildītāju to autorizēt dalībai izsolē;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75. nodaļā noteiktajā kārtībā.

9. Nenotikusi izsole un tās sekas.

9.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

9.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

9.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

9.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

9.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

9.4.Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ25

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Igoram Rūrim piederošajam nekustamajam īpašumam "Celtnieki"-10, Bērzkalni, Īslīces pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4068 900 0603. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4410,90. Izsoles sākumcena EUR 3308,18. Izsoles solis EUR 50,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.decembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 7.janvāris, plkst. 10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 330,82, tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes reģ. Nr.12037810014 depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Nekustamais īpašums "Celtnieki"-10, Bērzkalni, Īslīces pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4068 900 0603, kas pieder Igoram Rūrim, kas ierakstīts Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.637 10, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.10, ar kopējo platību 44,6 kvm un veido kopīpašuma 446/7527 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 15.janvāra hipotēkas līgums Nr.07-004157-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Tajā skaitā aizdevuma summa LVL 21 250,00 Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.07-004157-PK I daļas 1. sadaļā ''Pamatnoteikumi'' 1.6. un 1.9. punktā noteiktā procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu,

2) 5% no aizdevuma.

Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 15.janvāra aizdevuma līgums Nr.07-004157-PK, 2007.gada 15.janvāra hipotēkas līgums Nr.07-004157-PK/1. Nodrošinātais prasījums (summa latos): - LVL 29750,00.

4. Izsoles sākumcena - EUR 3308,18.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Igors Rūris nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā, un jālūdz autorizēt to dalībai izsolē;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7.10. Izsoles uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

8. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ26

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa, prakses vieta Balvos, Bērzpils ielā 2, rīko Santai Matisānei piederošam nekustamajam īpašumam MEŽASTRAUTI, kadastra numurs 3852 001 0003, otro labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu SWEDBANK, AS, juridiskā adrese: Balasta dambis 15, Rīga, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes vienība 13,2 ha platībā (kadastra apzīmējums 38520010003). Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. Zemes vienība 15,6 ha platībā (kadastra apzīmējums 38520010004). Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta.  Dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 3852 001 0003 001); palīgēka (kadastra apzīmējums 3852 001 0003 002); palīgēka (kadastra apzīmējums 3852 001 0003 003); palīgēka (kadastra apzīmējums 3852 001 0003 004); palīgēka (kadastra apzīmējums 3852 001 0003 005); palīgēka (kadastra apzīmējums 3852 001 0003 006); palīgēka (kadastra apzīmējums 3852 001 0003 007); palīgēka (kadastra apzīmējums 3852 001 0003 008). Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa Briežuciema pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 113. Kadastra numurs 3852 001 0003. Nosaukums: Mežastrauti. Adrese: "Mežastrauti", Bēliņi, Briežuciema pag., Balvu novads.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību. Pamats: 2012.gada 3. februāra hipotēkas līgums Nr. 12-002906-PK/1.

2.2. Atzīme - ir noteikti apgrūtinājumi saskaņā ar Balvu rajona Briežuciema pagasta padomes 1995.gada 18.oktobra lēmumu.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā, aizdevuma summa LVL 41 000. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.12-002906-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.3.punktā noteiktā likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu, LVL 10 un LVL 100 saskaņā ar aizdevuma līguma II daļas 10.1.punktu. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012.gada 3. februāra aizdevuma līgums Nr. 12-002906-PK, 2012.gada 3. februāra hipotēkas līgums Nr. 12-002906-PK/1.

3.2. Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā, aizdevuma summa LVL 41 000. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.12-002906-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.3.punktā noteiktā likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu, LVL 10 un LVL 100 saskaņā ar aizdevuma līguma II daļas 10.1.punktu. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012.gada 3. februāra aizdevuma līgums Nr. 12-002906-PK, 2012.gada 3. februāra hipotēkas līgums Nr. 12-002906-PK/1. Nodrošināmais prasījums 57 400,00 LVL (81 672,84 EUR).

