Laidiens: 12.10.2015., Nr. 199 (5517)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/199.AKK1

Valsts sporta medicīnas centrs (www.vsmc.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa(-nes) amata vietu - Juridiski administratīvās nodaļas vadītāja/-s amata vietu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: administratīvā iestādes vadība un juridiskā atbalsta sniegšana iestādes darbības nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem

Galvenie amata pienākumi:

- organizēt un kontrolēt nodaļas darbu atbilstoši nodaļas nolikumam, iekšējiem normatīvajiem aktiem un direktora rīkojumiem, plānot uzdevumus nodaļas darbiniekiem

- veikt juridiska rakstura dokumentu (t.sk. tiesību aktu un Centra attīstības plānošanas dokumentu) un dokumentu projektu sagatavošanu

- veikt Centra vai citu iestāžu speciālistu sagatavoto dokumentu (t.sk. tiesību aktu un Centra attīstības plānošanas dokumentu) juridisko analīzi un saskaņošanu

- pārraudzīt Centra plānoto iepirkumu veikšanu un to atbilstību normatīvajiem aktiem

- piedalīties saimniecisko līgumu noslēgšanā, kā arī debitoru un/vai kreditoru parādu jautājumu izskatīšanā

- pārstāvēt Centru tiesā lietās, kurās Centram ir procesa dalībnieka statuss, un sagatavot visus tiesvedībai nepieciešamos dokumentus (pieteikumus, paskaidrojumus, sūdzības u.c.)

- pilnvarojuma ietvaros sagatavot Centra iekšējo normatīvo aktu (rīkojumu, reglamentu, nolikumu, kārtību, instrukciju u.c.) un citu juridisku dokumentu projektus

- pilnvarojuma ietvaros ierosināt un izmeklēt disciplinārlietas par Centra nodarbināto pārkāpumiem

- veikt personāla politikas izstrādi un pilnveidošanu, personāla plānošanu

- organizēt, kontrolēt un uzraudzīt ar personālvadību, darba aizsardzību, sabiedrisko attiecību koordinēšanu, IT atbalsta sniegšanu saistītus jautājumus

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā juridiskā izglītība (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

- vismaz piecu gadu pieredze valsts pārvaldē administratīvajā un juridiskajā darbā

- vismaz divu gadu praktiska pieredze personālvadībā un publisko iepirkumu veikšanā

- vismaz viena gada pieredze darba aizsardzības, IT atbalsta koordinēšanā

- labas iemaņas darbā ar datoru, Word, Excel, PowerPoint programmatūru, Elektroniskās lietvedības datu ievades sistēmu

- vēlamas zināšanas un prasmes starptautisku projektu vadībā publiskā pārvaldē

- spējas veikt liela apjoma dažādu veidu informācijas vienlaicīgu analīzi

Mēs piedāvājam:

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē un veselības aprūpes jomā

- draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

Pretendentus aicinām pieteikties līdz 2015.gada 23.oktobrim.

Dokumenti, kas apliecina atbilstību amata pretendentu prasībām:

1) motivēta pieteikuma vēstule;

2) CV;

3) izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas jānosūta vai jāiesniedz Valsts sporta medicīnas centrā Raiņa bulvārī 27, Rīgā, LV-1050 (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 23.10.2015), vai uz e-pastu: vsmc@vsmc.gov.lv ar norādi: "Pieteikums uz Juridiski administratīvās nodaļas vadītāja amatu".

Papildu informācija pa tālruni 67227306. Ar otrās kārtas pretendentiem sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.


OP 2015/199.AKK2

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ.Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Lietišķo datorsistēmu institūts

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- pētnieks - 2 amata vietas

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 213. Kabinetā, ir jāiesniedz Rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli), aktuāls dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto zinātnisko darbu saraksts, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Papildu informācija pa tālr. 67089183.


