Laidiens: 08.10.2015., Nr. 197 (5515)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/197.UT1

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C29392915 SIA "Pillar 3" maza apmēra prasībā pret atbildētāju Dmitriju Gorbuncovu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam DMITRIJAM GORBUNCOVAM, dzim. 24.09.1959., pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīgā, J.Asara ielā 15-7, ka 2015.gada 10.novembrī tiesnese S.Hrebtova minēto civillietu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Dmitrijam Gorbuncovam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Dmitrijs Gorbuncovs varēs saņemt, sākot no 2015.gada 10.novembra, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Lomonosova ielā 10.


OP 2015/197.UT2

AIVIS AVIŠĀNS, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Caunas iela 6A-20, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 17. novembrī plkst. 10.30 Cēsu rajona tiesā Cēsīs, Raunas ielā 14, LV-4101, kā atbildētājs civillietā Nr. C11102315 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - Latvijas Mobilais Telefons SIA). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/197.UT3

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta pašvaldības SIA "Ūdeka" maza apmēra prasībā pret Sandru Veinbergu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai SANDRAI VEINBERGAI, dzim. 1967. gada 1.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Sanatorijas iela 34-1, Ventspils, ka 2015. gada 17.decembrī Ventspils tiesā minēto civillietu izskatīs rakstveidā procesā, nerīkojot tiesas sēdi. Izskaidrojam, ka atbildētājai Sandrai Veinbergai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas. Spriedumu atbildētāja varēs saņemt 2015.gada 17.decembrī Ventspils tiesā Ventspilī, Katrīnas ielā 14.


OP 2015/197.UT4

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2016.gada 26.janvārī plkst. 10.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 1.stāvā, 17.zālē, tiks skatīta civillieta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" prasībā pret Jeļenu Vinogradovu par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju JEĻENU VINOGRADOVU, dzim. 1986.gada 2.februārī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/197.UT5

NATALIJA POLUJANČIKA, dzim. 1968.gada 19.februāri, tiek aicināta uz tiesas sēdi kā atbildētāja civillietā Nr.C17160714, 2015.gada 11.novembrī plkst.10.00 Jūrmalas pilsētas tiesā, Z.Meierovica prospektā 1a, 1.stāvā, 1.zālē, AS "Norvik Banka" maza apmēra prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/197.UT6

Gulbenes rajona tiesa paziņo, ka 2015.gada 10.novembrī rakstveida procesā Gulbenes rajona tiesa (tiesnese R.Medne) izskatīs civillietu AS "Norvik banka" maza apmēra prasībā pret SANDRU KETNERI, dzim. 1965.gada 13.jūnijā, par parāda piedziņu. Sprieduma norakstu varēs saņemt Gulbenes rajona tiesas kancelejā Gulbenē, Ābeļu ielā 6, 2.stāvā, sākot no 2015.gada 10.novembra. Atbildētājai Sandrai Ketnerei ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības, tostarp tiesības iesniegt paskaidrojumu, kā arī tiesības līdz 2015.gada 3.novembrim pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2015/197.UT7

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C30554615 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina VLADIMIRU SAVICKI, dzim. 1986.gada 7.decembrī, uz tiesas sēdi 2015.gada 12.novembrī plkst.14.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 34.zālē, kā lietas dalībnieku civillietā Nr.C30554615. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2015/197.UT8

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C30513515, lietvedības Nr. C-5135-15/20, AS "DNB banka" prasībā pret Viktoriju Kaļiņinu un Ojāru Ozerinski par parāda piedziņu. Lūdzam VIKTORIJU KAĻIŅINU, dzim. 1972.gada 29.aprīlī, un OJĀRU OZERINSKI, dzim. 1974.gada 2.novembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 11.novembrī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2.stāvā, 12.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes tiesas sēdē.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)