3.3. Atzīme - ķīlas tiesība prasības nodrošināšanai. Prasītājs: LAUVU BRUĢIS, maksātnespējīgā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 42403022198. Pamats: 2015.gada 2.aprīļa Balvu rajona tiesas lēmums lietā Nr.C09027215. Nodrošināmais prasījums 39 894,34 EUR.

4. Izsoles sākumcena -  EUR 45 300 (četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu;

5.2. mēneša laikā pēc izsoles dienas, pircējam jāsamaksā arī  pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Santa Matisāne, pers. kods 270588-11974, nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75.nodaļā noteiktajā kārtībā.

9. Nenotikusi izsole un tās sekas:

9.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

9.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

9.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

9.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

9.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

9.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu. Izsoles sākuma datums - 08.12.2015 Izsoles noslēguma datums 07.01.2016. plkst. 10.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 33 975,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis 2000,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 28.12.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 4530,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ27

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.116 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska, prakses vieta: Pils iela 14, Tukums, pārdod pirmajā izsolē Dikam Ancveiram piederošo 1/2 domājamo daļu  nekustamā īpašuma "Rūjas", kas atrodas "Rūjās", Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 005 0003. Piedzinēji: SIA "RT Piedziņas grupa", Jēkaba iela 2, Rīga, Zvērinātu advokātu birojs "Rode&Partneri", Strēlnieku iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4646 001 0008, 4646 005 0003, 4646 005 0004 ar kopējo platību 78,6 ha, tajā skaitā meža zemes 24,2 ha. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.4646 005 003, atrodas Auru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.72 nereģistrēta ēka, kuras celtniecība nav saskaņota Dobeles novada pašvaldības būvvaldē un nav izsniegta būvatļauja. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 17 200. Izsoles solis - EUR 1700,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākums: 2015.gada 8.decembrī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 7.janvārī pulksten 10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. Nr. LV12077211075, depozīta kontā Nr.LV52TREL9199083001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 1720,00 apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 63122568.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ28

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Oļegam Žukam piederošajam nekustamajam īpašumam - Melleņu iela 24, Jelgavā, kadastra Nr.0900 016 0368. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4268,62. Izsoles sākumcena EUR 3201,47. Izsoles solis EUR 50,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.decembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2016.gada 7.janvāris plkst. 10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 426,86, tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma (Melleņu iela 24, Jelgava, kadastra Nr. 0900 016 0368, ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000040858) sastāvs: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0900 016 0368, 567 kv.m platībā  un uz zemes gabala atrodas dārza māja ar kadastra apzīmējumu Nr.0900 016 0368 001). (I. daļas 1. iedaļas ieraksts Nr. 1.1. un 2.1).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi, to grozījumi (reģistrēti Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000040858)

2.1. Atzīme - Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 15.maija hipotēkas līgums Nr.06-052392-PK/1. Žurnāls Nr. 300001469576, lēmuma datums: 26.05.2006, tiesnesis Inese Ziediņa (II. daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 3.1.).

2.2. Atzīme - Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 8995,89. Procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR + 1,85% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 5% no aizdevuma; 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 15.maija aizdevuma līgums Nr.06-052392-PK, 2006.gada 15.maija hipotēkas līgums Nr.06-052392-PK/1., Ls 12 594,25. Žurnāls Nr. 300001469576, lēmuma datums: 26.05.2006., tiesnese Inese Ziediņa (IV. daļas 1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 2.1.).

3. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu (reģistrēti Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000040858):

3.1. Atzīme - pavasara palos (1% varbūtīgums) applūst viss zemesgabals. Pamats: 2001. gada 31. oktobra izziņa par apgrūtinājumiem Nr. 820/4r. Žurnāls Nr. 300000131897, lēmuma datums: 08.11.2001., tiesnese Biruta Margēviča. (III. daļas 1. iedaļas ieraksts Nr. 1.1.)

