Laidiens: 04.11.2015., Nr. 216

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/216.AKK1

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz nodarbinātības aģenta/-es amatu Liepājas filiālē (1 amata vietas uz nenoteiktu laiku, darbavieta - Priekule)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros

- prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmas risinājumu

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu

- orientācija uz klientu

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku

- vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: nodrošināt NVA klientiem pakalpojumus ar nodarbinātību saistītajos jautājumos - klientu reģistrēšana, datu apstrāde un ievadīšana informācijas sistēmā BURVIS, Aģentūras pakalpojumu piedāvāšana, kā arī informācijas sniegšana Aģentūras klientiem par aktuālajām vakancēm un darba tirgus tendencēm.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē, Graudu ielā 50, Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz e-pastu: liepaja@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 63422404, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks NVA Liepājas filiālē.


OP 2015/216.AKK2

Iepirkumu uzraudzības birojs (reģistrācijas Nr.90001263305) ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz Informācijas departamenta informācijas sistēmu administratora/-es amata vietu (darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku) - amats klasificēts 19.5. saimē, IIA līmenī, 8.mēnešalgu grupā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un datorzinātnes jomā

- zināšanas par Biroja darbam nepieciešamo sistēmservisu (autorizācijas, failu glabāšana, e-pasta, VOIP) darbību

- zināšanas par datu bāzēm un WEB tehnoloģijām

- labas prasmes strādāt ar datoru MS Windows un Linux vidē

- vēlamas angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļautu strādāt ar dokumentiem (prasme lasīt, saprast un rakstīt) šajā svešvalodā

- zināšanas un darba pieredze saistībā ar dažādu informācijas sistēmu izveidi, uzturēšanu, plānošanu, dokumentācijas sagatavošanu/uzturēšanu un lietotāju atbalstu tiks uzskatīta par priekšrocību

Darba pamatpienākumi saistīti ar informācijas sistēmu uzraudzību, plānošanu un pilnveidošanu, tehniskā tīkla administrēšanu, piedalīšanos dažādu instrukciju, standarta veidlapu un metodisko materiālu un tiesību aktu projektu izstrādāšanā, ieviešanā un pilnveidošanā, tehniskā atbalsta sniegšana Iepirkumu uzraudzības biroja uzturēto sistēmu lietotājiem.

Mēs piedāvājam:

- atalgojumu atbilstoši 8.mēnešalgu grupai

- stabilu darbavietu ar iespēju iegūt neatsveramu darba pieredzi valsts pārvaldes iestādē

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

- profesionālu, atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2015.gada 19.novembrim uz adresi: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, uz e-pastu: vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālr. uzziņām 67326702, 20225563.


OP 2015/216.AKK3

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, izsludina konkursu uz vakanto darbinieka darbavietu - Finanšu nodaļas grāmatvedis/-e (amata saime 14, līmenis IIIA)

Darba apraksts:

- veikt nepieciešamos aprēķinus un grāmatvedības uzskaiti nodaļas kompetences jomā

- piedalīties gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

- analizēt finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši finanšu plānam

- piedalīties budžeta sastādīšanā un veikt tā izpildes kontroli

- veikt iekšējās kontroles procedūras

Prasības:

- augstākā izglītība (otrā līmeņa) finanšu vai ekonomikas jomā

- amatā nepieciešamo normatīvo aktu pārziņa

- prasmes darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1.kategorija: EUR 756,00, 2.kategorija: EUR 870,00, 3.kategorija: EUR 994,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augtākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2015.gada 9.novembrim personīgi, nosūtīt elektroniski vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasts: Evija.Perkone@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālrunis 67830634.


OP 2015/216.AKK4

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (reģ. Nr. 90000028508) izsludina atklātu konkursu uz Attīstības instrumentu departamenta Pārrobežu sadarbības programmu sekretariāta nodaļas vadītāja/-s amatu

Prasības:

- augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, politoloģijā, Eiropa studijās, uzņēmējdarbības vadībā, filoloģijā vai tiesību zinātnē, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām

- vismaz viena gada pieredze vadošā amatā un pieredze valsts pārvaldē

- vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze Eiropas Savienības transnacionālo un/vai pārrobežu sadarbības ar Eiropas Savienības valstīm un partnervalstīm ārpus Eiropas Savienības, vai citu ārvalstu atbalsta instrumentu programmu/projektu vadībā

- vēlama pieredze starptautiskā sadarbībā un/vai darbā multikulturālā komandā

- pieredze administratīvā un biroja vadības darbā

- ļoti labas zināšanas par Eiropas Savienības reģionālās attīstības politiku, tās normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Eiropas teritoriālo sadarbību, kā arī ļoti labas zināšanas par Eiropas Kaimiņattiecību instrumentu

- zināšanas par Baltijas Jūras reģiona politikām

- labas zināšanas par Latvijas, Lietuvas un Krievijas pierobežu reģionu attīstības virzieniem (vides aizsardzība, būvniecība, izglītība, transports, publiskā pārvalde) projektu īstenošanas kontekstā, kas atbilst Latvijas - Lietuvas un Latvijas - Krievijas programmas atbalsta prioritātēm

- programmas/projektu vadības prasmes

- personāla un finanšu vadības prasmes

Pienākumu izpildei nepieciešamās vispārējās zināšanas un prasmes:

- prasme strādāt komandā un uzņemties līdera lomu un procesu vadību uzticēto uzdevumu īstenošanas koordinēšanā ar citiem komandas dalībniekiem

- spēja strādāt multikulturālā vidē

- labas rakstības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- labas administratīvās un analītiskās prasmes

- ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas - mutvārdos un rakstos

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

Mēs piedāvājam:

- stabilu atalgojumu (sākot no EUR 1160 līdz EUR 1917 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi starptautisko programmu vadībā un uzraudzībā

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, fakss 67820442, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902. Amata apraksts ir pieejams ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā - Aktualitātes - Darba piedāvājumi.


