Laidiens: 24.09.2015., Nr. 187 (5505)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/187.AKK1

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz divām darbinieka amata vietām - juriskonsults/-e Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Preču un pakalpojumu līgumu un iepirkumu nodaļā (viena vakance uz nenoteiktu laiku, viena vakance uz noteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

- darboties iepirkumu komisijās

- izstrādāt iepirkuma līgumu projektus

- izvērtēt iepirkuma procedūras dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību normatīvo aktu prasībām

- sniegt juridiskus atzinumus

Prasības kandidātiem:

- augstākā juridiskā izglītība

- labas zināšanas un izpratne tiesību nozarēs atbilstoši nodaļas darbības jomai (administratīvajās tiesībās un civiltiesībās, īpaši saistību tiesībās)

- prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas

- vēlama pieredze jurista darbā un/vai pieredze publisko iepirkumu jomā

- labas prasmes tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanā (MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī, internets)

- vēlme un spēja sadarboties ar kolēģiem

- prasme noteikt prioritātes, sava darba plānošana un organizēšana

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un iespējamos riskus

- prasme saprotami izteikt un loģiski argumentēt savu viedokli

Piedāvājam:

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no 756 EUR līdz 994 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

- pēc pārbaudes laika veselības apdrošināšana

Aizpildītu konkursa pretendenta aptaujas lapu (atrodas mājaslapas www.vamoic.gov.lv sadaļā "Vakances"), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2015.gada 14.oktobrim (ieskaitot) sūtīt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, vai uz e-pasta adresi sarmite.freidenfelde@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67300241.

Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


OP 2015/187.AKK2

Lauku atbalsta dienests (reģ. Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv) aicina darbā uz nenoteiktu laiku analītisku un precīzu KONTROLES DEPARTAMENTA LAUKU REĢISTRA DAĻAS ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS SPECIĀLISTU/-I (ierēdņa amats)

Tev interesē darbs valsts pārvaldē? Tev ir pieredze darbā ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmām? Tev ir ļoti labas komunikatīvās un analītiskās prasmes? Tev piemīt augsta atbildības sajūta un precizitāte? Tu proti strādāt komandā?

Ja vari uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem atbildēt piekrītoši, tad piesakies un kļūsti par daļu no Dienesta komandas!

Tavi pienākumi būs:

- izstrādāt tehniskos dokumentus Dienesta Lauku reģistra datu aktualizēšanai un precizēšanai

- kontrolēt Dienesta Lauku reģistra datu aktualizācijas un precizēšanas kvalitāti

- veikt Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientu iesniegumu precizēšanu

- sadarboties ar citām valsts institūcijām Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datu papildināšanas, izmantošanas un to kvalitātes jautājumos

- piedalīties dažādu datu un rādītāju apkopošanā un analīzē, strādājot ar informatīvām sistēmām

Mēs no tevis sagaidām:

- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstāko izglītību (zemes ierīcības vai ģeomātikas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- zināšanas par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo bāzi, kas reglamentē Eiropas Savienības un Valsts atbalsta administrēšanas kārtību

- labas angļu valodas zināšanas

- ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas)

- teicamas ESRI ArcGIS zināšanas (pieredze darbā ar programmatūru vismaz 2 gadi tiks uzskatīta par priekšrocību)

- prasmi lietot SQL vaicājumus

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- mēnešalgu bruto no 894 euro līdz 1174 euro (atkarībā no kategorijas)

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz vai jānosūta 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Lauku atbalsta dienesta Personāla daļai. Adrese: Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981, e-pasta adrese: darbs@lad.gov.lv. Tālr. uzziņām 67027697, 27877187.


OP 2015/187.AKK3

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde izsludina konkursu uz ierēdņa amatu - Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vecākais/-ā inspektors/-e (2 vakances uz nenoteiktu laiku; darbavieta Daugavpilī)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides zinātnēs, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, inženierzinātnē vai tiesību zinātnē (zināšanas ražošanas tehnoloģiju jomā, ķīmijas inženierzinātnē vai pieredze jurista darbā tiks uzskatītas par priekšrocību)

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- labas prasmes darbam ar standarta biroja programmatūru

- valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu un administratīvā procesa pārzināšana un pielietošana praksē

- prasme izmantot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus vides aizsardzībā

- izpratne par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

- labas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes

- analītiska domāšana

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas braukšanas iemaņas

Darba pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu

- izsniegt uzņēmumiem, kas veic piesārņojošo darbu (operatoriem) rīkojumus pārkāpumu novēršanai

- atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām, izskatīt un sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem

- novērtēt videi nodarīto kaitējumu vai kaitējuma draudus

- konsultēt interesentus par vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām

Piedāvājam atalgojumu no 544 euro pirms nodokļu nomaksas.

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, motivēta pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt:

- personīgi Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3. kabinetā;

- sūtīt skenētā veidā uz e-pasta adresi daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv;

- sūtīt pa pastu Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei (Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401)

20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pieteikuma vēstulē obligāti jānorāda e-pasta adrese.

Kontaktinformācija: tālrunis 65423219, fakss 65426545; e-pasta adrese: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv.