4.  Izsoles sākumcena - EUR 3201,47. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1.  nosolītā augstākā cena, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu

6. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks OĻEGS ŽUKS patur sev.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1.izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.5. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.6. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

7.7. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.8. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu  5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.9. Izsoles uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ29

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr.LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Siguldas ielā 3, Rēzeknē (bezmantinieka manta). Kreditori: AS Swedbank, Balasta dambis 1a, Rīga; Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne; SIA Rēzeknes enerģija, Rīgas iela 1, Rēzekne. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 723 kv.m. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un sešas palīgceltnes. Nekustamais īpašums reģistrēts Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.2100 016 0615. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas novērtējums un izsoles sākumcena noteikta EUR 8000 un izsoles sākumcena EUR 6000. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savi prasījumi tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2016.gada 11.janvārī plkst. 12.00 tiesu izpildītājas prakses vietā. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr. LV15055811479, depozīta kontā Nr. LV30TREL9199020003000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595.


OP 2015/236.IZ30

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa (prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvi) rīko 1.izsoli nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4474 900 1214, kas atrodas Vienības ielā 8-46, Locikos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.46 (divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 45,4 kv.m 2.stāvā) kopīpašuma 438/29170 d.d. no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Īpašniece: Tatjana Vitkovska. Piedzinējs: AS REVERTA, Brīvības iela 148A-1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 1600,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 160.00. Izsoles sākuma datums 08.12.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 07.01.2016.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 28.12.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 160,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ31

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.116 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska, prakses vieta: Pils iela 14, Tukums, pārdod pirmajā izsolē Signei Šulcai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Platones ielā 3-3, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 900 0010. Piedzinēji: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Jelgavas novada pašvaldības Vircavas pagasta pārvalde, "Kamenes", Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 ar kopējo platību 88,4m2, kopīpašuma 884/15671 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0350 001, un kopīpašuma 884/15671 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0350. Apgrūtinājumi - atzīme 0,4kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 4m aizsargjosla 108 m, platība 0,043ha. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena EUR 6400,00. Izsoles solis - EUR 600,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākums: 2015.gada 8.decembrī. Izsoles noslēgums: 2016.gada 7.janvārī pulksten 10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 28.decembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. Nr. LV12077211075, depozīta kontā Nr. LV52TREL9199083001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 640,00 apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 63122568.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ32

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta: Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu SĪVERMALA-1, kadastra Nr.6076 003 0265, kas atrodas Sīvermalā, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 0,06 ha (lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu: Atzīme - tauvas joslas gar Sīvera ezeru 0,02 ha, Atzīme - Sīvera ezera aizsargjoslas teritorija lauku apvidos 0,06 ha). Īpašniece - Anita Bižāne. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS REVERTA, Brīvības iela 148A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un   izsoles sākumcena EUR 200,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - 20,00 EUR. Izsoles sākuma datums 08.12.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 07.01.2016.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 28.12.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 20,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ33

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu SĪVERMALA-2, kadastra Nr.6076 003 0311, kas atrodas Sīvermalā, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem (ar kadastra apzīmējumiem 6076 003 0311 un 6076 003 0312), 0,41 ha (lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu: atzīme - tauvas joslas gar Sīvera ezeru 0,03 ha, atzīme - Sīvera ezera aizsargjoslas teritorija lauku apvidos 0,31 ha, atzīme - uz zemes gabala atrodas citām personām piederošās būves). Īpašniece - Anita Bižāne. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS REVERTA, Brīvības iela 148A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un  izsoles sākumcena EUR 1900,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis ir EUR 190,00. Izsoles sākuma datums 08.12.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 07.01.2016.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 28.12.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 190,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 


OP 2015/236.IZ34

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu PIEKRASTE, kadastra Nr.6088 002 0045, kas atrodas Piekrastē, Skaistas pagastā, Krāslavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 9,2 ha (Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu: Atzīme- Sīvera ezera 500m aizsargjosla 9,2 ha. Atzīme - Sīvera ezera 10 m tauvas josla 0,9 ha). Īpašniece - Anita Bižāne. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS REVERTA, Brīvības iela 148A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 3600,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis ir EUR 360,00. Izsoles sākuma datums 08.12.2015. plkst.10.00, izsoles noslēguma datums 07.01.2016.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 28.12.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 360,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ35

