Laidiens: 29.01.2015., Nr. 20

Tiesu nolēmumi

OP 2015/20.TS1

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2014.gada 18.decembra spriedumu civillietā Nr. C4937-14/2 nosprieda ierobežot LAUMAI ROZĪTEI, pers. kods 210489-12010, rīcībspēju un nodibināt viņai aizgādnību, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu:

maksājumu izdarīšana un saņemšana; pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās; rīcība ar mantu, nekustamo īpašumu un tā pārvaldība; darījumu slēgšana, komercdarbība un saimnieciskā darbība.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi. Spriedums likumīgā spēkā stājies 2015.gada 8.janvārī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)