Laidiens: 02.02.2015., Nr. 22 (5340)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/22.UT1

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C27-27182514 (lietvedības Nr. C-0785-15/4) Alda Mežala prasībā pret Ilzi Rutku par parāda piedziņu. Atbildētāja ILZE RUTKA, pers. kods 070377-12653, dzīvesvieta: Laipu iela 6-3, Rīga, LV-1050, tiek aicināta uz lietas izskatīšanu 2015.gada 3.martā plkst. 9.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2.stāvā, 15.zālē. Atbildētājas neierašanās gadījumā tiesa lietu var izskatīt bez viņas klātbūtnes.


OP 2015/22.UT2

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C29 5500 14 (C-2232/15) Ritvara Kaimiņa prasībā pret Nataļju Kaimiņu, kas nozīmēta izskatīšanai 2015.gada 18.maijā plkst.10.00 Lomonosova ielā 10, Rīgā, 3.stāvā, 309.zālē. Lūdzam NATAĻJU KAIMIŅU ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta pēc būtības var tikt izskatīta bez atbildētājas piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2015/22.UT3

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina HELVIJU DAUGULI, dzim. 1972.gada 2.novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Gaismas iela 19, k-10-86, LV-2123, ierasties 2015.gada 12.martā plkst. 15.00 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 2.stāvā, 34.zālē, kā atbildētāju civillietā AS "Swedbank" prasībā pret Sandru Smiltnieci un Helviju Dauguli par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2015/22.UT4

Ventspils tiesa uzaicina ALEKSEJU ASRIJEVU, dzim. 1966.gada 3.jūlijā, kura deklarētā dzīvesvieta ir Rindas ielā 44-12, Ventspilī, ierasties uz tiesas sēdi kā atbildētāju civillietā Nr. C40150214 Dinas Asrijevas prasībā pret Alekseju Asrijevu 2015.gada 17.martā plkst. 10.00 Ventspils tiesā Ventspilī, Katrīnas ielā 14, 1.stāvā, 8.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/22.UT5

MARINA NAROVSKA, dzim. 1959.gada 26.septembrī, un JURIJS NAROVSKIS, dzim. 1956.gada 26.novembrī, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 17.martā plkst. 15.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 113.tiesas zālē, kā atbildētāji civillietā Nr. C28436911 AS "Reverta" (pirms nosaukuma maiņas - AS "Parex banka") prasībā pret Marinu Narovsku un Juriju Narovski par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2015/22.UT6

VILIJA PĀVILA, pēdējā zināma dzīvesvieta: Ganību iela 3-11, Priekule, Priekules novads, tiek aicināta ierasties Liepājas tiesā 2015.gada 9. martā plkst. 16.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 7. zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C20 2817 14 Vilņa Pāvila prasībā pret Viliju Pāvilu par laulības šķiršanu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2015/22.UT7

Ludzas rajona tiesā saņemts PĒTERA MARČA, dzim. 1947.gada 16.aprīlī, pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašuma tiesību atzīšanu. Personām, kurām ir iebildumi pret nekustamā īpašuma (būves) ar kadastra apzīmējumu Nr.6809 001 023 4001, kas atrodas Baznīcas ielā 8, Kārsavā, Kārsavas novadā, atsavināšanu pieteicēja īpašumā, jāpiesakās Ludzas rajona tiesā trīs mēnešu laikā. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar konkrēto īpašumu, nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas.


