Laidiens: 08.10.2015., Nr. 197 (5515)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/197.US1

Arvis Āboliņš kā dzīvokļa Nr. 6 īpašnieks Liepu ielā 2/4, Ventspilī, LV-3601, lūdz īrnieci MĀRU BALODI, dzim. 31.10.1965., un dzīvoklī deklarēto LĪGU BALODI, dzim. 24.05.89., kura kā galvotāja uzņēmusies pilnu materiālo atbildību par savas mātes saistībām pret Arvi Āboliņu saskaņā ar noslēgto īres līgumu, samaksāt īres parādu par laika periodu no 2015. gada janvāra EUR 56,91 mēnesī un pārvaldīšanas maksas parādu par laika periodu no 2010. gada oktobra saskaņā ar Ventspils nekustamie īpašumi izrakstītajiem rēķiniem viena mēneša laikā no uzaicinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un brīdina, ka saistību nenokārtošanas gadījumā tiesā tiks iesniegta prasība par īres parāda un ar to saistīto maksājumu un nodevu piedziņu, un visu personu izlikšanu no dzīvokļa Liepu ielā 2/-6, Ventspilī, bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantu un īres tiesisko attiecību izbeigšanu attiecībā uz 02.10.2009. dzīvojamās telpas īres līgumu un 09.04.2011. vienošanos par īres līguma pagarināšanu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)