Laidiens: 30.10.2015., Nr. 213

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/213.UT1

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams uzaicina LILIJU KOVAĻEVU, dzim. 1966.gada 23.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Skolas ielā 69B-70, Jūrmalā, uz tiesas sēdi 2016.gada 25.janvārī plkst.12.30 Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1a, 5.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C17117515 Aleksandra Kovaļova prasībā pret Liliju Kovaļevu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/213.UT2

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ALLU ROMANOVU, dzim. 1969.gada 7.oktobrī, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, Katoļu ielā 29-33, Rīgā, LV-1003, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 3.decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 354.zālē, kā atbildētāju civillietā Aleksandra Sitņikova prasībā pret Allu Romanovu par laulības atzīšanu par spēkā neesošu un civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta grozīšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/213.UT3

Zemgales apgabaltiesa paziņo, ka 2015.gada 10.decembrī plkst. 13.00 tiks izskatīta civillieta Nr.C33502513 AS "West Kredit" prasībā pret Andreju Priticki par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina ierasties atbildētāju ANDREJU PRITICKI, pers. kods 020671-12963, pēdējā deklarētā dzīvesvieta: Skolas iela 3-83, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, uz minēto lietu, kas tiks izskatīta 2015.gada 10.decembrī plkst. 13.00 Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namā Jaunceltnes ielā 5, Aizkrauklē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2015/213.UT4

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ILZI PETRAMU, dzim 1970.gada 21.septembrī, kuras pēdējā tiesai zināmā dzīves vieta ir Neretas iela 6-9, Rīga, ierasties 2016.gada 18.februārī plkst. 11.00 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 29.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā SIA "PROJEKTI.LV" prasībā pret Ilzi Petramu par izlikšanu no dzīvojamām telpām un parāda, līgumsoda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2015/213.UT5

Aizkraukles rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C07071715 AS ,,Sadales tīkls" maza apmēra prasībā pret Laimonu Palsānu par zaudējumu piedziņu. Paziņojam atbildētājam LAIMONAM PALSĀNAM, dzim. 1960.gada 6.septembrī, kura pēdējās zināmās dzīvesvietas Latvijā ir Raiņa ielā 13-3, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, LV-5118, vai ,,Goldbergi", Neretas pagastā, Neretas novadā, LV-5118, ka tiesnese I.Silicka 2016.gada 9.februārī minēto lietu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Laimonam Palsānam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemtā sprieduma norakstu atbildētājs varēs saņemt Aizkraukles rajona tiesas kancelejā Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sākot no 2016.gada 9.februāra.


OP 2015/213.UT6

PATRIKS EFE OKOTETE (Patrick Efe Okotete), dzim. 1982.gada 4.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: 9 Aglaeas street, 2034, Strovolos, Cyprus, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 21.janvārī plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, LV-1007, kā atbildētājs civillietā Nr. C28299414 (C-0973-15/13) Laimas Amatnieces prasībā pret Patrick Efe Okotete par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/213.UT7

Aizkraukles rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C07055515 SIA "RT Piedziņas grupa" prasībā pret Janu Prohorovu un Oļegu Prohorovu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētājus JANU PROHOROVU, dzim. 1972.gada 13.decembrī, un OĻEGU PROHOROVU, dzim. 1971.gada 28.jūlijā, pēdējā zināmā atbildētāju dzīvesvietas adrese: Jaunceltnes ielā 23/3-4, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 9.decembrī plkst. 14.00 Aizkraukles rajona tiesā Aizkrauklē, Spīdolas ielā 4. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2015/213.UT8

Preiļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta AIJAS VOROBJOVAS prasībā pret Finanšu ministriju par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu - būvi ar kadastra Nr.76110052033001 - dzīvojamā māja Jelgavas ielā 35, Līvānos, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra numuru 76110052033. Tiesa uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret minēto prasību vai prasījumi uz minēto īpašumu, iesniegt tos tiesai triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/213.UT9

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina SERGEJU ŠEPTEĻICU, dzim. 16.01.1962., pēdējā zināmā dzīvesvieta: Garozes iela 28-2, Rīga, LV-1004, uz tiesas sēdi 2016.gada 19.janvārī plkst. 10.00 Rīgā, Baložu ielā 14, LV-1048, 13.zālē. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/213.UT10

Liepājas tiesa uzaicina VARI MAKSIMOVU, dzim. 1963.gada 2.augustā, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 3.decembrī plkst. 12.00 Liepājas tiesā Liepājā, Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20315310 AS "Latvijas Krājbanka" prasībā pret Vari Maksimovu un Brigitu Maksimovu par parāda piedziņu. Tiks skatīts jautājums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/213.UT11

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2015.gada 3.decembrī plkst. 9.30 Jelgavā, Dambja ielā 12, 1.stāvā, 10.zālē, tiks izskatīta civillieta AS "SEB banka" prasībā pret Nadeždu Petrovu par parāda piedziņu. Jelgavas tiesa uzaicina trešo personu atbildētāja pusē ANDREJU ŠČERBAKU, dzim. 1965.gada 25.martā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez trešās personas klātbūtnes.


OP 2015/213.UT12

ANDRIS KREMKOVS, dzīvesvieta: Ropažu iela 28-13, Rīga, LV-1039, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2016. gada 6. janvārī plkst. 12.30 Cēsu rajona tiesā Cēsīs, Raunas ielā 14, LV-4101, kā atbildētājs civillietā Nr. C11044608 C-0002-15 prasībā par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu (prasītāja - Iveta Beikule). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/213.UT13

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C30314015 AS ,,Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret IVARU SALZEMNIEKU, dzim. 1972.gada 4.jūlijā, par naudas piedziņu, kas, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.19 panta pirmo un otro daļu, ir maza apmēra prasība un tiks izskatīta rakstveida procesā 2015.gada 2.decembrī.


OP 2015/213.UT14

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C12162015 AS ,,Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret OĻEGU VEPRUKU-STRAUMI, dzim. 1979.gada 8.decembrī, par naudas piedziņu, kas, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.19 panta pirmo un otro daļu, ir maza apmēra prasība un tiks izskatīta rakstveida procesā 2015.gada 3.decembrī.


OP 2015/213.UT15

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C12190615 AS ,,Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret KATRĪNU SOMU, dzim. 1986.gada 24.novembrī, par naudas piedziņu, kas, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.19 panta pirmo un otro daļu, ir maza apmēra prasība un tiks izskatīta rakstveida procesā 2015.gada 2.decembrī.


OP 2015/213.UT16

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C12190715 AS ,,Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret IGORU STIČINSKI, dzim. 1965.gada 21.martā, par naudas piedziņu, kas, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.19 panta pirmo un otro daļu, ir maza apmēra prasība un tiks izskatīta rakstveida procesā 2015.gada 2.decembrī.


OP 2015/213.UT17

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C29580415 AS ,,Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret atbildētāju Dainu Kokarēviču par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai DAINAI KOKARĒVIČAI, dzim.15.07.1975., pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Rīgā, Prūšu ielā 19-37, ka 2015.gada 2.decembrī tiesnese S.Hrebtova minēto civillietu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Dainai Kokarēvičai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Daina Kokarēviča varēs saņemt, sākot no 2015.gada 2.decembra, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Lomonosova ielā 10.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)