OP 2015/199.AKK3

Ikšķiles novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus bāriņtiesas priekšsēdētāja/-s vakancei

Informācija par vakanci:

- normālais darba laiks - 40 stundas nedēļā

- bruto darba samaksa pārbaudes laikā - EUR 1105

- 1 amata vieta (darba līgums tiks slēgts uz 5 gadiem)

Būtiskākie darba pienākumi:

- vadīt un organizēt bāriņtiesas darbību

- nodrošināt nepilngadīgu vai rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko interešu un tiesību aizstāvību

- nodrošināt aizbildnības un aizgādnības nodibināšanu un uzraudzību, kā arī adopcijas lietu kārtošanu

- veikt notariālās darbības

- pārstāvēt bāriņtiesu tiesu instancēs

Pretendentiem izvirzītās prasības:

- izglītības prasību un vecuma ierobežojumu atbilstība Bāriņtiesu likuma prasībām

- vēlama pieredze bāriņtiesas darba organizēšanā un notariālo darbību izpildē

- bērnu tiesību aizsardzības jautājumu pārzināšana

- konfliktu risināšanas spējas

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- lieliskas saskarsmes un komunikācijas prasmes, pozitīva attieksme

- spēja strādāt psihoemocionālas spriedzes apstākļos

- labas datora lietošanas prasmes

- teicamas valsts valodas zināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot šādus dokumentus:

- profesionālās darbības aprakstu (CV)

- pieteikuma vēstuli, kurā pretendents pamato atbilstību amatam un norāda kontaktinformāciju vismaz trim atsauksmēm

Pieteikumus ar norādi "Bāriņtiesas priekšsēdētājs" lūdzam iesniegt:

- pa e-pastu: ruta.kalnina@ikskile.lv vai

- pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV-5052, vai

- personīgi Ikšķiles novada pašvaldībā, 308.kabinetā.

Izskatīsim pieteikumus, kas tiks saņemti līdz 2015.gada 31.oktobrim (ieskaitot).

Tālrunis informācijai 65020887, kontaktpersona - personāla speciāliste Ruta Kalniņa.


OP 2015/199.AKK4

Ikšķiles novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus/-es jurista/-es vakancei

Informācija par vakanci:

- normālais darba laiks - 40 stundas nedēļā

- bruto darba samaksa pārbaudes laikā - EUR 1105

- 1 amata vieta (darba līgums tiks slēgts uz noteiktu laiku)

Būtiskākie darba pienākumi:

- sagatavot līgumu projektus

- sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem

- izstrādāt pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus

- nodrošināt domes lēmumprojektu, kā arī domes pastāvīgo komiteju un domes sēžu norises atbilstību normatīvajiem aktiem

- pārstāvēt pašvaldību tiesu instancēs

Pretendentiem izvirzītās prasības:

- maģistra grāds tiesību zinātnē (jurista kvalifikācija)

- spēja patstāvīgi plānot savu darbu un ievērot termiņus, augsta atbildības sajūta un precizitāte

- izpratne par pašvaldības darba organizāciju

- vēlama darba pieredze valsts iestādē vai pašvaldībā

- lieliskas saskarsmes un sadarbības spējas, pozitīva attieksme

- labas datora lietošanas prasmes

- teicamas valsts valodas zināšanas

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot šādus dokumentus:

- profesionālās darbības aprakstu (CV)

- pieteikuma vēstuli, kurā pretendents pamato atbilstību amatam un norāda kontaktinformāciju vismaz trim atsauksmēm

Pieteikumus ar norādi "Jurists" lūdzam iesniegt:

- pa e-pastu: ruta.kalnina@ikskile.lv vai

- pa pastu Ikšķiles novada pašvaldībai Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, LV-5052, vai

- personīgi Ikšķiles novada pašvaldībā, 308.kabinetā.

Izskatīsim pieteikumus, kas tiks saņemti līdz 2015.gada 31.oktobrim (ieskaitot).

Tālrunis informācijai 65020887, kontaktpersona - personāla speciāliste Ruta Kalniņa.


OP 2015/199.AKK5

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu (uz noteiktu laiku) - Finanšu nodaļas grāmatvedis/-e (amata saime 14, līmenis II)

Darba apraksts:

- gatavot pārskatus nodaļas kompetences jomā

- veikt nepieciešamos aprēķinus un grāmatvedības uzskaiti

- veikt naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontroli

- piedalīties uzturlīdzekļu izmaksu plānošanā

Prasības:

- augstākā izglītība (pirmā līmeņa) finanšu vai ekonomikas jomā

- amatā nepieciešamo normatīvo aktu pārziņa

- prasmes darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1.kategorija: EUR 664,00, 2.kategorija: EUR 766,00, 3.kategorija: EUR 874,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augtākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2015.gada 16.oktobrim personīgi, nosūtīt elektroniski vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasts: Evija.Perkone@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālrunis 67830634.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)