Laidiens: 09.10.2015., Nr. 198

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/198.AKK1

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla vietām:

uz PROFESORA amata vietām:

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas

- datorzinātnes matemātiskie pamati - 1 vieta

Komunikācijas zinātne

- komunikācijas teorija - 1 vieta

Medicīna

- pediatrija - 1 vieta

- patoloģija - 1 vieta

- internā medicīna (kardioloģija) - 0,5 vietas

- psihiatrija - 0,5 vietas

Teoloģija un reliģiju zinātne

- baznīcas un reliģiju vēsture - 0,5 vietas

Valodniecība

- klasiskā filoloģija - 1 vieta

Vēsture

- vispārīgā vēsture (seno laiku vēsture) - 0,5 vietas

uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietām:

Bioloģija

- cilvēka un dzīvnieku fizioloģija - 1 vieta

- ģenētika - 0,3 vietas

- mikrobioloģija - divas - 0,6 vietas

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas

- programmēšanas valodas un sistēmas - 1 vieta

Ekonomika

- statistika - 1 vieta

Medicīna

- internā medicīna (nefroloģija) - 0,5 vietas

- internā medicīna (gastroenterioloģija) - 0,75 vietas

Vides zinātne

- vides inženierzinātne - 1 vieta

Vēsture

- vispārīgā vēsture (viduslaiku vēsture) - 0,5 vietas

- vispārīgā vēsture (jauno un jaunāko laiku vēsture) - 0,5 vietas

uz pārējo akadēmisko amatu vietām:

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE

- asistents - cilvēka un dzīvnieku fizioloģija - 2 vietas

BOTĀNISKAIS DĀRZS

- vadošais pētnieks - augu fizioloģija - 2 vietas

- pētnieks - botānika - 1 vieta

EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

- lektors - grāmatvedības un uzskaites teorija - 1 vieta

- vadošais pētnieks - sabiedrības vadība - 1 vieta

- vadošais pētnieks - tirgzinība - 1 vieta

- vadošais pētnieks - ekonometrija - 1 vieta

- pētnieks - finanses un kredīts - 1 vieta

- pētnieks - uzņēmējdarbības vadība - 1 vieta

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

- lektors - romāņu valodniecība (spāņu valoda) - 1 vieta

JURIDISKĀ FAKULTĀTE

- docents - valsts tiesības - 1 vieta

- docents - civiltiesības - 1 vieta

- lektors - krimināltiesības - 1 vieta

ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

- vadošais pētnieks - analītiskā ķīmija - 1 vieta

LU ATOMFIZIKAS UN SPEKTROSKOPIJAS INSTITŪTS

- vadošais pētnieks - lāzeru fizika un spektroskopija - 1 vieta

- vadošais pētnieks - medicīniskā fizika - 1 vieta

- pētnieks - medicīniskā fizika - 1 vieta

- pētnieks - tehniskā fizika - 1 vieta

LU ĶĪMISKĀS FIZIKAS INSTITŪTS

- vadošais pētnieks - neorganiskā ķīmija - 1 vieta

- pētnieks - medicīniskā fizika - 1 vieta

- pētnieks - inteliģentie materiāli un struktūras - 1 vieta

- pētnieks - ķīmiskā fizika - 1 vieta

- pētnieks - fizikālā ķīmija - 1 vieta

MEDICĪNAS FAKULTĀTE

- lektors - veselības aprūpe - 1 vieta

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

- lektors - komunikācijas teorija - 1 vieta

- lektors - bibliotēkzinātne - 1 vieta

Sociālo un politisko pētījumu institūts

- vadošais pētnieks - salīdzinošā politika - 1 vieta

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā http://www.lu.lv/par/vakances/.

Akadēmiskā personāla pedagoga darba plāni tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Latvijas Universitātes Personāla departamentā 107. telpā Baznīcas ielā 5, Rīgā, jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanci zinātnes nozarē/apakšnozarē ar amata darba uzdevumiem, akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae) un pārējie dokumenti atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām http://www.lu.lv/par/dokumenti/nolikumi/.

Papildu informācija pa tālr. 67034657.


OP 2015/198.AKK2

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz PERSONĀLA VADĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJA/-S ierēdņa(-nes) amata vietu

Galvenie amata pienākumi:

- vadīt nodaļas darbu un kontrolēt funkciju izpildi

- uzturēt un pilnveidot vienotus LIAA personāla vadības principus, konkurētspējīgu un motivējošu darba samaksas sistēmu

- uzturēt un aktualizēt LIAA personāla vadības procedūras

- nodrošināt efektīvu personāla plānošanu un atlasi

- nodrošināt personāla darba izpildes novērtēšanu

- veicināt personāla profesionālo attīstību

- sniegt atbalstu un konsultēt personālu adaptācijas un darba procesā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība personāla vadībā, vadības zinībās, psiholoģijā vai tiesību zinātnē

- pieredze personāla vadītāja amatā

- ļoti laba izpratne un zināšanas par personāla vadības procesiem

- labas zināšanas un pieredze normatīvo aktu piemērošanā, kas regulē valsts civildienesta un darba tiesiskās attiecības

- pieredze administratīvo aktu, lēmumu un iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā

- teicama prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un datu bāzēm

- labas iemaņas komandas vadīšanā un spēja sniegt atbalstu krīzes situācijās

- augsta atbildība, precizitāte, uz rezultātu orientēta pieeja darbam

- teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

Piedāvājam:

- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu

- labus darba apstākļus, darbavietu Rīgas centrā

Mēnešalga no 1052 euro līdz 1382 euro (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam).

Pretendentus lūdzam iesniegt CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2015.gada 18.oktobrim LIAA Personāla vadības nodaļā Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai personals@liaa.gov.lv ar norādi "PVN vadītājs". www.liaa.gov.lv.


OP 2015/198.AKK3

Valsts kase (reģ.Nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas budžeta finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un finanšu uzskaiti, valsts parāda un aktīvu vadību, kā arī, veicot Eiropas Savienības politiku instrumentu maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Starptautiskās sadarbības departamenta direktors/-e

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt regulāru sadarbību ar bankām un starptautiskajām finanšu institūcijām

- organizēt investoru attiecību vadību ar valsts vērtspapīru investoriem

- koordinēt sadarbību ar starptautiskajām reitinga aģentūrām un to vizītes Latvijā

- nodrošināt starptautisku līgumu projektu, t.sk. aizņēmuma līgumu no starptautiskajām finanšu institūcijām, sagatavošanu un no līgumu izrietošo informācijas sniegšanas saistību izpildi

- organizēt iemaksu veikšanu starptautiskajās institūcijās par Latvijas Republikai piederošajām kapitāla daļām

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai vadības zinātnēs

- darba pieredze vadošā amatā

- vēlama pieredze finanšu jomā

- teicamas angļu valodas zināšanas

- pieredze prezentāciju sagatavošanā

- sarunu vešanas un prezentēšanas prasmes

- spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu, prasme plānot un organizēt darbu

- prasme vadīt komandu

- orientācija uz attīstību

- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas ar norādi "SSD_Vards_Uzvards" uz e-pastu: personals@kase.gov.lv, vai Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67094377, papildu informācija: tālr. 67094277, www.kase.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)