Laidiens: 20.10.2015., Nr. 205

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/205.AKK1

Valsts kase (reģ. Nr. 90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas budžeta finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un finanšu uzskaiti, valsts parāda un aktīvu vadību, kā arī, veicot Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Budžeta izpildes un uzraudzības departamenta vecākais/-ā eksperts/-e (1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- veikt ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegto finansēšanas plānu pārbaudi un asignējumu piešķiršanu

- kontrolēt asignējumu izpildi

- analizēt valsts budžeta izpildes operatīvo informāciju

- atvērt vai slēgt kontus saskaņā ar normatīvajiem aktiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās zinātnēs (piemēram, ekonomikā, vadības zinātnē)

- pieredze izglītībai atbilstošā specialitātē ne mazāk kā vienu gadu, vēlama pieredze valsts pārvaldē

- zināšanas par budžeta izpildi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, prasme tos piemērot darbā

- labas datorprasmes (Word, Excel)

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu, analītiskas domāšanas prasmes

- teicamas komunikācijas spējas un klientorientēta pieeja darbam

- labas plānošanas un organizēšanas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu, sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas ar norādi "BIUD_Vards_Uzvards" uz e-pasta adresi personals@kase.gov.lv vai Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919. Fakss 67094377, papildu informācija: tālr. 67094277; www.kase.gov.lv.


OP 2015/205.AKK2

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr. 90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Produktu kontroles nodaļas vadītājs/-a (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā izglītība (vēlams maģistra vai doktora grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, medicīnā, bioloģijā vai vides zinātnē. Vēlama specializācija toksikoloģijā, ekotoksikoloģijā, riska novērtēšanā - ķīmisko vielu un maisījumu ietekme uz veselību un vidi, kā arī kosmētikas līdzekļu novērtējums saistībā ar cilvēka veselību

- praktiskā darba pieredze specialitātē vismaz 5 gadi

- darba pieredze vadošā amatā ilgāka par 3 gadiem

- valsts pārvaldi un Inspekcijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu un Administratīvā procesa pārzināšana

- izpratne par Eiropas Savienības jautājumiem un zināšanu izmantošana darba procesā

- vēlamas prasmes projektu vadīšanā

- valsts valodas prasmes līmenis - C līmeņa 1. pakāpe (augstākā)

- divu svešvalodu (angļu, krievu, vācu valoda u. c.) pārzināšana

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office) un lietvedības zināšanas

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt Inspekcijas uzraudzības īstenošanu ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu un kosmētikas līdzekļu (turpmāk tekstā - Produkts) uzraudzības jomā

- plānot, vadīt, organizēt un koordinēt nodaļas darbu, kontrolēt nodaļas uzdevumu izpildi

- nodrošināt informācijas apmaiņu par normatīvo aktu prasībām neatbilstošiem ķīmiskiem produktiem un kosmētikas līdzekļiem nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī

- nodrošināt pasākumus, ar kuriem ierobežo normatīvo aktu prasībām neatbilstošu Produktu laišanu tirgū, pieprasot to izņemšanu, atsaukšanu vai noteiktas darbības pārtraukšanu, kā arī pārbaudīt uzdotā izpildi

- izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus Produktu uzraudzības jomā

- nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu un informācijas sniegšanu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos

Mēs piedāvājam:

- darbu dinamiskā iestādē un profesionālā kolektīvā

- atalgojumu atbildoši 12. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- labus darba apstākļus sakārtotā vidē (darbojamies atbilstoši kvalitātes vadības standartiem)

- veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi Produktu kontroles nodaļas vadītājs, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personāla nodaļā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai nosūtīt uz e-pasta adresi personal@vi.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis informācijai 67819675, e-pasta adrese: personal@vi.gov.lv, mājaslapa: www.vi.gov.lv.


OP 2015/205.AKK3

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām:

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

Telekomunikāciju institūts

- pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 2 amata vietas

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 213. kabinetā, ir jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli), aktuāls dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto zinātnisko darbu saraksts, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Papildu informācija pa tālr. 67089183.


OP 2015/205.AKK4

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Administratīvā un dokumentu pārvaldības departamenta Lietvedības nodaļas vadītājs/-a

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība, kas papildināta ar nodaļas darbības jomai atbilstošām mācībām

- pieredze vadošā darbā un valsts pārvaldē

- profesionālā pieredze lietvedībā ilgāka par trīs gadiem

- prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, labas komunikācijas spējas

- pieredze dokumentu, t.sk. normatīvo aktu izstrādē

- spēja analītiski domāt, prasme analizēt procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei

- labas datorprogrammu lietotāj prasmes, t. sk. prasme lietot Lotus Notes programmu un automatizētās lietvedības sistēmu

- angļu valodas zināšanas

Galvenie amata pienākumi:

- vadīt, organizēt, plānot un kontrolēt nodaļas darbu

- nodrošināt kompetences sfērā ietilpstošo normatīvo dokumentu izstrādi

- organizēt un koordinēt lietvedības sistēmas, ministrijas normatīvo aktu datu bāzes un citu informatīvo sistēmu veidošanu un uzturēšanu

- organizēt ministrijas un tās padotības iestādēs sagatavoto dokumentu projektu noformēšanas un atbilstības latviešu valodas normām izvērtēšanu un nepieciešamo izmaiņu veikšanu

- organizēt un koordinēt ierobežotas pieejamības dokumentu apriti

- organizēt dokumentu izvērtēšanu nodošanai glabāšanā arhīvā

Mēs piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam un veselības apdrošināšanu

Konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Vakances.aspx. Fakss 67210412. Uzziņas pa tālr. 67335268, 67335200.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/205.AKR1

Valsts kase informē, ka konkursa kārtībā Finansēšanas departamenta vecākās ekspertes ierēdnes amatā (uz nenoteiktu laiku) no 2015. gada 16. oktobra iecelta ELĪNA APSĪTE.


OP 2015/205.AKR2

Veselības ministrija informē, ka konkursa kārtībā Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecāko referenšu amatos uz noteiktu laiku ieceltas JEKATERINA DOBRIJANA un LĪVA ROZE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)