Laidiens: 02.10.2015., Nr. 193 (5511)

Promocijas darbi

OP 2015/193.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 20.oktobrī plkst. 14.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs MADARA ORLOVSKA. Temats: "Kvalitatīvu un kvantitatīvu lasītprasmes traucējumu pazīmju identificēšanas sistēmas izveide latviešu valodai". Darba vadītājs: Dr. psych., profesore Malgožata Raščevska.

Recenzenti:

- Dr. psych., docente Inga Skreitule - Pikše, Latvijas Universitāte;

- Dr. psych., profesore Anita Pipere, Daugavpils Universitāte;

- Ph. D., docente Grazina Gintiliene, Viļņas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.


OP 2015/193.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 20.oktobrī plkst. 12.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Rīgā, Jūrmalas gatvē 76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs LĀSMA KATŠENA. Temats: "Stereotipi par palīdzošo profesiju pārstāvjiem un nodomi palīdzības meklēšanā garīgās veselības problēmu gadījumo". Darba vadītājs: PhD, profesors Ģirts Dimdiņš.

Recenzenti:

- PhD, profesors Ivars Austers, Latvijas Universitāte;

- Dr. psych., asoc. prof. Aleksejs Ruža, Daugavpils Universitāte;

- Ph.D., profesore Torun Lindholm, Stokholmas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)