Laidiens: 08.09.2015., Nr. 175 (5493)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/175.AKK1

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests (reģ.Nr.90001625082) izsludina konkursu uz šādu vakanto ierēdņa amatu - Juridiskās nodaļas JURISKONSULTS/-E (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- zināšanas un darba pieredze juriskonsulta, jurista vai līdzīgā amatā (pieredze administratīvo aktu un līgumu projektu (iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma jomā), kā arī normatīvo aktu izstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību)

- vēlama pieredze iepirkumu organizēšanā un darbā ar tiesvedības jautājumiem

- precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- labas komunikācijas prasmes, analītiska domāšana

- ļoti laba latviešu valodas rakstu kultūra

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

Darba pienākumi:

- izstrādāt lēmumu, tai skaitā administratīvo aktu, un cita veida juridisko dokumentu projektus

- izstrādāt un izvērtēt iepirkumu līgumu un citu saimnieciska rakstura līgumu projektus, kā arī sagatavot vienošanās projektus, nodrošinot to satura atbilstību normatīvo aktu prasībām

- izstrādāt un virzīt iekšējo un ārējo tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu projektus

Piedāvājam:

- mēnešalgu no € 745 līdz € 800 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas

- dinamisku darbu un draudzīgu kolektīvu

- iespēju iegūt darba pieredzi valsts pārvaldē

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā ar norādi "Juriskonsults - KONKURSS" 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". E-pasts: darbs@vpd.gov.lv, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011. Informācija pa tālruni 67021178.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.


OP 2015/175.AKK2

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (reģ. Nr.90000270634) izsludina konkursu valsts notāra/-es (ierēdņa) amatam Funkciju izpildes departamenta Valmieras reģionālajā nodaļā uz noteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

-         veikt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), komersantu, biedrību un nodibinājumu reģistrāciju, pamatdokumentu grozījumu un izmaiņu reģistrāciju

-         veikt personas paraksta apliecināšanu

-         veikt prasības nodrošinājuma reģistrāciju

-         veikt komercķīlas (pārjaunojuma, grozījumu, dzēšanas) reģistrāciju

-         veikt laulāto mantisko attiecību (grozījumu vai izbeigšanas) reģistrāciju

-         veikt koncesijas līguma ierakstīšanu, grozījumu un izbeigšanās ierakstīšanu koncesiju reģistrā

-         klientu apkalpošana

 Prasības pretendentiem/-ēm:

-         atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.pantam

-         augstākā juridiskā izglītība (tai skaitā pirmā līmeņa augstākā izglītība)

-         zināšanas komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos, Uzņēmumu reģistra darbību regulējošos normatīvajos aktos, administratīvajās un Eiropas Savienības tiesībās

-         zināšanas lietvedībā

-         labas iemaņas darbā ar datoru

-         augsta atbildības izjūta un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

-         izcilas saskarsmes spējas

-         precizitāte

-         vēlama pieredze juridisku dokumentu sastādīšanā

Mēs piedāvājam:

-         interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

-         labus darba apstākļus

-         bruto atalgojumu, sākot no EUR 664,00 (8.mēnešalgu grupa), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

-         profesionālās izaugsmes iespējas

-         darbavietu Valmierā

 Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt vai nosūtīt pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, pa faksu 67031793 vai e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67031816.


OP 2015/175.AKK3

Valsts valodas centrs (reģ. Nr. 90000463460) aicina pievienoties savai komandai enerģisku un atbildīgu Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas - VECĀKO INSPEKTORU/-I Rīgā (ierēdņa amats - 2 vakances uz nenoteiktu laiku)

Ja tev patīk darbs ar likuma normām un to piemērošanu praksē, kā arī tu labprāt strādā ar cilvēkiem, piesakies un kļūsti par daļu no Valsts valodas centra komandas!

Mēs sagaidām:

- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (izglītība tiesību zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību)

- darba pieredze normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā tiks uzskatīta par priekšrocību

- teicamas valsts valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office standarta programmas, interneta pārlūkprogrammas) un biroja tehniku

- spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, analītiski spriest, skaidri argumentēt savu viedokli

- labas komunikācijas un laika plānošanas prasmes

Galvenie pienākumi būs:

- attiecīgajā reģionā īstenot valsts valodas lietojuma uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- sastādīt pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus

- konsultēt privātpersonas un iestādes valsts valodas lietošanas jautājumos

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu no 600 EUR (pārbaudes laikā) līdz 770 EUR pirms nodokļu nomaksas

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- veselības apdrošināšanas polisi

- dažādus labumus atkarībā no darba izpildes novērtējuma

- darbavietu Rīgas centrā

Ierēdņa amatam noteikta: 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IIIA līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Gaidīsim tavu pieteikuma vēstuli; CV; augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju; aizpildītu iesnieguma formu un aptaujas anketu, kura pieejama mājaslapā www.vvc.gov.lv → Par VVC → Vakances.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz otro kārtu.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 28. septembrim jeb 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts valodas centrā Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta uz e-pastu: personals@vvc.gov.lv ar norādi "Konkurss uz vec. inspektoru". Tālr. uzziņām 67334638; fakss 67336038.


