Laidiens: 07.09.2015., Nr. 174 (5492)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2015/174.KM1

Paziņojums par darbības izbeigšanu

Biedrība "APRIORI", reģ. Nr.40008065433, juridiskā adrese: Tallinas iela 57A-1, Rīga, LV-1001, paziņo par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju (29.07.2015. biedru sapulces protokols Nr. 1/2907­2015). Biedrības kreditori tiek uzaicināti iesniegt savus prasījumus trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", nosūtot tos pa pastu uz biedrības juridisko adresi: Tallinas iela 57A-1, Rīga, LV-1001.


OP 2015/174.KM2

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

SIA "QUINTO CAPITAL PARTNERS", reģ. Nr. 40103618044, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, līdzšinējais pamatkapitāls EUR 200 000 tiek samazināts par EUR 131 702, nosakot to EUR 68298 apmērā. Pamatkapitāla samazināšana notiek, dzēšot 131 702 daļas. Lūdzam sabiedrības kreditorus, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu un kuri vēlas pieteikt savus prasījumus, iesniegt sabiedrības juridiskajā adresē pieteikumus 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/174.KM3

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

SIA "KBC", vienotais reģ. Nr.40103752492, juridiskā adrese: Plaužu iela 5, Rīga, LV-1073, informē savus kreditorus, ka 2015. gada 2.septembrī SIA "KBC" dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums par pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot sabiedrības kapitāla daļas par 37 000 EUR, t. i., līdz 3000 EUR. Pamatkapitāla samazināšana notiek, dzēšot 37 000 kapitāla daļas. SIA "KBC" kreditoru prasījumi vai kreditora prasījuma nodrošināšanas pieteikumi piesakāmi rakstveidā SIA "KBC", adrese: Plaužu iela 5, Rīga, LV-1073, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/174.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

2015.gada 4.septembrī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Clean R", reģistrācijas numurs 40003682818, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija (turpmāk - Iegūstošā sabiedrība), dalībnieks ir pieņēmis lēmumu par Iegūstošās sabiedrības reorganizāciju, kur atbilstoši Komerclikuma noteikumiem par komercsabiedrību sadalīšanu un apvienošanu reorganizācijas procesa ietvaros Iegūstošajai sabiedrībai tiks nodota daļa sadalāmās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides pakalpojumu grupa", reģistrācijas numurs 40003244831, juridiskā adrese: Ēdoles iela 8, Rīga, LV-1055, Latvija, manta, sadalāmajai sabiedrībai turpinot pastāvēt, kā arī Iegūstošajai sabiedrībai tiks nodota visa pievienojamās sabiedrības SIA "BIOINVEST", reģistrācijas numurs 40003622698, juridiskā adrese: Vaļņu iela 5-5, Rīga, LV-1050, Latvija, un pievienojamās sabiedrības SIA "ZMK INVESTĪCIJAS", reģistrācijas numurs 40103758298, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41B-8, Rīga, LV-1004, Latvija, manta, pievienojamajām sabiedrībām beidzot pastāvēt bez likvidācijas procesa. Iegūstošās sabiedrības kreditoru prasības piesakāmas Iegūstošās sabiedrības juridiskajā adresē (Vietalvas ielā 5, Rīgā, LV-1009, Latvijā) 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/174.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

2015.gada 4.septembrī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides pakalpojumu grupa", reģistrācijas numurs 40003244831, juridiskā adrese: Ēdoles iela 8, Rīga, LV-1055, Latvija (turpmāk - Sadalāmā sabiedrība), dalībnieks ir pieņēmis lēmumu par Sadalāmās sabiedrības reorganizāciju, kuras ietvaros saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem par komercsabiedrību sadalīšanu reorganizācijas procesa ietvaros, reorganizācijas līgumu un mantas nodošanas aktu Sadalāmā sabiedrība nodalīšanas ceļā nodos daļu savas mantas iegūstošajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Clean R", reģistrācijas numurs 40003682818, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija, un turpinās pastāvēt.

