Laidiens: 01.12.2015., Nr. 235 (5553)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/235.UT1

IJA ROMANE, dzim. 1956.gada 28.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Viestura prospekts 13-21, Rīgā, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 14.janvārī plkst. 10.30 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 4.stāvā, 417.zālē, lietā Nr. C32249715 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Iju Romani par apsaimniekošanas, komunālo maksājumu parāda un līgumsoda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/235.UT2

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa uzaicina MAKSIMU ARUSTAMOVU, dzim. 1987.gada 14.janvārī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Hāpsalas ielā 5-80, ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 14.janvārī plkst.11.00 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 412.zālē, kā atbildētāju civillietā SIA ''Rīgas namu pārvaldnieks'' prasībā pret Liju Arustamovu, Maksimu Arustamovu, Viktoru Arustamovu par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu, īres maksas, komunālo maksājumu parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2015/235.UT3

MARIJA LISOVSKA (JEŽEŅKINA), dzim. 1992.gada 2.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Vidzemes šosejā 26a, Garkalnē, Garkalnes novadā, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 17.februārī plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5.stāvā, 517.zālē, lietā Nr. C32225614 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Mariju Lisovsku (Ježeņkinu) kopā ar ģimenes locekļiem par īres līguma izbeigšanu un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/235.UT4

GEORGS KRASTIŅŠ, pers. kods 020684-12765, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Brīvības gatve 365-55, Rīgā, LV-1024, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 4.aprīlī plkst. 11.30 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Abrenes ielā 3, Rīgā, LV-1050, 19.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C30320315 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Georgu Krastiņu par izlikšanu no patvarīgi aizņemtas dzīvojamās telpas un zaudējumu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/235.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2016.gada 19.janvārī plkst.10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 41.zālē, tiks skatīta civillieta SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Arti Bronušu par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina atbildētāju ARTI BRONUŠU, dzim. 1985. gada 9.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/235.UT6

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2016.gada 29.janvārī plkst.10.45 Rīgā, Abrenes ielā 3, 27.zālē, tiks skatīta civillieta SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Valdi Veideru par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina atbildētāju VALDI VEIDERU, dzim. 1961. gada 11.decembrī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/235.UT7

VITĀLIJS SOLDATOVS, dzim. 24.08.1974., pēdējā zināmā dzīvesvieta: Kaņiera iela 17-5, Rīga, LV-1063, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 10.martā plkst. 10.00 Jēkabpils rajona tiesā (Jēkabpilī, Brīvības ielā 126, LV-5201) kā atbildētājs civillietā Nr. C29705614 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - Rīgas namu pārvaldnieks, SIA). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/235.UT8

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30513415 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret Andreju Rozēnu un Zigurdu Rozēnu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājiem ANDREJAM ROZĒNAM, pers. kods 091180-11807, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ieriķu iela 28-21, Rīga, un ZIGURDAM ROZĒNAM, pers. kods 050368-11802, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ieriķu iela 28-21, Rīga, ka 2016.gada 11.janvārī tiesnese A.Moļņika minēto SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājiem Andrejam Rozēnam un Zigurdam Rozēnam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāji Andrejs Rozēns un Zigurds Rozēns varēs saņemt, sākot no 2016.gada 11.janvāra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2015/235.UT9

Rīgas rajona tiesa uzaicina ČESLOVAS ROSICKAS, dzim. 1960.gada 14.augustā, ierasties uz tiesas sēdi Rīgā, Lomonosova ielā 10 (ieeja no Aiviekstes ielas), 4.stāvā, 407. tiesas sēžu zālē, 2016.gada 19.janvārī plkst. 10.00 kā atbildētāju civillietā Nr.C33375714, Irinas Rosickienes prasībā pret Česlovas Rosickas par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/235.UT10

ARMANDS DIKULIS, dzim.1978.gada 11.maijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 21.martā plkst.11.00 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā Brīvības bulvārī 36, Rīgā, 155.telpā, kā atbildētājs civillietā Arnolda Ancova prasībā pret Jāni Šķesteri par nekustamā īpašuma reālās sadales un kopīpašuma lietošanas līguma pildīšanu un zaudējumu piedziņu un Jāņa Šķestera pretprasībā pret Arnoldu Ancovu un Armandu Dikuli par līguma par nekustamā īpašuma sadali atzīšanu par spēkā neesošu un lietošanas kārtības noteikšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Armanda Dikuļa klātbūtnes.


OP 2015/235.UT11

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2016. gada 24. februārī plkst. 10.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 2. stāvā, 217. zālē, tiks izskatīta civillieta Irēnas Jankovskas prasībā pret Irinu Jankovsku par naudas piedziņu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju IRINU JANKOVSKU, dzim. 1987. gada 15.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/235.UT12

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams uzaicina VILNI RUĢELI, dzim. 1980.gada 5.aprīlī, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Dubultos, 2.stāvā, 4.zālē, uz tiesas sēdi 2016.gada 19.janvārī plkst. 12.00 kā atbildētāju civillietā Nr. C33516715 par aizgādības tiesību atņemšanu ar prasītāju Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/235.UT13

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta C29 6451 15 prasītājas Sabīnas Voitas maza apmēra prasībā pret atbildētāju Valēriju Kalašņikovu par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājam VALĒRIJAM KALAŠŅIKOVAM, dzim. 1983.gada 7.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ziepju ielā 9-56, Rīgā, un Oostvoornsestraat 11B, 3082 SK, Rotterdam, Nīderlandē, ka 2016.gada 5.maijā tiesnese S.Rūtenberga minēto Sabīnas Voitas prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Valērijam Kalašņikovam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, t.sk. pieteikt noraidījumu tiesnesim līdz 2016.gada 1.martam, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93.panta trešā daļa). Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Valērijs Kalašņikovs varēs saņemt, sākot no 2016.gada 6.maija, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Lomonosova ielā 10.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)