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.116 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska, prakses vieta: Pils iela 14, Tukums, 2016.gada 5.janvārī pulksten 11.00 rīko bezmantinieku mantas - nekustamā īpašuma - "Kūlas", kas atrodas "Kūlās", Plieņciemā, Engures pagastā, Engures novadā, kadastra Nr. 9050 007 0299, pirmo izsoli. Īpašums reģistrēts Engures pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000395205. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,15 ha. Kreditori: Māra Elvika, AS "Swedbank", Balasta dambis 1a, Rīga, un Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Novērtējums un izsoles sākumcena EUR 2300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pils ielā 14, Tukumā, 3.stāvā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. Nr. LV12077211075, depozīta kontā Nr. LV52TREL9199083001000, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, t.i., EUR 230. Tālr. 63122568, 29628009.


OP 2015/236.IZ36

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa (prakses vieta: Bērzpils iela 2, Balvi) rīko 1.izsoli nekustamā  īpašuma 81/1000 d.d. ar kadastra numuru 0500 001 3005, kas atrodas Rīgas ielā 16, Daugavpilī. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.23 un Nr.24 (dzīvoklis Nr.23 ar kopējo platību 64 kv.m, dzīvoklis Nr.24 ar kopējo platību 49,6 kv.m 3.stāvā). Īpašniece: Anita Bižāne. Piedzinējs: AS REVERTA,Brīvības iela 148A-1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 16 000,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 1600,00. Izsoles sākuma datums 08.12.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 07.01.2016.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 28.12.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 1600,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ37

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa (prakses vieta: Bērzpils iela 2, Balvi, LV-4501) rīko 1.izsoli nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.2100 005 0911, kas atrodas N.Rancāna ielā 47, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 702 kv.m, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas (Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: atzīme - nostiprināta dzīvošanas tiesība Anastaijai Rogozinai līdz mūža galam). Īpašnieks: Boriss Kuzmins. Piedzinējs: AS Reverta, Brīvības iela 148A, Rīga. Īpašuma novērtējums un sākumcena EUR 9200,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 900,00. Izsoles sākuma datums 08.12.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 07.01.2016.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 28.12.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 920,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/236.IZ38

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu - zemes gabalu, uz kura atrodas dārza mājas jaunbūve, kadastra numurs 8080 017 0172 -, kas atrodas "d/s Stars Nr.31", Olaines pagastā, Olaines novadā, un kas nostiprināts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1865. Kreditori - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; SIA GELVORA, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, un Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 9000,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2016.gada 4.janvārī pulksten 11.00 tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes prakses vietā Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvs. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes (reģ.Nr.LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (900,00 EUR). Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2015/236.IZ39

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieku mantu - 561/1724 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Miera iela 9, kadastra Nr. 9484 003 0249 -, kas atrodas Trikātā, Trikātas pagastā, Beverīnas novadā. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1402 m2, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgēka. Kreditori - Beverīnas novada pašvaldība, Pagastmāja, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 5700. Izsole notiks 2016.gada 6.janvārī pulksten 10.00 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 570 ZTI Inetas Kaktiņas teģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2015/236.IZ40

Izsole

Fiziskās personas Dainas Mārtiņsones maksātnespējas procesa administratore Sanita Zaķe, prakses vieta: Sporta iela 17-6, Garkalne, Garkalnes novads, paziņo, ka pirmajā izsolē ar augšupejošu soli 2016.gada 8.janvārī plkst. 9.00 Vaļņu ielā 32-418 (501), Rīgā, tiks izsolīts maksātnespējīgajai fiziskajai personai Dainai Mārtiņsonei piederošais nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 013 1401, kas sastāv no zemesgabala 587 kv.m un dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas, un atrodas Valmieras ielā 2A, Ventspilī. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 22 400,00. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Piedzinējs AS "Swedbank", reģ.Nr.40003074764, juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratores Sanitas Zaķes kontā LV29PARX0012793040023, AS "Citadele banka", nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākuma cenas, t.i., EUR 2240.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda personas un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas (CPL 608.p. 1.d). Informācija pa tālr. 26543281.


