Laidiens: 09.11.2015., Nr. 219 (5537)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2015/219.KM1

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Ievērojot Komerclikuma 207. panta 2. daļas noteikumus, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMINUS", vienotais reģ. Nr. 40003380725, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 12, Rīga, LV-1084, informē savus kreditorus, ka 2015. gada 29. oktobrī tika pieņemts lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DOMINUS" pamatkapitāla samazināšanu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DOMINUS" kreditori, kas vēlas saņemt nodrošinājumu vai arī pieteikt savus prasījumus, var rakstveidā pieteikties sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DOMINUS " juridiskajā adresē 1 (viens) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/219.KM2

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Rēzeknes speciālās ekonomiskas zonas SIA "VEREMS" (vienotais reģ.Nr. 40003279335, juridiskā adrese: Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads) valde paziņo, ka ar 2015.gada 28. oktobra dalībnieka lēmumu, Rēzeknes speciālās ekonomiskas zonas SIA VEREMS pamatkapitāls ir samazināts par 3 002 108 EUR, dzēšot 422 kapitāla daļas. Jaunais pamatkapitāla lielums pēc pamatkapitāla samazināšanas ir 13 267 610 EUR, kas sastāv no 1865 daļām. Kreditoru prasījumi vai pieteikumi par nodrošinājumu piesakāmi viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas, rakstveidā nosūtot savus pieteikumus uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA "VEREMS" juridisko adresi - Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads.


OP 2015/219.KM3

Paziņojums par darbības izbeigšanu

Biedrība "Ģimenes ar eņģeli", vienotais reģ.Nr.40008149938, juridiskā adrese: Miera iela 17-4, Rīga, LV-1001, likvidatore paziņo par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju. Kreditoriem pieteikt savus prasījumus trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru prasījumi piesakāmi, nosūtot tos uz biedrības juridisko adresi.


OP 2015/219.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COPPA LTD", reģistrācijas numurs 40003140843, juridiskā adrese: Siguldas prospekts 33, Rīga, LV-1014, Latvija (turpmāk - Sabiedrība), paziņo kreditoriem, ka 02.11.2015. Sabiedrības dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju. Reorganizācijas veids - apvienošana pievienošanas ceļā. Iegūstošā sabiedrība - Sabiedrība. Pievienojamās sabiedrības - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESKA", reģistrācijas numurs 40003275278, juridiskā adrese: Konsula iela 19-1, Rīga, LV-1007, Latvija, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REIMOND LINK", reģistrācijas numurs 40003673285, juridiskā adrese: Stabu iela 46/48-42, Rīga, LV-1011, Latvija. Kreditoru prasījumi piesakāmi Sabiedrības juridiskajā adresē Siguldas prospektā 33, Rīgā, LV-1014, Latvijā, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/219.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REIMOND LINK", reģistrācijas numurs 40003673285, juridiskā adrese: Stabu iela 46/48-42, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk - Sabiedrība), paziņo kreditoriem, ka 02.11.2015. Sabiedrības dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju. Reorganizācijas veids - apvienošana pievienošanas ceļā. Iegūstošā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COPPA LTD", reģistrācijas numurs 40003140843, juridiskā adrese: Siguldas prospekts 33, Rīga, LV-1014, Latvija. Pievienojamā sabiedrība - Sabiedrība. Kreditoru prasījumi piesakāmi Sabiedrības juridiskajā adresē Stabu ielā 46/48-42, Rīgā, LV-1011, Latvijā, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/219.KM6

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESKA", reģistrācijas numurs 40003275278, juridiskā adrese: Konsula iela 19-1, Rīga, LV-1007, Latvija (turpmāk - Sabiedrība), paziņo kreditoriem, ka 02.11.2015. Sabiedrības dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju. Reorganizācijas veids - apvienošana pievienošanas ceļā. Iegūstošā sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COPPA LTD", reģistrācijas numurs 40003140843, juridiskā adrese: Siguldas prospekts 33, Rīga, LV-1014, Latvija. Pievienojamā sabiedrība - Sabiedrība. Kreditoru prasījumi piesakāmi Sabiedrības juridiskajā adresē Konsula ielā 19-1, Rīgā, LV-1007, Latvijā, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/219.KM7

Paziņojums kreditoriem par reorganizāciju

Akciju sabiedrība "Restructura", reģ. Nr. 40103330241, juridiskā adrese: Stabu iela 13-2, Rīga, LV-1010, paziņo, ka tiks veikta reorganizācija, pievienojot SIA "BIC Company", reģ. Nr. 40003780343. AS "Restructura" valde informē, ka kreditoru prasības vai kreditora prasījuma nodrošināšanas pieteikumi piesakāmi rakstveidā AS "Restructura" juridiskajā adresē: Stabu iela 13-2, Rīga, LV-1010 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/219.KM8

Paziņojums kreditoriem par reorganizāciju

Akciju sabiedrība "Restructura", reģ. Nr. 40103330241, juridiskā adrese: Stabu iela 13-2, Rīga, LV-1010, paziņo, ka tiks veikta reorganizācija, pievienojot SIA "Vel Satis", reģ. Nr. 40103203098. AS "Restructura" valde informē, ka kreditoru prasības vai kreditora prasījuma nodrošināšanas pieteikumi piesakāmi rakstveidā AS "Restructura" juridiskajā adresē: Stabu iela 13-2, Rīga, LV-1010 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/219.KM9

Paziņojums kreditoriem par reorganizāciju

SIA "BIC Company", reģ. Nr. 40003780343, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 59/61, Rīga, LV-1001, paziņo, ka tiks veikta reorganizācija, pievienojoties AS "Restructura", reģ. Nr. 40103330241. SIA "BIC Company" valde informē, ka kreditoru prasības vai kreditora prasījuma nodrošināšanas pieteikumi piesakāmi rakstveidā SIA "BIC Company" juridiskajā adresē: Krišjāņa Barona iela 59/61, Rīga, LV-1001, (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/219.KM10

Paziņojums kreditoriem par reorganizāciju

SIA "Vel Satis", reģ. Nr. 40103203098., juridiskā adrese: Brīvības gatve 336-16, Rīga, LV-1006, paziņo, ka tiks veikta reorganizācija, pievienojoties akciju sabiedrībai "Restructura", reģ. Nr. 40103330241. SIA "Vel Satis" valde informē, ka kreditoru prasības vai kreditora prasījuma nodrošināšanas pieteikumi piesakāmi rakstveidā SIA "Vel Satis" juridiskajā adresē: Brīvības gatve 336-16, Rīga, LV-1006 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)