Laidiens: 23.09.2015., Nr. 186

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/186.AKK1

SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS (reģistrācijas numurs 90009756700) izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka/-es amatu - Personāla un procesu vadības departamenta Vadības sistēmu nodaļas risku vadības speciālists/-e (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt SPKC darbības risku identifikāciju, uzskaiti un vadību

- gatavot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas nodrošinātu efektīvāku riska vadību

- novērtēt risku vadības sistēmas efektivitāti un spēju sasniegt izvirzītos mērķus

- konsultēt SPKC darbiniekus risku vadības jomā

- uzraudzīt SPKC iekšējās kontroles sistēmas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- sniegt priekšlikumus SPKC iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai, nepieciešamo normatīvo aktu izstrādāšanai

Prasības pretendentiem:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams risku vadības jomā)

- praktiska darba pieredze risku vadības jomā

- profesionālā pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze tiesību aktu un dokumentu projektu izstrādē kvalitātes vadības jomā

- zināšanas risku vadības, kvalitātes/procesu vadības jomā

- teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Internet Explorer u.c.)

- prasme efektīvi lietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas

- prasme analizēt un praksē pielietot pastāvošo likumdošanas un normatīvo aktu prasības

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu īsos termiņos

- labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- veselības apdrošināšanas polisi

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai un darbinieka kategorijai sākot no 756,00 EUR (bruto alga)

Amata konkursa kandidātiem līdz 2015. gada 5. oktobrim jānosūta uz e-pasta adresi personals@spkc.gov.lv ar norādi "Risku vadības speciālista amata vakance" šādi dokumenti:

- personīgi parakstīts un datēts profesionālās darbības apraksts (CV) un pieteikuma vēstule;

- augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

Uzziņas pa tālruni 67387657, informācija par SPKC - www.spkc.gov.lv.


OP 2015/186.AKK2

SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS (reģistrācijas numurs 90009756700) izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka/-es amatu - Personāla un procesu vadības departamenta Vadības sistēmu nodaļas kvalitātes vadības sistēmu speciālists/-e (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt, ieviest, uzturēt un pilnveidot SPKC kvalitātes vadības sistēmu/procesu vadību

- koordinēt kvalitātes vadības sistēmu un procesus reglamentējošo dokumentu izvērtēšanu, saskaņošanu un aktualizāciju

- veikt SPKC procesu un kvalitātes risku un neatbilstību identifikāciju un novērtēšanu, uzraudzīt noteikto pasākumu izpildi

- veikt kvalitātes vadības sistēmas un procesu analīzi un novērtējumu, nodrošinot to atbilstību normatīvajiem aktiem, SPKC nolikumam un citiem saistošiem dokumentiem

- novērtēt kvalitātes vadības sistēmas, procesu īstenošanas efektivitāti un spēju sasniegt izvirzītos mērķus

- konsultēt SPKC darbiniekus kvalitātes un procesu vadības jomā

Prasības pretendentiem:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams kvalitātes vadības jomā)

- praktiska darba pieredze kvalitātes vadības jomā

- profesionālā pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze tiesību aktu un dokumentu projektu izstrādē kvalitātes vadības jomā

- zināšanas kvalitātes/procesu vadības jomā

- teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Internet Explorer u.c.)

- prasme efektīvi lietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu īsos termiņos

- labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības izjūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- prasme efektīvi plānot un organizēt savu darbu

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- veselības apdrošināšanas polisi

- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai un darbinieka kategorijai sākot no 756,00 EUR (bruto alga)

Amata konkursa kandidātiem līdz 2015. gada 5. oktobrim jānosūta uz e-pasta adresi personals@spkc.gov.lv ar norādi "Kvalitātes vadības sistēmas speciālista amata vakance" šādi dokumenti:

- personīgi parakstīts un datēts profesionālās darbības apraksts (CV) un pieteikuma vēstule;

- augstāko izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

Uzziņas pa tālruni 67387657, informācija par SPKC - www.spkc.gov.lv.


