Laidiens: 24.11.2015., Nr. 230 (5548)

Tiesu nolēmumi

OP 2015/230.TS1

Ar Preiļu rajona tiesas 2015. gada 26. oktobra spriedumu civillietā C 25 67014 nospriests saglabāt ANDRIM ZALĀNAM, pers. kods 010971-12169, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, pensijas, pabalstu un citu maksājumu saņemšanā, pārstāvībā medicīnas iestādēs, valsts un pašvaldības iestādēs, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Nodibināt ANDRIM ZALĀNAM, pers. kods 010971-12169, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka ANDRIM ZALĀNAM, pers. kods 010971-12169, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Andrim Zalānam ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015. gada 17. novembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)