OP 2015/236.IZ41

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieku mantu - nekustamo īpašumu Liepas-7, kadastra Nr. 9644 900 0089 -, kas atrodas Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 53,70 m2. Kopīpašuma 515/9125 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra dati). Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Kreditori - Biedrība Briede, Pīlādži, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2000. Izsole notiks 2016.gada 6.janvārī pulksten 10.30 Valmierā, L.Laicena ielā 9-113. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 200 ZTI Inetas Kaktiņas, reģ.Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālruni 64250165.


OP 2015/236.IZ42

Izsoles

Maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns, sertifikāts Nr.00347, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, paziņo par maksātnespējīgās SIA "ARDC", reģ. Nr.40003924371, juridiskā adrese: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, piederošo nekustamo īpašumu izsoļu rīkošanu.

1. 2016.gada 13.janvārī plkst. 15.00 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050, notiks nekustamā īpašuma - zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0442, adrese: Lāču iela 34, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,13 ha, kadastra numurs 8048 007 0442, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000185568 - atkārtota ceturtā izsole ar lejupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 13 100,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 1310,00 EUR.

2. 2016.gada 14.janvārī plkst. 15.00 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050, notiks nekustamā īpašuma - zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0455, adrese: Lāču iela 15, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,1204 ha, kadastra numurs 8048 007 0455, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000186139 - atkārtota ceturtā izsole ar lejupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 18 000,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 1800,00 EUR.

3. 2016.gada 15.janvārī plkst. 10.00 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050, notiks nekustamā īpašuma - 268/1703 domājamās daļas no zemesgabala ar zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0472, adrese: Mazā Caunu iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,1703 ha, kadastra numurs 8048 007 0472, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000185273 - trešā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi), izsoles sākumcena ir 180,00 EUR (viens simts astoņdesmit euro un 00 centi), kas atbilst 60% no novērtējuma. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 30,00 EUR.

4. 2016.gada 15.janvārī plkst. 10.30 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050, notiks nekustamā īpašuma - 3139/12100 domājamās daļas no zemesgabala ar zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0034, adrese: Lāču iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 1,21 ha, kadastra numurs 8048 007 0034, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000186193 - trešā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi), izsoles sākumcena ir 2340,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro un 00 centi), kas atbilst 60% no novērtējuma. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 390,00 EUR.

5. 2016.gada 15.janvārī plkst. 11.00 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050, notiks nekustamā īpašuma - 535/2478 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0425, adrese: Ūdru iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,2478 ha, kadastra numurs 8048 007 0425, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000185202 - trešā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 700,00 EUR (septiņi simti euro un 00 centi), izsoles sākumcena ir 420,00 EUR (četri simti divdesmit euro un 00 centi), kas atbilst 60% no novērtējuma. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 70,00 EUR.

6. 2016.gada 15.janvārī plkst. 11.30, Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050, notiks nekustamā īpašuma - 274/9830 domājamās daļas no zemesgabala ar zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0415, adrese: Caunu iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,98 ha, kadastra numurs 8048 007 0415, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000185887 - trešā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi), izsoles sākumcena ir 180,00 EUR (viens simts astoņdesmit euro un 00 centi), kas atbilst 60% no novērtējuma. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 30,00 EUR.

Līdz izsoles dienai pretendentiem jāiemaksā maksātnespējīgās SIA "ARDC", reģ.Nr. 40003924371, norēķinu kontā AS "Swedbank" konta Nr. LV93HABA0551017267932, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma. Visām personām, kurām uz nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Ar nekustamo īpašumu dokumentiem var iepazīties, iepriekš piesakoties pa tālr. 67310879. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)