OP 2015/186.AKK3

Latvijas Kara muzejs aicina darbā ekonomistu /-i (uz nenoteiktu laiku) Budžeta un finanšu nodaļā (darbavieta Rīgā)

Galvenie darba pienākumi:

- pārraudzīt un vadīt finanšu plānošanas, prognozēšanas un analīzes procesus, kā arī vadīt budžeta sagatavošanas procesu iestādē

- plānot muzeja budžetu un atbildēt par sagatavoto dokumentu pareizību, sagatavot finansēšanas plānus un veikt grozījumus tajos

- veikt budžeta izdevumu analīzi pa preču un pakalpojumu veidiem, kontrolēt budžeta izpildi - finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu, sagatavot pārskatus par budžeta izpildi

- piedalīties budžeta prezentācijās un aizstāvēšanā, kā arī gada pārskata sagatavošanas procesā

- dažādu projektu vadība, izstrāde

Prasības kandidātam:

- pabeigta augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā

- labas iemaņas darbā ar datoru, padziļinātas MS Excel zināšanas, pieredze darbā ar grāmatvedības programmu "Horizon"

- pieredze projektu (t. sk. ES projektu) izstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību

- saistošās likumdošanas pārzināšana

- precizitāte, kārtība

- spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

- labas sadarbības un saskarsmes spējas, pozitīva attieksme pret darbu

Mēs piedāvājam:

- darbavietu Rīgas centrā

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu

- stabilu atalgojumu no 760 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

- pēc pārbaudes laika - veselības apdrošināšanu

Lūdzam sūtīt savu motivācijas vēstuli un CV uz e-pasta adresi administracija@karamuzejs.lv līdz š. g. 2. oktobrim. Informācija pa tālruni 67228112, Gundars Zemītis.


OP 2015/186.AKK4

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām:

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts

- zinātniskais asistents - 7 amata vietas

Ražošanas kvalitātes institūts

- pētnieks - 1 amata vieta

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts

- zinātniskais asistents - 6 amata vietas

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts

- zinātniskais asistents - 4 amata vietas

ENERĢĒTIKAS UN ELKTRONIKAS FAKULTĀTE

Enerģētikas institūts

- zinātniskais asistents - 2 amata vietas

Elektrisko mašīnu un aparātu katedra

- pētnieks - 2 amata vietas

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

- zinātniskais asistents - 3 amata vietas

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Lietišķo datorsistēmu institūts

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- pētnieks - 2 amata vietas

- zinātniskais asistents - 4 amata vietas

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Transportbūvju institūts

- vadošais pētnieks - 2 amata vietas

- pētnieks - 1 amata vieta

Būvzinātnes centrs

- vadošais pētnieks - 4 amata vietas

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Būvniecības un rekonstrukcijas institūts

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Materiālu un konstrukciju institūts

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Būvzinātnes centrs

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dizaina tehnoloģiju institūts

Materiālzinātnes nozares Tekstila un apģērbu tehnoloģiju apakšnozare

- vadošais pētnieks - 4 amata vietas

- zinātniskais asistents - 5 amata vietas

Polimērmateriālu institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Polimēru un kompozītmateriālu apakšnozare

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģijas apakšnozare

- pētnieks - 1 amata vieta

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Organisko vielu tehnoloģijas apakšnozare

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 2 amata vietas

Ķīmijas nozares Bioorganiskās ķīmijas apakšnozare

- zinātniskais asistents - 2 amata vietas

Ķīmijas nozares Medicīnas ķīmijas apakšnozare

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Ķīmijas inženierzinātnes nozares Vispārīgā ķīmijas tehnoloģijas apakšnozare

- zinātniskais asistents - 1 amata vieta

MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN AERONAUTIKAS FAKULTĀTE

Transporta institūts

- pētnieks - 1 amata vieta

Aeronautikas institūts

- pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 6 amata vietas

Mašīnbūves tehnoloģiju institūts

- vadošais pētnieks - 1 amata vieta

- zinātniskais asistents - 4 amata vietas

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 213. kabinetā, ir jāiesniedz Rektoram adresēts iesniegums un dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi, jāuzrāda dokumentu oriģināli), aktuāls dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kur norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto zinātnisko darbu saraksts, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju. Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Papildu informācija pa tālr. 67089183.


