Laidiens: 24.09.2015., Nr. 187 (5505)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/187.UT1

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina OKEČUKVU KINGSLIJU UNAMBA (Okechukwu Kingsley Unamba), dzim. 1971. gada 2. decembrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir RZ-G-65A, Bengali Colony, Mandir Mary, Mahavir Enclave, Palam, New Delhi-110045, ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 29. oktobrī plkst. 10.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 204. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C 29 5353/14 C-2088/15 Svetlanas Unambas prasībā pret Okečukvu Kingsliju Unamba (Okechukwu Kingsley Unamba) par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/187.UT2

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C28266914 Vitas Lizbovskas maza apmēra prasībā pret Oļegu Kņazevu par uzturlīdzekļu piedziņu. Tiesa aicina atbildētāju OĻEGU KŅAZEVU, pers. kods 080383-10538, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 27.oktobrī plkst. 13.30 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 214.zālē. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/187.UT3

Limbažu rajona tiesa uzaicina atbildētāju ANDRI ĶELPU, pers. kods 120888-12650, deklarētās dzīvesvietas adrese: Jūras iela 32-1, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 16.novembrī plkst.10.00 Limbažos, Cēsu ielā 18, 2.stāvā, 3.zālē, civillietā Nr. C21052715, Limbažu novada pašvaldības Limbažu pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Andri Ķelpu (ar trešās personas Karmelitas Ķelpas un Adrijanas Alises Ķelpas likumisko pārstāvi Rigondu Dimitrijevu un trešo personu Kitiju Sīmani) par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/187.UT4

Jēkabpils rajona tiesa uzaicina LĪGU ŪBELI, dzim. 1989. gada 28. janvārī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Ķieģeļu ielā 13C -55, Jēkabpilī, LV-5202, ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 20. novembrī plkst. 10.00 Jēkabpils rajona tiesā Jēkabpilī, Brīvības ielā 126, 1. stāvā, 10. kabinetā, kā atbildētāju Jēkabpils bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/187.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr. C30529314 (lietvedības Nr. C1982-15/3) Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Jeļenu Jermolajevu par aizgādības tiesību atņemšanu. Lūdzam atbildētāju JEĻENU JERMOLAJEVU, dzim. 1968. gada 1. augustā, ierasties uz tiesas sēdi, kas nozīmēta 2015. gada 30. novembrī plkst. 11.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4. stāvā, 41. tiesas sēžu zālē. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/187.UT6

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams uzaicina JEVGENIJU RJUMKINU, dzim. 1953.gada 12.jūnijā, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 A, 1.zālē, uz tiesas sēdi 2015.gada 30.oktobrī plkst.10.30 kā atbildētāju civillietā Nr.C17090615 maza apmēra prasībā par parāda piedziņu ar prasītāju AS "Norvik banka". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/187.UT7

ELĪNA KRŪMIŅA, dzim. 1986. gada 3. jūlijā, tiek aicināta ierasties 2015. gada 29. oktobrī plkst. 10.00 uz tiesas sēdi Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā, LV-1050 (512.tiesas zālē), kā atbildētāja civillietā Nr. C32195915 AS "Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret Elīnu Krūmiņu par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/187.UT8

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30507615, lietvedības Nr. C5076-15/9, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret Žannu Kobrikovu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai ŽANNAI KOBRIKOVAI, dzim. 1969. gada 2. martā, ka 2015. gada 24. novembrī tiesnese A. Ignatjeva minēto SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Žannai Kobrikovai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālas tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Žanna Kobrikova varēs saņemt, sākot no 2015. gada 24. novembra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4. stāvā, 401. kabinetā.


OP 2015/187.UT9

NAURIS VECAINIS, dzim. 1974. gada 17. jūlijā, tiek aicināts ierasties 2015. gada 27. oktobrī plkst. 10.00 uz tiesas sēdi Liepājas tiesā Republikas ielā 14, Liepājā, LV-3401, kā atbildētājs civillietā Nr. C20225414 AS "Norvik Banka" prasībā pret Nauri Vecaini par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/187.UT10

NIKOLAJS HARKEVIČS, dzim. 1986. gada 6. oktobrī, deklarētā dzīvesvieta: "Kraujas"-5, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 5. novembrī plkst. 15.00 Ogres rajona tiesā Ogrē, Brīvības ielā 6, LV-5001, 209.a tiesas zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C24152015 prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu (prasītājs - Ogres novada pagastu bāriņtiesa). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2015/187.UT11

IVITA LECKA, dzim. 1992.gada 18.septembrī, deklarētā dzīvesvieta: 79 Leagrave Road, Luton, LU48HZ, United Kingdom, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 5.novembrī plkst. 15.00 Ogres rajona tiesā, Ogrē, Brīvības ielā 6, LV-5001, 209.a tiesas zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C24152015 prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu (prasītāja - Ogres novada pagastu bāriņtiesa). Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2015/187.UT12

Limbažu rajona tiesa uzaicina atbildētāju VILNI FREIBERGU, pers. kods 130670-12026, deklarētās dzīvesvietas adrese: Rušonu iela 26a-17, Rīga, LV-1057, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 2.novembrī plkst.10.00 Limbažos, Cēsu ielā 18, 2.stāvā, 3.zālē, civillietā Nr. C21048915, Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Vilni Freibergu (ar trešās personas Alekša Freiberga likumisko pārstāvi - aizbildni Veru Zaķi) par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/187.UT13

Rīgas rajona tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr.C33279715 Krimuldas novada bāriņtiesas prasībā pret Lieni Vīlandi un Sergeju Krotovu par aizgādības tiesību atņemšanu, kas nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē 2015.gada 4.novembrī plkst.14.00. Rīgas rajona tiesa uzaicina SERGEJU KROTOVU, dzim. 1987.gada 25.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: "Struļi", Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, LV-4012, un LIENI VĪLANDI, dzim. 1984.gada 10.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: "Struļi", Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, LV-4012, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 4.novembrī plkst.14.00. Atbildētāju neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez viņu klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2015/187.UT14

JURIS GRIGORJEVS, dzim.1968.gada 17.jūnijā, tiek aicināts ierasties uz slēgto tiesas sēdi 2015.gada 8.decembrī plkst.12.00 Jūrmalas tiesu namā Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Dubultos, 1.stāvā, 1.zālē, kā atbildētājs civillietā Neretas novada bāriņtiesas prasībā pret Juri Grigorjevu par aizgādības tiesību atņemšanu, ar trešo personu Antru Bērziņu. Neierašanās gadījumā minētā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)