Laidiens: 11.11.2015., Nr. 221

Dažādi sludinājumi

OP 2015/221.DA1

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Baložu komunālā saimniecība", vienotais reģistrācijas numurs 40003201921, K. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2015.  gada 5. novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs* (bez PVN)**

Piedāvātais tarifs (bez PVN)**

Tarifa palielinājums/samazinājums* (%)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

0,49 LVL/m3

0,70 EUR/m3

0,76 EUR/m3

+ 8 %

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

0,61 LVL/m3

0,87 EUR/m3

1,41 EUR/m3

+ 38 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2016. gada 1. janvāra. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar spēkā esošā tarifā iekļautajām izmaksām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var K. Barona ielā 1a, Baložos, Ķekavas novadā, pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar SIA "Baložu komunālā saimniecība" pa tālruņa numuru 29720976.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt K. Barona ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā, LV-2128, e-pasta adrese: info@sia-bks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)