OP 2015/186.AKK5

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" izsludina konkursu uz šādu akadēmisko amatu:

- datorzinātnē - vadošais pētnieks (1 vieta), nepieciešams doktora grāds datorzinātnē, vairāk nekā 5 gadu pētnieciskā darba pieredze netriviālu, heterogēnu, modeļu bāzētu datorsistēmu projektēšanā un izstrādē, kā arī vairāk nekā 3 gadu pieredze zinātnisku projektu izpildē un vadīšanā, vismaz divas SCOPUS vai Web of Science līmeņa zinātniskas publikācijas.

Amatam nepieciešamās prasmes un darba uzdevumi ir noteikti amata aprakstā, ar tiem var iepazīties LU aģentūras "LU Matemātikas un informātikas institūts" Personāla daļā (Rīgā, Raiņa bulvārī 29, 227.kabinetā), iepriekš piesakoties pa tālruni 20218408.

Dokumenti konkursam (iesniegums par piedalīšanos konkursā, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, CV un pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts) iesniedzami LU aģentūras "LU Matemātikas un informātikas institūts" Personāla daļā viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/186.AKK6

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta eksperta/-es (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt izglītības, zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas sektoru un sadarbībā ar citām ministrijas struktūrvienībām analizēt tā vajadzības, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļu plānošanu atbilstoši nozares vajadzībām, plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādi ministrijas kompetencē esošai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmai

- izstrādāt tiesību aktu projektus un politikas plānošanas dokumentus un analītisku dokumentu projektus, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadības, kontroles un uzraudzības prasību ievērošanu, izstrādāt nepieciešamos Ministru kabineta noteikumus, grozījumus tajos par ministrijas kompetencē esošas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas un aktivitāšu īstenošanu, kā arī izstrādāt nepieciešamos programmas līguma grozījumus

- nodrošināt ministrijas kompetencē esošās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas uzraudzību, tai skaitā nodrošina programmas vadības un kontroles sistēmas apraksta izstrādāšanu un aktualizēšanu, kā arī rezultātu rādītāju sasniegšanas uzraudzību, to aktualizēšanu, vērtējot programmas nozares jomas attīstību, tās rādītājus

- pārzināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta prasības risku vadībā un nodrošināt minētajām prasībām atbilstošu riska vadību Departamenta kompetences ietvaros. Savas kompetences ietvaros sniegt atbalstu projektu iesniegumu iesniedzējiem un līdzfinansējuma saņēmējiem par projektu sagatavošanu un īstenošanu ministrijas kompetencē esošas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros

- organizēt un koordinēt sadarbību ar Latvijas Republikas institūcijām un ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļu apguvi ministrijas kompetences jomās. Organizēt un īstenot informācijas un publicitātes pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļu apguvi ministrijas kompetences jomās

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze darbā valsts pārvaldē (ilgāka par vienu gadu)

- zināšanas par Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmu

- zināšanas par Eiropas Savienības institūcijām, to funkcijām un lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas Savienībā

- zināšanas par valsts budžeta plānošanas un valsts budžeta pieprasījuma izstrādes pamatprincipiem

- vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir angļu valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā (spēja runāt, lasīt un rakstīt)

- prasme analizēt lielu informācijas apjomu

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407.a kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv, tālr. uzziņām 67047879, 67047839.

Amats klasificēts 44. amatu saimes IIB līmenī (10. mēnešalgu grupa).

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/186.AKR1

Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departaments paziņo, ka Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas Pārdaugavas sektora inspektoru valsts civildienesta ierēdņu amatos uz nenoteiktu laiku konkursa kārtībā iecelti MĀRA KUKOJA un JĀNIS DAKŠA.


OP 2015/186.AKR2

Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departaments paziņo, ka Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas Nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas sektora inspektoru valsts civildienesta ierēdņu amatos uz nenoteiktu laiku konkursa kārtībā ieceltas INETA DREVINSKA un ALISE SNIEDZE.


OP 2015/186.AKR3

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija informē, ka 2015. gada 4. augustā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Nr. 150 (5468), izsludinātais atklātais konkurss uz daļas vadītāja (uz noteiktu laiku) ierēdņa amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)