Laidiens: 28.01.2015., Nr. 19 (5337)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/19.UT1

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina VALENTĪNU ŠPAKOVIČU, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Maskavas ielā 140-6, Rīgā, ierasties Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 303.zālē, uz tiesas sēdi 2015.gada 31.martā plkst.11.10 kā atbildētāju Larisas Laganovskas prasībā par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, izlikšanu bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/19.UT2

Rēzeknes tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Rēzeknes ūdens" maza apmēra prasībā pret OLGU CAKULI, pers. kods 150779-11462, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Rēzekne, Brīvības iela 22, 15.dzīvoklis, par parāda piedziņu. Tiesa lūdz atbildētāju ierasties uz tiesas sēdi lietā Nr. C26134013 2015.gada 15.aprīlī plkst. 11.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 24. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/19.UT3

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C33384314/C-0336-15 AS "Reverta" prasībā pret Irinu Morozovu un Madaru Grīnu (Hodaševiča) par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājām IRINAI MOROZOVAI, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Liedes iela 16, Rīga, LV-1029, un MADARAI GRĪNAI (HODAŠEVIČA), pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Nometņu iela 2a-413, Jūrmala, LV-2016, ka viņām jāierodas uz tiesas sēdi 2015.gada 2.aprīlī plkst. 11.00 Cēsu rajona tiesā Cēsīs, Raunas ielā 14, 210.zālē. Atbildētāju neierašanās gadījumā tiesai ir tiesības lietu izskatīt bez viņu klātbūtnes.


OP 2015/19.UT4

JURIJS TRUDOĻUBOVS, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Ķekavas ielā 5-27, Rīgā, LV-1058, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 11.martā plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Baložu ielā 14, 41.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C31368913 Margaritas Ozerskas prasībā pret Juriju Trudoļubovu par zaudējuma piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/19.UT5

JĀNIS KRAVALIS, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Jāņa Poruka ielā 10-2 Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 15. aprīlī plkst. 11.30 Cēsu rajona tiesā Cēsīs, Raunas ielā 14, LV-4101, kā atbildētājs civillietā Nr. C11054411 C-0029-15 prasībā par pirkuma līguma atcelšanu un zaudējumu piedziņu (prasītāja - Skaidrīte Pilskalne). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/19.UT6

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina SERGEJU MINAJEVU (SERGEY MINAEV), dzim. 1967.gada 11.janvārī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Ilūkstes ielā 48-9, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 6.maijā plkst. 14.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 2.stāvā, 204.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C29 7118 14 (C-3189/15) Pāvela Kravčenko maza apmēra prasībā pret Sergeju Minajevu (Sergey Minaev) un Juriju Minajevu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/19.UT7

Jelgavas tiesa paziņo, ka Jelgavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" maza apmēra prasībā par naudas piedziņu pret Viktoru Andersonu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka VIKTORAM ANDERSONAM, dzim. 1958.gada 26.jūnijā, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 20 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Jelgavas tiesas kancelejā Jelgavā, Dambja ielā 12, no 2015.gada 5.marta, kas uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2015/19.UT8

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C40144514 pašvaldības SIA "Ventspils siltums" maza apmēra prasībā pret Anatoliju Jurkeviču, Allu Jurkeviču, Sergeju Jurkeviču un Alekseju Tumanovu par naudas piedziņu. Atbildētāja ALEKSEJA TUMANOVA, dzim. 20.01.1977., pēdējā deklarētā dzīvesvieta: Tārgales ielā 65-13, Ventspilī. Ventspils tiesa uzaicina atbildētāju Alekseju Tumanovu iesniegt tiesā paskaidrojumus par prasību (veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi"). Lietu izskatīs rakstveida procesā 12.03.2015. Ventspils tiesas tiesnese S.Lucava. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim un lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemtais tiesas nolēmums būs pieejams, sākot no 2015.gada 12.marta, Ventspils tiesas kancelejā Katrīnas ielā 14, Ventspilī.


OP 2015/19.UT9

Madonas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C23074614 Skaidrītes Naumenko prasībā pret Oļegu Naumenko par laulības šķiršanu. Kā atbildētājs minētajā civillietā OĻEGS NAUMENKO, dzim. 1958. gada 25. septembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 10. martā plkst. 11.45 Madonas rajona tiesā Madonā, Avotu ielā 8, 2. stāvā, 3. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/19.UT10

ALEKSANDRS TONDEĻS, dzim. 1968.gada 4.septembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 13.martā plkst. 9.30 Jūrmalas pilsētas tiesā Jūrmalā, Dubultos, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, 1.stāvā, 3.zālē, kā atbildētājs civillietā Ilonas Dobrovoļskas prasībā pret Aleksandru Tondeļu par uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā minētā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/19.UT11

Gulbenes rajona tiesa uzaicina atbildētāju ROLANDU BRAMANI, dzim. 1983.gada 3.oktobrī, ierasties uz tiesas sēdi civillietā Nr. C14056614 Ilvijas Bramanes prasībā pret Rolandu Bramani par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu, atsevišķas aizgādības noteikšanu, kas notiks Gulbenes rajona tiesas telpās Gulbenē, Ābeļu ielā 6, 1.stāvā, 2015.gada 16.martā plkst. 13.00. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)