Laidiens: 21.10.2015., Nr. 206

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2015/206.PD1

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 15/200/AK "Siltumcentrāles "Imanta" gaisa kompresoru uzturēšanas darbi". Iepazīties un bez maksas saņemt atklātā konkursa dokumentus var katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS", Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 206. kabinetā. Nolikumu elektroniski var saņemt pēc rakstiska pieprasījuma iesniegšanas AS "RĪGAS SILTUMS" (e-pasta adrese: razosana@rs.lv; fakss 67017363), norādot saņēmēja elektronisko adresi, nosaukumu, pasta adresi, tālruņa numuru un faksu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 6. novembris plkst. 11.00.

Kontaktpersona: Siltumavotu direktors I. Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363.


OP 2015/206.PD2

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 15/208/AK par tiesībām veikt siltumtīklu būvniecību daudzdzīvokļu dzīvojamajam ēku kompleksam Bezdelīgu ielā 5, Rīgā. Iepazīties ar konkursa dokumentiem var bez maksas katru darbadienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2. korpusā, 307. kabinetā. Konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot EUR 35,19 (t. sk. PVN 21 %), AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV 40003286750, norēķinu kontā Nr. LV18RIKO0002013025455, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš: 2015. gada 6. novembris plkst. 12.00.

Kontaktpersona: Siltumtīklu direktors J. Zeiza, tālrunis 67017356, fakss 67017363.


OP 2015/206.PD3

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Rīgā, Šmerļa ielā 1, LV-1160

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU

"Izstrādājumu no plastmasas ar attēlotu informāciju un uzlīmju piegāde" (id. Nr. IPR-33267).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 5. novembrim plkst. 11.00.

Informācija par atklātu konkursu: AS "Sadales tīkls" mājaslapā http://sadalestikls.lv/lat/partneriem/iepirkumu_proceduras.

Nolikumu var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi Martins.Leimanis@latvenergo.lv. Rakstiskajā pieprasījumā jānorāda: uzņēmuma nosaukums un rekvizīti, kontaktpersona, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese.

Kontaktpersona: Iepirkumu daļas projektu vadītājs Mārtiņš Leimanis, tālr. +371 67728056; fakss +371 67728880, e-pasta adrese: martins.leimanis@latvenergo.lv.


OP 2015/206.PD4

Konkurss

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem" Nacionālais kino centrs izsludina 2015. gada otro konkursu Latvijas filmu marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam. Pieejamais finansējums - 19 357 EUR. Projektu iesniegšanas termiņš - atvērts, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 30. novembrim plkst. 12.00. Iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt papildu informāciju var Nacionālajā kino centrā Rīgā, Peitavas ielā 10, tālr. 67358878, kā arī Nacionālā kino centra mājaslapā www.nkc.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)