Laidiens: 02.10.2015., Nr. 193 (5511)

Tiesu nolēmumi

OP 2015/193.TS1

Preiļu rajona tiesa ar 2015.gada 18.augusta spriedumu civillietā Nr.C25061514 nosprieda: grozīt ar Preiļu rajona tiesas 2000.gada 21.marta spriedumu Olgai Maruševskai, pers. kods 010253-12161, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežot OLGAI MARUŠEVSKAI, pers. kods 010253-12161, rīcībspēju šādās jomās: 1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; 2) darījumu slēgšanā; 3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; 4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; 5) pārstāvēšanā valsts un pašvaldības iestādēs.

Noteikt, ka Olgas Maruševskas aizgādne rīkojas patstāvīgi Olgas Maruševskas vietā visās jomās, kurās Olgai Maruševskai ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015.gada 8.septembrī.


OP 2015/193.TS2

Preiļu rajona tiesa ar 2015.gada 18.augusta spriedumu civillietā Nr.C25077014 nosprieda: grozīt ar Preiļu rajona tiesas 2005.gada 29.augusta spriedumu Dmitrijam Antonovam, pers. kods 250580-12153, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežot DMITRIJAM ANTONOVAM, pers. kods 250580-12153, rīcībspēju šādās jomās: 1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; 2) darījumu slēgšanā; 3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; 4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; 5) pārstāvēšanā valsts un pašvaldības iestādēs.

Noteikt, ka Dmitrija Antonova aizgādne rīkojas patstāvīgi Dmitrija Antonova vietā visās jomās, kurās Dmitrijam Antonovam ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015.gada 8.septembrī.


OP 2015/193.TS3

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja ALISES STIRĀNES, pers. kods 230691-11764, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

Saglabāt Alisei Stirānei, pers. kods 230691-11764, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana, tai skaitā pensijas un sociālo pabalstu saņemšana;

2) visa veida darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana;

5) visa veida pārstāvība tiesās, valsts un pašvaldības iestādēs, ārstniecības institūcijās un citās jomās, kas nepieciešams Alises Stirānes interešu aizsardzībai, neierobežojot viņas personiskās nemantiskās tiesības.

Noteikt, ka Alises Stirānes, pers. kods 230691-11764, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Alisei Stirānei ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr.C12232614 stājies likumīgā spēkā 2015.gada 29.septembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)