Laidiens: 06.11.2015., Nr. 218 (5536)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/218.UT1

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C31305714, SIA "Latio Namsaimnieks" maza apmēra prasībā pret Glafiru Marcinkeviču par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai GLAFIRAI MARCINKEVIČAI, dzim. 1969.gada 11.decembrī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta Latvijā ir Indriķa iela 18-7, Rīga, LV-1004, un uzturēšanās adrese ārzemēs ir Westminster House 13, Doncaster, Inteika, DN2 6QU, Lielbritānija, ka 2016.gada 29.martā tiesnese I.Škutāne izskatīs SIA "Latio Namsaimnieks" maza apmēra prasību pret Glafiru Marcinkeviču par parāda piedziņu civillietā Nr.C31305714 rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Glafirai Marcinkevičai, ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Glafira Marcinkeviča varēs saņemt, sākot no 2016.gada 29. marta, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas kancelejā.


OP 2015/218.UT2

Rīgas rajona tiesa uzaicina VIKTORU SAIKOVSKI, dzim. 1970.gada 28.februārī, deklarētā dzīvesvietas adrese nav, ierasties Rīgas rajona tiesā uz tiesas sēdi 2016.gada 18.janvārī plkst. 12.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10 (ieeja no Aiviekstes ielas puses), 309.zālē, kā atbildētāju civillietā Oksanas Saikovskas prasībā pret Viktoru Saikovski. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/218.UT3

Ogres rajona tiesa uzaicina BENITU MIĶELSONI, dzim. 1965.gada 30.augustā, ierasties 2015.gada 11.decembrī plkst.9.00 tiesas telpās Ogrē, Brīvības ielā 6, 311.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C24119715 AS "Norvik Banka" (procesuālo tiesību pārņēmējs - SIA "Gelvora") maza apmēra prasībā pret Benitu Miķelsoni par naudas piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2015/218.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2015.gada 10.decembrī plkst.10.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, tiks izskatīta civillieta akciju sabiedrības ,,Swedbank" prasībā pret Žannu Kuzmovu (pēc uzvārda maiņas - Vladimirovu), Vladislavu Kuzmovu un Eduardu Abasovu par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina atbildētāju EDUARDU ABASOVU, dzim. 1959.gada 20.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/218.UT5

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C31307315, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret VALĒRIJU GLEIZERU par naudas piedziņu. Atbildētāja pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Talsu iela 3-4, Rīga, LV-1002. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 panta pirmo un otro daļu, atbildētājam ir jāiesniedz tiesā paskaidrojumi 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Informējam, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, minētā civillieta tiks izskatītā rakstveida procesā un sprieduma norakstu puses varēs saņemt tiesas kancelejā 2015.gada 10.decembrī. Tiesa informē, ka atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2015/218.UT6

Ogres rajona tiesa paziņo, ka ir ierosināta civillieta SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", reģistrācijas numurs 40103362321, maza apmēra prasībā pret DENISU RACIBORINSKI (DENIS RATSIBORINSKIY), pers. kods 060573-10403, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: "Liepas A"-14, Ogresgals, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV-5041, kas tiks izskatīta rakstveida procesā 2016.gada 25.februārī. Sprieduma norakstu varēs saņemt Ogres rajona tiesas kancelejā, Brīvības ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, sākot no 2016.gada 25.februāra.


OP 2015/218.UT7

OLEGS BIČS (OLEG BIČ), dzim.1963.gada 9.aprīlī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Kuldīgas rajona tiesā 2015.gada 14.decembrī plkst. 13.00 Kuldīgā, Kalna ielā 25, 2.stāvā, 1.kabinetā, kā atbildētājs civillietā Nr.C30292015 AS "SEB banka" prasībā pret Juriju Romci, Olegu Biču (Oleg Bič) un Eduardu Salbijevu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 59.pantu, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/218.UT8

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta C40140815 Marijas Venzigo maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu pret Ediju Heibergu. Paziņojam atbildētājam EDIJAM HEIBERGAM, dzim. 1978.gada 23.oktobrī, bez deklarētās dzīvesvietas, ka 2016.gada 14.janvārī Ventspils tiesas tiesnesis I.Ķiploks minēto civillietu izskatīs rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi. Izskaidrojam, ka atbildētājam Edijam Heibergam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, t.sk. pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē, sniegt paskaidrojumus. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Spriedumu Edijs Heibergs varēs saņemt, sākot no 2016.gada 14.janvāra, Ventspils tiesas kancelejā Katrīnas ielā 14, Ventspilī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)