OP 2015/187.AKK4

Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina atklātu konkursu akadēmiskā personāla vēlēšanām uz lektora amatiem

1. Studiju virzienā "Ekonomika":

- priekšmeta "Finanšu grāmatvedība" vadīšanai - 1 lektors

- priekšmeta "Uzņēmējdarbības ekonomika" vadīšanai - 1 lektors

- priekšmeta "Grāmatvedība" vadīšanai - 1 lektors

2. Studiju virzienā "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbība":

- priekšmeta "Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbība" vadīšanai - 1 lektors

3. Studiju virzienā "Tulkošana":

- priekšmeta "Latviešu zīmju valoda" vadīšanai - 1 lektors

- priekšmetu "Surdotulkošana" un "Sinhronā tulkošana" vadīšanai - 1 lektors

4. Studiju virzienā "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne":

- priekšmeta "Datorsistēmu uzbūve" vadīšanai - 1 lektors

- priekšmetu "Vadības informācijas sistēmas", "Informācijas sistēmu izstrāde" un "E-komercija" vadīšanai - 1 lektors

- priekšmeta "Lokālie datortīkli un to administrēšana" vadīšanai - 1 lektors

5. Studiju virzienā "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība":

- priekšmetu "Vadības psiholoģija", "Lietišķā komunikācija" un "Personāla vadība" vadīšanai - 1 lektors

Prasības pretendentiem:

- doktora vai maģistra grāds vai persona bez akadēmiskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā pieci gadi

- zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas (zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti), mācību metodiskie materiāli

- spēja lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus

- uzstāšanās ar referātiem konferencēs vai semināros

- valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

- svešvalodu zināšanas tādā līmenī, kāds nepieciešams akadēmiskā amata pienākumu pildīšanai (tai skaitā nodarbību vadīšanai šajās valodās)

- nepārtraukta akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana

Pretendentiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no publikācijas brīža jāiesniedz, jānosūta pa pastu vai elektroniski Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļai Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, e-pasta adrese: milana.vitina@siva.gov.lv,

- iesniegums Aģentūras direktoram par piedalīšanos konkursā uz izsludināto akadēmiskā amata vakanci

- dokuments, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu, kopijas vai Akadēmiskā informācijas centra lēmuma par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu kopiju (uzrādot to oriģinālus)

- Akadēmiskā informācijas centra izdota izziņa par to, kādam Latvijas Republikā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms, ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs

- akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae) (aizpildīt paraugu, kas atrodams SIVA mājaslapā www.siva.gov.lv sadaļā "Vakances")

- profesionālo kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošs dokuments un cits dokuments, kas apstiprina pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām par akadēmiskā un zinātniskā darba stāžu, kopijas

- valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams)

- apliecinājums par atbilstību Izglītības likuma prasībām (aizpildīt paraugu, kas atrodams SIVA mājaslapā www.siva.gov.lv sadaļā "Vakances")

- zinātnisko publikāciju saraksts

- citu dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai apliecinātu savu kvalifikāciju

Konkursa komisijai lēmuma pieņemšanai ir tiesības pieprasīt uzrādīt sagatavotus studiju materiālu komplektus norādītajos studiju virzienos.

Tālr. informācijai 67811757, 26385047 (Jelena Overina).

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/187.AKR1

Valsts vides dienests informē, ka konkursa kārtībā 2015.gada 15.septembrī Juridiskā departamenta Administratīvo sodu piemērošanas daļas vecākās inspektores amatā iecelta ZANE EIDA.


OP 2015/187.AKR2

Valsts vides dienests informē, ka konkursa kārtībā 2015.gada 16.septembrī Juridiskā departamenta Juridiskās daļas juristes amatā iecelta IEVA KRŪMIŅA.


OP 2015/187.AKR3

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu sestās audita daļas galvenās nodokļu inspektores amatā uz nenoteiktu laiku no 14.09.2015. konkursa kārtībā ir iecelta MADARA ELKSNE.


OP 2015/187.AKR4

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Muitas pārvaldes Muitas kontroles punkta vecākā muitas uzrauga amatā uz nenoteiktu laiku no 14.09.2015. konkursa kārtībā ir iecelts STAŅISLAVS VALENS.


OP 2015/187.AKR5

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Muitas pārvaldes Muitas kontroles punkta vecākās muitas uzraudzes amatā uz nenoteiktu laiku no 14.09.2015. konkursa kārtībā ir iecelta KARINA KELDANOVIČA.


OP 2015/187.AKR6

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu trešās audita daļas galvenās nodokļu inspektores amatā uz nenoteiktu laiku no 17.09.2015. konkursa kārtībā ir iecelta MARINA PEČORSKA.


OP 2015/187.AKR7

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Ziemeļkurzemes pārvaldes inspektores pārtikas uzraudzības jomā amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 14.septembra iecelta AGNESE JUMEJA.


OP 2015/187.AKR8

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Dienvidlatgales pārvaldes inspektores pārtikas uzraudzības jomā amatā uz nenoteiktu laiku no 2015.gada 16.septembra iecelta KRISTĪNE KRIGOUZOVA.


OP 2015/187.AKR9

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Rīgas pilsētas pārvaldes inspektores pārtikas uzraudzības jomā amatā uz nenoteiktu laiku no 2015.gada 21.septembra iecelta ANETE ŠTEINBERGA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)