OP 2015/216.AKK5

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas vecākā/-s eksperta/-es ierēdņa(-es) amatu (1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- izskatīt administratīvās lietas par personu tiesību atzīšanu saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības (turpmāk - ES), Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk - EEZ) dalībvalstī un Šveicē

- izskatīt lietas par no citām ES, EEZ dalībvalstīm un Šveices saņemtajiem dokumentiem par personām, kas apdrošinātas citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē

- izskatīt nodaļas kompetencē esošos iesniegumus

- informēt fiziskas un juridiskas personas par tiesībām atbilstoši ES tiesību aktiem par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vismaz viena gada praktiska darba pieredze jurisprudencē tiks uzskatīta par priekšrocību

- pārzināt valsts pārvaldi reglamentējošos normatīvos aktus un administratīvo procesu reglamentējošos normatīvos aktus, kā arī spēt tos piemērot praksē

- pieredze veselības nozarē un ES tiesību piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas par normatīvajiem aktiem veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- prasme strādāt ar datoru (programmas Word, Excel u.c.) un citiem biroja tehniskajiem līdzekļiem

- teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanām jābūt B1/B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē)

- augsta atbildības sajūta, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības spējas

Piedāvājam:

- interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā

- labus darba apstākļus

- mēnešalgu no 646 EUR (pārbaudes laikā) līdz 743 EUR pirms nodokļu nomaksas

Ierēdņa amatam noteikta: 35 saime, II līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Vecākais eksperts Starptautiskās sadarbības nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu: olita.auzina@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Rīgā, Cēsu ielā 31, k3, LV-1012, līdz 2015.gada 15.novembrim. Informācija pa tālruni 67043742.


OP 2015/216.AKK6

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija izsludina konkursu ievēlēšanai uz noteiktu laiku (saskaņā ar Augstskolu likuma 24.pantu) SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES DEKĀNA/-ES amatā

Galvenie pienākumi:

- vadīt fakultātes darbinieku darba plānošanu, izpildi, novērtēt rezultātus un ieviest uzlabojumus

- veicināt darbinieku profesionālās meistarības pilnveidi

- pārraudzīt studiju programmu īstenošanu visos fakultātē īstenojamajos studiju virzienos. Vadīt studiju virzienu "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība", novērtēt rezultātus un veicināt pilnveidi

- iniciēt un uzraudzīt jaunu studiju programmu izstrādi

- sagatavot un vadīt fakultātes domes sēdes, kontrolēt lēmumu izpildi

- kontrolēt fakultātes budžeta izpildi, izvērtēt optimizācijas un ienākumu gūšanas iespējas

- regulāri plānot un vadīt fakultātes zinātniski pētniecisko darbu

- attīstīt un uzturēt sadarbību ar augstskolām, zinātniskajām institūcijām un profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs

Prasības dekāna amata pretendentiem/-ēm:

- doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē vai ekonomikā

- izpratne par studiju, mūžizglītības un zinātniski pētnieciskā darba organizāciju un vadību augstskolā

- pieredze vadošā amatā, darbinieku darba organizēšanā un vērtēšanā

- ne mazāk kā divu gadu pedagoģiskā darba pieredze augstskolā

- teicamas valsts valodas, vienas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un krievu valodas zināšanas

- prasme noteikt prioritātes, organizēt savu un citu cilvēku darbu, izvirzīt priekšlikumus un pieņemt lēmumus

- precizitāte darba izpildē

- interese par profesionalitātes pilnveidi

- atbildība un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem

Akadēmija piedāvā:

- inteliģentu darba vidi un teicamus darba apstākļus

- dinamisku ikdienas darbu vadošā amatā augstākās izglītības jomā

- iespēju profesionālai pašizaugsmei Latvijā un ārvalstīs

- sociālās garantijas un astoņu nedēļu ikgadēju atvaļinājumu

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" RPIVA Personāla nodaļā jāiesniedz vai jāatsūta: iesniegums par piedalīšanos konkursā; CV; atsauksme(-s) no darba devēja(-jiem) par darbu pēdējo trīs gadu laikā; dokumenti, kas apliecina zinātnisko grādu, profesionālo kvalifikāciju un atbilstību izvirzītām prasībām. Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083, tālrunis 67808013, fakss 67808034, e-pasts: personals@rpiva.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/216.AKR1

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Muitas pārvaldes Maksājumu uzskaites daļas Maksājumu kontroles nodaļas vecākās muitas ekspertes amatā uz nenoteiktu laiku no 26.10.2015. konkursa kārtībā ir iecelta AGITA INCENBERGA.


OP 2015/216.AKR2

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas MKP vecākās muitas uzraudzes amatā uz nenoteiktu laiku no 01.11.2015. konkursa kārtībā ir iecelta JEKATERĪNA STRUKOVA.


OP 2015/216.AKR3

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas MKP vecākās muitas uzraudzes amatā uz nenoteiktu laiku no 01.11.2015. konkursa kārtībā ir iecelta INTA TARASOVA.


OP 2015/216.AKR4

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Konkurss uz Finanšu policijas pārvaldes Ceturtās izmeklēšanas daļas izmeklētāja amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/216.AKR5

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Konkurss uz Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Tiesību aktu daļas galvenā jurista amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/216.AKR6

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Konkurss uz Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Ceturtās nodokļu strīdu izskatīšanas daļas galvenā nodokļu inspektora amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/216.AKR7

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra paziņo, ka konkurss uz Eiropas Savienības fondu infrastruktūras projektu departamenta Eiropas Savienības fondu veselības un satiksmes projektu nodaļas vecākā eksperta amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)