Laidiens: 13.11.2015., Nr. 223

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2015/223.PD1

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12, LV-1230

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Rīgas TEC-2 1. energobloka tvaika turbīnas ģeneratora TTG-1 daļējo izlāžu devēju uzstādīšana" (ID Nr. IPR-35353)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2015. gada 4. decembrim plkst. 11.00.

Informācija par sarunu procedūru - AS "Latvenergo" mājaslapā www.latvenergo.lv.

Sarunu procedūras nolikumu elektroniski var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi tatjana.kromane@latvenergo.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītāja Tatjana Kromāne, tālr. 67728253, fakss 67728880, e-pasta adrese: tatjana.kromane@latvenergo.lv.


OP 2015/223.PD2

Konkurss

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (VRN 40003028055), adrese: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053, tālr. 67207135, fakss 67211767, www.riga-airport.com, izsludina atklātu konkursu "Videonovērošanas sistēmas BOSCH BVMS uzturēšana" (identifikācijas Nr. AK-15/313). Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 26. novembrim plkst. 11.00 starptautiskās lidostas "Rīga" administrācijas ēkas 6. stāvā, 609. kabinetā. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase. Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas juriste Tatjana Jakimova, tālr. 67207100, e-pasta adrese: T.Jakimova@riga-airport.com. Konkursa nolikums publicēts starptautiskās lidostas "Rīga" mājaslapā http://www.riga-airport.com/lv/main/partneriem/iepirkumi-un-komerckonkursi/izsludinatie-iepirkumi/atklati-konkursi.


OP 2015/223.PD3

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" apakšpasākumam "Zvejas kuģu sadalīšana" saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2015. gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 15.decembra līdz 2016.gada 15.janvārim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 1 500 000 (viens miljons pieci simti tūkstoši euro).

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanos spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.


OP 2015/223.PD4

AS "Augstsprieguma tīkls"

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Bolderāja II"" (ID Nr. AST500711S/15-90/1)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 14. decembris plkst. 14.00.

Informācija par sarunu procedūru: http://www.ast.lv/lat/par_ast/iepirkuma_proceduras/.

Ieinteresētie kandidāti sarunu procedūras nolikumu var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz zemāk norādīto e-pasta adresi vai faksa numuru, norādot sarunu procedūras nosaukumu, potenciālā kandidāta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu un e-pasta adresi.

Kontaktpersona - Iepirkumu un juridiskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu grupas vadītājs Juris Gavronskis, tālr. 67725235, fakss 67728858, e-pasta adrese: iepirkumi@ast.lv, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)