OP 2015/22.UT8

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta pašvaldības SIA "Ventspils siltums" prasībā pret Juriju Mališevu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju JURIJU MALIŠEVU, dzim. 20.07.1954., ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 31.03.2015. plkst. 10.00 Ventspils tiesā Katrīnas ielā 14, Ventspilī, LV-3601 (21.tiesas zālē). Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/22.UT9

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties OLGU SEMJONOVU, pers. kods 070562-10974, uz tiesas sēdi 2015.gada 25.maijā plkst. 10.30 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5.stāvā, 517.zālē, civillietā Nr. C32 0867-15/9 (C-0867-15/9) AS "SEB banka" prasībā pret Olgu Semjonovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/22.UT10

VLADISLAVS HASNAŠS, dzim. 1990.gada 17.aprīlī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 18.martā plkst. 10.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20 3575 13 Annas Hasnašas prasībā par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/22.UT11

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina MĀRTIŅU ERDMANI, dzim. 1978.gada 30.novembrī, deklarētā dzīvesvieta: Dauguļu iela 18, Rīga, LV-1002, ierasties 2015.gada 5.martā plkst. 13.00 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 2.stāvā, 26.zālē, kā atbildētāju civillietā Kristīnes Erdmanes prasībā pret Mārtiņu Erdmani par laulības šķiršanu. Tiesa uzaicina atbildētāju ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2015/22.UT12

Valmieras rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C39107814/C-0353-153 SIA "Valmieras namsaimnieks" maza apmēra prasībā par naudas piedziņu pret Arti Rulli, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka ARTIM RULLIM, dzim. 1965.gada 9.novembrī, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Valmieras rajona tiesas kancelejā 2015.gada 23.martā Valmierā, Garajā ielā 5. Šis datums uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu. Lietu skatīs tiesnese I.Liepa. Pušu tiesības noteiktas Civilprocesa likuma 74.pantā un 30.3 nodaļā.


OP 2015/22.UT13

OLGA GERČUKA, dzim. 1981.gada 13.martā, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 28.septembrī plkst.14.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 38.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C30428214 (lietvedības Nr. C-1469-15/19) Marka Dr Hermera prasībā pret Olgu Gerčuku par izlikšanu no dzīvojamās platības. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2015/22.UT14

Aizkraukles rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C07093114 AAS "Baltikums" maza apmēra prasībā pret Ievu Caunīti (Brikmani) par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai IEVAI CAUNĪTEI (BRIKMANEI), pers. kods 060278-11143, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Kalna iela 2-1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, ka tiesa minēto civillietu 2015.gada 19.maijā izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Ievai Caunītei (Brikmanei) ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētā civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puse ir tiesīga izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja varēs saņemt, sākot no 2015.gada 19.maija, Aizkraukles rajona tiesas kancelejā Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē, LV-5101.


OP 2015/22.UT15

Bauskas rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3.stāvā, 2015.gada 13.aprīlī plkst. 14.30 tiks izskatīta civillieta SIA "Hiponia" prasībā pret Aivaru Zazavitu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina AIVARU ZAZAVITU (AIVARS ZAZAVITS), dzim. 1955.gada 22.jūlijā, pēdējās deklarētās dzīvesvietas adrese: Salātu iela 16/2-11, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, sniegt paskaidrojumus par prasību Bauskas rajona tiesai 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas un ierasties uz tiesas sēdi, pretējā gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/22.UT16

Rīgas rajona tiesa uzaicina IVANU SIDORENKO, dzim. 1964.gada 16. septembrī, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvietas adrese: Maskavas iela 140-24, Rīga, LV-1003, uz tiesas sēdi 2015.gada 13.maijā plkst.10.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10 (ieeja no Aiviekstes ielas), 2.stāvā, 208.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C33489414. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/22.UT17

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ALEKSEJU KOVRIŽKINU, dzim. 1986.gada 4.maijā, kura deklarētā dzīvesvieta ir Akmeņu iela 26/28-11, Rīga, ierasties 2015.gada 12.martā plkst.13.00 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 29.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Alekseju Kovrižkinu par aizgādības tiesību atņemšanu. Tiesa uzaicina atbildētāju ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2015/22.UT18

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina AINĀRU OSI, dzim. 1964.gada 19.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīga, Zolitūdes iela 75/2-21a, LV-1029, ierasties 2015.gada 2.martā plkst. 14.00 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 1.stāvā, 11.zālē, kā atbildētāju civillietā AS "Reverta" prasībā pret Aināru Osi par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)