Laidiens: 09.10.2015., Nr. 198

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/198.US1

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) atkārtoti uzaicina JĀNI ĶELPU, pers. kods 220673-12664, pamatojoties uz Sociālā dienesta administratīvajiem aktiem - 18.01.2013. lēmumu Nr. 5-13/1; 16.09.2013. lēmumu Nr. 5-13/8 un 25.06.2014. lēmumu Nr. 5-13/7 - samaksāt Sociālajam dienestam minētajos lēmumos noteikto pakalpojuma samaksu pēc stāvokļa uz 31.12.2014. - 7697,02 euro (septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro un 02 centi) un brīdina, ka tad, ja samaksa netiks veikta labprātīgi viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas, Sociālais dienests parāda atgūšanai uzsāks minēto administratīvo aktu piespiedu izpildi, un izpilde tiks veikta uz parādnieka rēķina.


OP 2015/198.US2

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) atkārtoti uzaicina DZINTRU GRIŠĀNI, pers. kods 210273-11021, pamatojoties uz Sociālā dienesta administratīvajiem aktiem - 18.01.2013. lēmumu Nr. 5-13/2; 16.09.2013. lēmumu Nr. 5-13/7 un 25.06.2014. lēmumu Nr. 5-13/8 - samaksāt Sociālajam dienestam minētajos lēmumos noteikto pakalpojuma samaksu pēc stāvokļa uz 31.12.2014. - 11 956,33 euro (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 33 centi) un brīdina, ka tad, ja samaksa netiks veikta labprātīgi viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas, Sociālais dienests parāda atgūšanai uzsāks minēto administratīvo aktu piespiedu izpildi, un izpilde tiks veikta uz parādnieka rēķina.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)