Reorganizācijas procesā piedalīsies arī pievienojamās sabiedrības SIA "BIOINVEST", reģistrācijas numurs 40003622698, juridiskā adrese: Vaļņu iela 5-5, Rīga, LV-1050, Latvija, un SIA "ZMK INVESTĪCIJAS", reģistrācijas numurs 40103758298, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41B-8, Rīga, LV-1004, Latvija, kas atbilstoši reorganizācijas līguma un Komerclikuma noteikumiem par komercsabiedrību apvienošanu reorganizācijas procesa ietvaros nodos visu savu mantu iegūstošajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Clean R" un beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa. Sadalāmās sabiedrības kreditoru prasības piesakāmas Sadalāmās sabiedrības juridiskajā adresē (Ēdoles ielā 8, Rīgā, LV-1055, Latvijā) 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/174.KM6

Paziņojums par reorganizāciju

2015.gada 4.septembrī SIA "BIOINVEST", reģistrācijas Nr.40003622698, juridiskā adrese: Vaļņu iela 5-5 Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk - Pievienojamā sabiedrība), dalībnieks ir pieņēmis lēmumu par Pievienojamās sabiedrības reorganizāciju, kuras ietvaros saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem par komercsabiedrību apvienošanu reorganizācijas procesa ietvaros, reorganizācijas līgumu un mantas nodošanas aktu Pievienojamā sabiedrība pievienošanas ceļā nodos visu savu mantu iegūstošajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Clean R", reģistrācijas Nr.40003682818, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija, un beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Reorganizācijas procesā piedalīsies arī pievienojamā sabiedrība SIA "ZMK INVESTĪCIJAS", reģistrācijas Nr.40103758298, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41B-8, Rīga, LV-1004, Latvija, kas atbilstoši reorganizācijas līguma un Komerclikuma noteikumiem par komercsabiedrību apvienošanu reorganizācijas procesa ietvaros nodos visu savu mantu iegūstošajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Clean R" un beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa, kā arī sadalāmā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides pakalpojumu grupa", reģistrācijas Nr.40003244831, juridiskā adrese: Ēdoles iela 8, Rīga, LV-1055, Latvija, kas atbilstoši reorganizācijas līguma un Komerclikuma noteikumiem par komercsabiedrību sadalīšanu reorganizācijas procesa ietvaros nodos daļu savas mantas iegūstošajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Clean R" un turpinās pastāvēt. Pievienojamās sabiedrības kreditoru prasības piesakāmas Pievienojamās sabiedrības juridiskajā adresē (Vaļņu ielā 5-5, Rīgā, LV-1050, Latvijā) 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/174.KM7

Paziņojums par reorganizāciju

2015.gada 4.septembrī SIA "ZMK INVESTĪCIJAS", reģistrācijas numurs 40103758298, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41B-8, Rīga, LV-1004, Latvija (turpmāk - Pievienojamā sabiedrība), dalībnieks ir pieņēmis lēmumu par Pievienojamās sabiedrības reorganizāciju, kuras ietvaros saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem par komercsabiedrību apvienošanu reorganizācijas procesa ietvaros, reorganizācijas līgumu un mantas nodošanas aktu Pievienojamā sabiedrība pievienošanas ceļā nodos visu savu mantu esošajai iegūstošajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Clean R", reģistrācijas numurs 40003682818, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija, un beigs pastāvēt bez likvidācijas.

Reorganizācijas procesā piedalīsies arī pievienojamā sabiedrība SIA "BIOINVEST", reģistrācijas numurs 40003622698, juridiskā adrese: Vaļņu iela 5-5, Rīga, LV-1050, Latvija, kas atbilstoši reorganizācijas līguma un Komerclikuma noteikumiem par komercsabiedrību apvienošanu reorganizācijas procesa ietvaros nodos visu savu mantu iegūstošajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Clean R" un beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa, kā arī sadalāmā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides pakalpojumu grupa", reģistrācijas numurs 40003244831, juridiskā adrese: Ēdoles iela 8, Rīga, LV-1055, Latvija, kas atbilstoši reorganizācijas līguma un Komerclikuma noteikumiem par komercsabiedrību sadalīšanu reorganizācijas procesa ietvaros nodos daļu savas mantas iegūstošajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Clean R" un turpinās pastāvēt. Pievienojamās sabiedrības kreditoru prasības piesakāmas Pievienojamās sabiedrības juridiskajā adresē (Mūkusalas ielā 41B-8, Rīgā, LV-1004, Latvijā) 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/174.KM8

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "BALTIC INVESTMENT PARTNERSHIP", reģ. Nr.40003716423, juridiskā adrese: Piedrujas iela 3, Rīga, LV-1073, paziņo, ka 2015.gada 2.septembrī ir pieņemts ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums par sabiedrības reorganizāciju.

Reorganizācijas veids: SIA "BALTIC INVESTMENT PARTNERSHIP" mantas daļas nodalīšana jaundibināmai sabiedrībai. Kreditoru prasījumi piesakāmi Piedrujas ielā 3, Rīgā, LV-1073, viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)