Laidiens: 25.09.2015., Nr. 188

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/188.UT1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30475815 (lietvedības Nr. C4758-15/14) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret Nataliju Dobrokhotovu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai NATALIJAI DOBROKHOTOVAI, dzim. 1984.gada 21.oktobrī, dzīvesvieta: Brīvības iela 162/2-54, Rīga, ka 2015.gada 27.oktobrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese K.Zdanovska SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasību pret Nataliju Dobrokhotovu par parāda piedziņu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētajai Natalijai Dobrokhotovai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Natalija Dobrokhotova varēs saņemt, sākot no 2015.gada 27.oktobra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2015/188.UT2

Talsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C36070415 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Didzi Vegneru par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam DIDZIM VEGNERAM, ka 2015.gada 3.decembrī tiesnese V.Pavlovska minēto maza apmēra prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un no 2015.gada 4.decembra spriedumu varēs saņemt Talsu rajona tiesas kancelejā. Atbildētājam Didzim Vegneram ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.


OP 2015/188.UT3

ARTŪRS VEGNERS, dzim. 21.09.1993., tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 1.stāvā, 204.zālē 2016.gada 1.februārī plkst. 9.30 kā atbildētājs civillietā Nr. C29823413 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret atbildētājiem Viju Vegneri, Kristīni Vegneri, Artūru Vegneru, Kirilu Vegneru un Andreju Sidļaruku par izlikšanu no dzīvojamās telpas un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/188.UT4

Madonas rajona tiesa informē, ka 2015.gada 4.novembrī saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta maza apmēra prasība par uzturlīdzekļu piedziņu (uzturlīdzekļu apmēra grozīšanu), kurā prasītāja ir Ina Tuskova, bet atbildētājs VALTERS ĻEĻEVS, pers. kods 100477-11598. Lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas. Tiesas nolēmums būs pieejams tiesas kancelejā 2015.gada 4.novembrī. Šis datums uzskatāms par pilna nolēmuma sastādīšanas datumu. Tas tiks nosūtīts lietas dalībniekiem nekavējoties pēc tā sastādīšanas.


OP 2015/188.UT5

Preiļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C25043215 Sevincas Lebedevas prasībā pret Jāni Butkeviču par aizgādības tiesību izbeigšanu. Aicinām atbildētāju JĀNI BUTKEVIČU, dzim. 1989.gada 9.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Madonas novads, Latvija, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 14.decembrī plkst.12.00 Preiļos, Talsu ielā 2, 2.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/188.UT6

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30439215 (lietvedības Nr. 04392-15/20) "Swedbank" AS prasībā pret Ingu Semeņuku, Pāvelu Korņejevu un Arturu Rjabovu par parāda piedziņu. Lūdzam INGU SEMEŅUKU, dzim. 1971. gada 28. novembrī, un ARTURU RJABOVU, dzim. 1960. gada 21. jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 3. novembrī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2. stāvā, 12. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2015/188.UT7

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa aicina ierasties IVANU RADIŅU, dzim. 1975. gada 6. novembrī, uz tiesas sēdi 2016. gada 11. februārī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā Baložu ielā 14, Rīgā, LV-1048, 13.zālē, civillietā Nr. C31448914 AS "Reverta" prasībā pret Ivanu Radiņu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/188.UT8

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina ierasties VIVETU LAMBERTI, dzim. 1972.gada 15.janvārī, un ALEKSANDRU SAFONOVU, dzim. 1982.gada 13.februārī, uz tiesas sēdi 2016.gada 9.februārī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā, LV-1019, 309.zālē, civillietā Nr.C29748613, AS ,,Reverta" prasībā pret Vivetu Lamberti un Aleksandru Safonovu par parāda piedziņu. Atbildētāju neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2015/188.UT9

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29388315 (C-3883-15/20) AS DNB banka prasībā pret Zinaidu Ringu par parāda piedziņu, kas nozīmēta izskatīšanai 2015.gada 17.novembrī plkst. 13.00 Lomonosova ielā 10, Rīgā, LV-1019 (354.tiesas zālē). Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina ZINAIDU RINGU, dzim. 1961.gada 6.maijā, ierasties uz minēto tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas piedalīšanās.


