Laidiens: 14.10.2015., Nr. 201 (5519)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/201.UT1

Ventspils tiesa uzaicina JANETU DRIEKU, dzim. 1983.gada 16.oktobrī, deklarētā dzīvesvieta: Ventspils novads, ierasties uz tiesas sēdi kā atbildētājai civillietā Nr.C40127015 Māra Driekas prasībā pret Janetu Drieku par laulības šķiršanu 2015.gada 26.novembrī plkst. 10.00, Ventspils tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 1.stāvā, 8.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/201.UT2

JĀNIS MĒTERS, pers.kods 190757-12855, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 1.decembrī plkst.10.00 Saldus rajona tiesā Tūristu ielā 3, 4.zālē, kā atbildētājs civillietā Ivetas Mēteres prasībā pret Jāni Mēteru par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/201.UT3

LAURA ISTRANKINA, pers. kods 101062-10110, un ALFS EINĀRS ILMERS, pers. kods 210194-10150, deklarētā dzīvesvieta: 46/47 st.James's RD, Hastings Tn34 31h, Lielbritānija, kā atbildētāji tiek informēti par lietas izskatīšanu 2016.gada 3.februārī Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5.stāvā, 515.zālē, civillietā Nr.C32293714, SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Lauru Istrankinu, Annu Ilmeri un Alfu Eināru Ilmeru par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas, parāda un kavējuma procentu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2015/201.UT4

Rīgas rajona tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr.C35105914 SIA "CDzP" maza apmēra prasības pieteikumā par naudas piedziņu pret Guntu Višu, dzim. 1967.gada 3.augustā. Paziņojam atbildētājai GUNTAI VIŠAI, kuras pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese - Meldru iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, ka prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) skatīs tiesnese I.Riekstiņa. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā ,,Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētāja nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2015.gada 16.novembrī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā 20 dienu laikā, apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas rajona tiesā Siguldā, Sveces ielā 27. Tiesa informē, ka atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2015/201.UT5

VIKTORS AKMENS, dzim. 1980.gada 20.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 5.aprīlī plkst. 9.30 Rīgas rajona tiesā Jūrmalas tiesu namā, Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, 2.stāvā, 7.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C17088015 SIA "Jūrmalas namsaimnieks" prasībā pret Viktoru Akmens par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā minētā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/201.UT6

Tukuma rajona tiesa uzaicina ierasties IMANTU GAILĀNU, dzim. 1971.gada 1.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Skolas iela 35A-68, Jūrmala, LV-2016, uz tiesas sēdi 2015.gada 26.novembrī plkst.10.00 Tukumā, Pils ielā 16, 105.zālē, lietā Nr.C17113415 (C-1173-15) SIA "Jūrmalas namsaimnieks" prasībā pret Imantu Gailānu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/201.UT7

ELLA LIVŠICA, dzim. 1959.gada 4.aprīlī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 26.aprīlī plkst.11.00 Rīgas rajona tiesā Jūrmalas tiesu namā, Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, 2.stāvā, 7.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C17088615 SIA "Jūrmalas namsaimnieks" prasībā pret Ellu Livšicu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā minētā civillieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/201.UT8

Valmieras rajona tiesa paziņo, ka Garajā ielā 5, Valmierā, 2015. gada 25. novembrī plkst. 14.00, 5.tiesas zālē, otrajā korpusā, tiks izskatīta civillieta Ilzes Bērziņas prasībā pret Juriju Lotko par atsevišķas aizgādības noteikšanu. Tiesa uzaicina JURIJU LOTKO, dzim. 1972.gada 12.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Kalna iela 8a, Mazsalaca, Mazsalacas novads, ierasties uz tiesas sēdi.


OP 2015/201.UT9

Valmieras rajona tiesa paziņo, ka Garajā ielā 5, Valmierā, 2015. gada 25. novembrī plkst. 10.00, 5.tiesas zālē, otrajā korpusā, tiks izskatīta civillieta Andra Irmeja prasībā pret Janeku Irmeju par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Tiesa uzaicina JANEKU IRMEJU, dzim.1975.gada 19.jūnijā, deklarētā dzīvesvietas adrese: Flat B, 24 Grange Avenue, Leeds LS7 4EJ, Lielbritānija, ierasties uz tiesas sēdi.


OP 2015/201.UT10

Gulbenes rajona tiesa uzaicina atbildētāju KĀRLI ĶĪBURU, dzim. 1990. gada 13. novembrī, ierasties uz tiesas sēdi civillietā Nr. C14045815 Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas prasībā pret Kārli Ķīburu par aizgādības tiesību atņemšanu, kas notiks Gulbenes rajona tiesas telpās (11. zālē, 1. stāvā) Ābeļu ielā 6, Gulbenē, 2015. gada 24. novembrī plkst. 11.00. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/201.UT11

IGORS KUZMINSKIS, dzim. 1982.gada 17.maijā, pēdējā prasītājai zināmā dzīvesvieta: Skolas iela 7-40, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, tiek paziņots, ka Ogres rajona tiesā 2015.gada 14.decembrī Ogrē, Brīvības ielā 6, LV-5001, tiks izskatīta rakstveida procesā civillieta Karinas Ņefjodovas maza apmēra prasībā pret Igoru Kuzminski par uzturlīdzekļu piedziņu, sprieduma noraksts būs pieejams tiesas kancelejā 2015.gada 14.decembrī.


OP 2015/201.UT12

Limbažu rajona tiesa uzaicina atbildētāju ZELTĪTI TELEŽU, pers. kods 100987-11002, deklarētās dzīvesvietas adrese: "Mārupes"-7, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, LV-4013, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 9.decembrī plkst.10.00 Limbažos, Cēsu ielā 18, 2.stāvā, 3.zālē, civillietā Nr. C21053915, Skultes un Vidrižu pagastu bāriņtiesas prasībā pret Zeltīti Teležu ar trešo personu Ritvaru Kreitūzi par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/201.UT13

Gulbenes rajona tiesa uzaicina atbildētāju ALVI VĒVERI, dzim. 1985. gada 5. augustā, ierasties uz tiesas sēdi, civillieta Nr. C14040415, Evas Noreiko prasībā pret Alvi Vēveri par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu, kas notiks Gulbenes rajona tiesas telpās (1. stāvā, 11. zālē), Ābeļu ielā 6, Gulbenē, 2015. gada 8. decembrī plkst. 10.00. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)