Laidiens: 02.10.2015., Nr. 193 (5511)

Privatizācijas ziņas

OP 2015/193.PZ1

Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" paziņo

Atjaunots pieteikšanās termiņš nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 1300 022 0801) Meistaru ielā 9, Meistaru ielā 9, k-1, Meistaru ielā 9, k-2, Meistaru ielā 9, k-3, Meistaru ielā 9, k-4, Meistaru ielā 9, k-5, Meistaru ielā 9, k-6, Jūrmalā, privatizācijai saskaņā ar apstiprinātajiem privatizācijas noteikumiem. Objekta nosacītā cena - 60187,00 EUR.

Apliecinājumi par objekta privatizāciju saskaņā ar privatizācijas noteikumiem iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2015. gada 26. oktobrim plkst. 17.00. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 2015. gada 6. novembrī plkst. 15.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Ar informāciju par privatizējamo objektu un tā privatizācijas noteikumiem var iepazīties Privatizācijas aģentūras mājaslapā internetā: http://www.pa.gov.lv sadaļā "Izsoles", kā arī Privatizācijas aģentūrā. Tālrunis uzziņām 67021403.


OP 2015/193.PZ2

VAS "PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA" PAZIŅO

2015. gada 23. septembrī ir apstiprināti akciju sabiedrības "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija" valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumi.

AS "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija" pamatkapitāls - 118 000 lati. Akciju skaits - 118 000. Vienas akcijas nominālvērtība - 1 lats. Valsts kapitāla daļa AS "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija" - 10 300 akcijas jeb 8,73% no pamatkapitāla (Akciju pakete). Vienas pārdodamās akcijas cena - 1,18 euro, Akciju paketes pārdošanas cena - 12 154 euro. Maksāšanas līdzeklis - 100% euro. Samaksas termiņš - 1 gads.

Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem un iesniegt apliecinājumu Akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem VAS "Privatizācijas aģentūra" K. Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2015. gada 3. novembrim plkst. 16.00.

Pārdošanas noteikumi (un tiem pievienotās dokumentu veidlapas un Akciju paketes pirkuma un ķīlas līgumu projekti) pieejami arī VAS "Privatizācijas aģentūra" mājaslapā www.pa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021314.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā Akciju paketes izsole notiks 2015. gada 13. novembrī plkst. 15.00 Privatizācijas aģentūras telpās K. Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)