OP 2015/188.UT10

Bauskas rajona tiesa paziņo atbildētājai DACEI ZUROVSKAI, dzim. 1986.gada 30.jūnijā, norādītā uzturēšanās adrese: Griva Degeni B1, 5523 Dasaki, Achnas, Larnaca, Cyprus, cita norādītā adrese: "Liepas", Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, ka 2015.gada 20.novembrī Bauskas rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, Bauskas rajona tiesas tiesnese I.Tikuma rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) izskatīs civillietu Nr. C10060315 (lietas arhīva Nr.C- 0603-15/05) Rasmas Zurovskas maza apmēra prasībā pret Daci Zurovsku par uzturlīdzekļu piedziņu. Tiesa informē atbildētāju Daci Zurovsku, ka viņai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētāja ir tiesīga izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Tiesas sprieduma norakstu atbildētāja Dace Zurovska varēs saņemt no 2015.gada 20.novembra plkst. 14.00 Bauskas rajona tiesas kancelejā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3.stāvā, 302.kabinetā.


OP 2015/188.UT11

ALEKSANDRS BROKS, dzīvesvieta: Jelgavas iela 63, k-2-601B, Rīga, LV-1004, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2016.gada 12.janvārī plkst. 10.00 Dobeles rajona tiesā Dobelē, Muldavas ielā 16, LV-3701, kā atbildētājs civillietā Nr.C31455414 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - SEB banka, AS). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/188.UT12

Talsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Undīnes Dreimanes prasībā pret Jāni Dreimani par laulības šķiršanu, kas nolikta izskatīšanai slēgtā tiesas sēdē 2015.gada 26.novembrī plkst. 10.30 Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 2, 4.zālē. Lūdzam JĀNI DREIMANI, dzim. 1981.gada 12.septembrī, saņemt tiesā prasības pieteikuma norakstu, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/188.UT13

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C31306215 Inas Upenieces maza apmēra prasībā pret ANDŽELO DŽUSTI par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētāja pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Kalētu iela 4-16, Rīga, LV-1004. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo un otro daļu atbildētājam ir jāiesniedz tiesā paskaidrojumi 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Informēju, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, minētā civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu puses varēs saņemt tiesas kancelejā 2015.gada 13.novembrī. Tiesa informē, ka atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2015/188.UT14

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina LEONĪDU LOMZU, dzim. 1966.gada 6.novembrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta Latvijā, Skrudalienas ielā 4-7, Rīgā, LV-1064, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 30.oktobrī plkst. 11.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 354.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C29631311 AS "MG CAPITAL" (procesuālo tiesību pārņēmējs - SIA "GELVORA") prasībā pret SIA "CBK ASFA" SIA, Vitaliju Ņikitinu, Vladimiru Čihirevu, Jevgeniju Ļubarski, Andreju Kiseļevu-Podgorniju, Leonīdu Kuzminu, Nikolaju Zujevu, Allu Belonovsku, Juriju Mirzojanu, Leonīdu Lomzu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/188.UT15

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina LEONĪDU LOMZU, dzim. 1966.gada 6.novembrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Latvijā, Skrudalienas ielā 4-7, Rīgā, LV-1064, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 20.novembrī plkst. 10.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 204.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C29617711 AS "MG CAPITAL" (procesuālo tiesību pārņēmējs - SIA "GELVORA") prasībā pret SIA CBK ASFA, Vitaliju Ņikitinu, Vladimiru Čihirevu, Igoru Kiprušovu, Andreju Kiseļevu-Podgorniju, Leonīdu Kuzminu, Nikolaju Zujevu, Allu Belonovsku, Juriju Mirzojanu, Leonīdu Lomzu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/188.UT16

NATAĻJA KOLOBOVA, dzim. 1959.gada 4.maijā, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 12.novembrī plkst. 10.30 Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 8.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C12238614 AS "Norvik Banka" (procesuālo tiesību pārņēmējs - SIA "GELVORA") maza apmēra prasībā pret Nataļju Kolobovu par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/188.UT17

Tukuma rajona tiesa uzaicina IMANTU RANCĀNU, dzim. 1963.gada 3.novembrī, ierasties 2015.gada 14.decembrī plkst. 11.30 Tukuma rajona tiesā Tukumā, Pils iela 16, 1.stāvā, 104.zālē, kā atbildētāju civillietā Tukuma novada bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/188.UT18

AIVIS KUNSTBERGS, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Maskavas iela 208, Rīga, LV-1019, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 9.novembrī plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, LV-1007, kā atbildētājs civillietā Nr. C28289615 prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu (prasītājs - Rīgas bāriņtiesa). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)