OP 2015/175.AKK4

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (Inspekcija) izsludina atklātu konkursu uz Kurzemes reģionālās nodaļas valsts inspektora/-es ierēdņa/-nes amatu (darbavieta Kuldīgā)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība arhitektūrā, būvniecībā, vēsturē vai mākslas vēsturē

- vismaz divu gadu darba pieredze ar kultūras mantojumu saistītā jomā, izpratne par kultūras mantojuma mūsdienu saglabāšanas filozofiju (par priekšrocību tiek uzskatīta darba pieredze valsts pārvaldē - personām saistošu lēmumu pieņemšanā un materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā)

- labas vismaz divu svešvalodu zināšanas

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- zināšanas un izpratne par kultūras pieminekļu saglabāšanu, un par materiālā kultūras mantojuma aizsardzības būtiskāko normatīvo aktu regulējumu

- spējas ātri uztvert un novērtēt kultūras pieminekļu tehnisko stāvokli un apdraudējumu, prasme analizēt un formulēt viedokli

- analītiska domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta saziņas kultūra

- labas iemaņas darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office), prasme strādāt ar fototehniku, teicamas lietvedības prasmes

Pretendentiem 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz pieteikuma dokumenti (aptaujas lapa un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) Inspekcijas Klientu apkalpošanas centrā (Rīga, Pils iela 20), atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu pieteikumu elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: renate.lizbovska@mantojums.lv, vai pa pastu (Rīga, Mazā Pils iela 17/19, LV-1050). Konkursa nolikums un materiāli publicēti Inspekcijas tīmekļa vietnes www.mantojums.lv sadaļā "vakances". Papildu informācija pa tālruni 67229272.


OP 2015/175.AKK5

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu - nodarbinātības organizators/-e Talsu filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, 0,5 slodze)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinībās)

- pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros

- saskarsmes, komunikācijas un organizēšanas prasmes, orientācija uz attīstību, pozitīvu darba rezultātu, izpratne par klientu orientētu darbību

- prasme liela apjoma informācijas izmantošanā, prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmu risinājumu

- datorprasmes, datu bāžu izmantošanas prasmes, ofisa tehnikas lietošanas prasmes

- vēlamas zināšanas un pieredze finanšu vai projektu plānošanā

- vēlams divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: iesaistīt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientus aktīvajos nodarbinātības pasākumos, sadarboties ar pašvaldībām un uzņēmējiem par jaunu darbavietu veidošanu, pārzināt darba tirgus tendences, darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu, piesaistīt jaunus darba devējus NVA piedāvāto pakalpojumu sniegšanā.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiālē K.Valdemāra ielā 2a, Talsos, LV-3201, vai nosūtot uz e-pastu: talsi@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 63221583, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem izglītības dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks NVA Talsu filiālē.


OP 2015/175.AKK6

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu - Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsulta/-es amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās juridiskajā jomā, t.sk. pieredze līgumu slēgšanas jomā, publisko iepirkumu organizēšanā, administratīvo aktu un normatīvo aktu projektu sagatavošanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana publisko iepirkumu jomā, saistību tiesību jomā un izglītības jomā

- spēja patstāvīgi sekot izmaiņām darbam nepieciešamajos normatīvajos aktos

- spēja izvērtēt faktus, paredzēt un novērst riskus un spēja identificēt problēmas, saprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumu

- sagatavojot dokumentu, t.sk. administratīvo aktu, projektus

Amata mērķis: Nodrošināt juridiskā atbalsta sniegšanu līgumu izstrādes, iepirkumu organizēšanas un normatīvo aktu izstrādes jomā.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K.Valdemāra ielā 38, Rīgā, LV-1010, vai pa e-pastu: karina.dzene@nva.gov.lv., vai jāiesniedz personīgi 117. kabinetā. Informācija pa tālruni 67021770, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/175.AKR1

Valsts meža dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Ziemeļvidzemes virsmežniecības Limbažu nodaļas mežzines amatā no 2015.gada 1.septembra iecelta GLORIJA APINE.


OP 2015/175.AKR2

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vecākās referentes (ierēdnes) amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 1.septembra iecelta SANITA GŪTMANE.


OP 2015/175.AKR3

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektores - valsts civildienesta ierēdnes amatā konkursa kārtībā 2015.gada 1.septembrī iecelta EVA GRIBA.


OP 2015/175.AKR4

Zemkopības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Budžeta un finanšu departamenta Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļas vecākās referentes amatā uz nenoteiktu laiku iecelta ZANE STANKA.


OP 2015/175.AKR5

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu kontroles pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju trešās audita daļas galvenās nodokļu inspektores amatā uz nenoteiktu laiku no 31.08.2015. konkursa kārtībā ir iecelta LIDIJA LUKJAŅENKOVA.


OP 2015/175.AKR6

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu kontroles pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju trešās audita daļas galvenās nodokļu inspektores amatā uz nenoteiktu laiku no 31.08.2015. konkursa kārtībā ir iecelta GUNA DEKŠNE.


OP 2015/175.AKR7

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu kontroles pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju pirmās audita daļas galvenā nodokļu inspektora amatā uz nenoteiktu laiku no 31.08.2015. konkursa kārtībā ir iecelts OSKARS FREIBERGS.


OP 2015/175.AKR8

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu kontroles pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju otrās audita daļas galvenā nodokļu inspektora amatā uz nenoteiktu laiku no 31.08.2015. konkursa kārtībā ir iecelts MĀRCIS BREMMERS.


OP 2015/175.AKR9

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Akcīzes preču aprites daļas Marku aprites nodaļas galvenā nodokļu inspektora amatā uz nenoteiktu laiku no 31.08.2015. konkursa kārtībā ir iecelts MĀRTIŅŠ VINTERS.


OP 2015/175.AKR10

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Personālvadības pārvaldes Personāla administrēšanas daļas personāla speciālistes amatā uz nenoteiktu laiku no 03.09.2015. konkursa kārtībā ir iecelta EVA ANDŽA.


OP 2015/175.AKR11

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Konkurss uz Nodokļu pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju nodokļu un citu nodokļu datu ticamības novērtējuma daļas galvenā nodokļu inspektora amatu ir beidzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)