Laidiens: 27.01.2015., Nr. 18

Tiesu nolēmumi

OP 2015/18.TS1

Ogres rajona tiesa paziņo, ka ar 2014.gada 22.oktobra spriedumu civillietā Nr. C24134214 EDUARDS KONUŅIKOVS, personas kods 020176-11019, atzīts par rīcībnespējīgu.

Ogres rajona tiesa nosprieda:

Ierobežot Eduarda Konuņikova, pers. kods 020176-11019, rīcībspēju šādā apjomā: naudas līdzekļu saņemšana un rīkošanās ar tiem; bankas norēķinu kontu atvēršana, maksāšanas karšu saņemšana; maksājumu saņemšana un dažādu maksājumu veikšana; darījumu ar trešajām personām veikšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; stingras uzskaites recepšu izņemšanai un medikamentu saņemšana; dokumentu, tai skaitā personu apliecinošu dokumentu (pase, identifikācijas karte) saņemšana un to parakstīšana valsts un pašvaldības iestādēs.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Noraidīt pieteikumu daļā par aizgādņa iecelšanu Eduardam Konuņikovam.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ogres rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 12.novembrī.


OP 2015/18.TS2

Ogres rajona tiesa paziņo, ka ar 2014.gada 11.septembra spriedumu civillietā Nr.C24177213 AGRIS SILIŅŠ, pers. kods 271171-10108, atzīts par rīcībnespējīgu.

Ogres rajona tiesa nosprieda pieteikumu apmierināt.

Ierobežot Agra Siliņa, pers. kods 271171-10108, rīcībspēju šādā apjomā: maksājumu izdarīšana un saņemšana, darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldība, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ogres rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 19.septembrī.


OP 2015/18.TS3

Ogres rajona tiesa paziņo, ka ar 2014.gada 4.septembra spriedumu civillietā Nr.C24100514 EDGARU RUDEVIČU, pers. kods 260180-10641, atzīt par rīcībnespējīgu.

Ogres rajona tiesa nosprieda pieteikumu apmierināt.

Ierobežot Edgara Rudeviča, pers. kods 260180-10641, rīcībspēju šādā apjomā: maksājumu izdarīšana un saņemšana, darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Nodibināt Edgaram Rudevičam, pers. kods 260180-10641, aizgādnību.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā sprieduma norakstu nosūtīt Ogres novada Suntažu bāriņtiesai aizgādņa iecelšanai Edgaram Rudevičam, pers. kods 260180-10641.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ogres rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 3.oktobrī.


OP 2015/18.TS4

Precizējot iepriekš publicēto

Precizējam Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2015.gada 5.janvārī, Nr.1 (5319), publicēto paziņojumu un paziņojam, ka 2014.gada 19.novembrī Aizkraukles rajona tiesa ar spriedumu pārskatīja Ludmilai Smirnovai noteikto rīcībspējas ierobežojumu apjomu un nosprieda:

Ierobežot LUDMILAS SMIRNOVAS, pers. kods 260877-11855, rīcībspēju

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā,

- darījumu slēgšanā,

- rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā,

- nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām,

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā,

- pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Ludmilas Smirnovas rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu un personiskajās nemantiskajās tiesībās.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Ludmilai Smirnovai ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 19.decembrī.

Aizkraukles rajona tiesa


OP 2015/18.TS5

Ogres rajona tiesa paziņo, ka ar 2014.gada 27.novembra spriedumu civillietā Nr.C24163214 LANA MIŠKO, pers. kods 061126-11007, atzīta par rīcībnespējīgu.

Ogres rajona tiesa nosprieda pieteikumu apmierināt.

Ierobežot LANAS MIŠKO, pers. kods 310796-11009, rīcībspēju šādā apjomā: maksājumu izdarīšana un saņemšana, darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldība.

Nodibināt Lanai Miško, pers. kods 310796-11009, aizgādnību.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā sprieduma norakstu nosūtīt Ogres novada Ogres bāriņtiesai aizgādņa iecelšanai Lanai Miško, pers. kods 310796-11009.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ogres rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 30.decembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)