Laidiens: 07.09.2015., Nr. 174 (5492)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/174.AKK1

Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Zāļu kontroles nodaļas inspektors/-e (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība farmācijā, bioloģijā, ķīmijā vai ārsta grāds

- vismaz 3 gadu darba pieredze specialitātē

- valsts pārvaldi darbību reglamentējošo normatīvo aktu un administratīvā procesa pārzināšana

- labas krievu valodas zināšanas, prasme strādāt ar tekstiem oriģinālvalodā - krievu un angļu valodā

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office) un lietvedības prasmes

Galvenie pienākumi:

- kontroles nolūkā apmeklēt farmaceitiskās darbības uzņēmumus, aptiekas, zāļu vairumtirgotājus, un citas personas, kas veic darbības ar zālēm

- sastādīt kontroles aktus

- iztaujāt atbildīgās personas un darbiniekus par jautājumiem, kas saistīti ar zāļu izplatīšanu

- normatīvos aktos paredzētos gadījumos izdarīt zāļu un farmaceitisko produktu atlasi un to izņemšanu laboratoriskai kvalitātes kontrolei

- konfiscēt vai aizliegt izplatīt un uzdot nodot iznīcināšanai zāles, ja to izplatīšana tiek veikta bez attiecīgas licences

- apturēt vai aizliegt zāļu izplatīšanu, ja konstatēts, ka tās ir nekvalitatīvas, vai ir radušas šaubas par to

- dot konkrētus norādījumus, kā novērst konstatētos farmaceitiskās darbības pārkāpumus un kontrolēt, kā izpilda adresētos rīkojumus un lēmumus zāļu izplatīšanas jomā

- nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudāmo objektu telpu, iekārtojuma un dokumentācijas farmaceitiskās darbības atbilstības pārbaudes

- regulāri papildināt pārbaudāmo objektu datu bāzi par uzraudzībā esošajos objektos veiktajām pārbaudēm

Mēs piedāvājam:

- darbu dinamiskā iestādē un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus, veselības apdrošināšanu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi: inspektors Zāļu kontroles nodaļā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personāla nodaļā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai pa e-pastu: personal@vi.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis uzziņām 67819675, e-pasts: personal@vi.gov.lv, mājaslapa www.vi.gov.lv.


OP 2015/174.AKK2

Ja esi gatavs jauniem izaicinājumiem un vēlies nodarboties ar patērētāju tiesību jautājumiem finanšu pakalpojumu jomā - nāc strādāt uz Patērētāju tiesību aizsardzības centru!

2012.gada 8.novembrī Saeima pieņēma Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu. Lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību un sakārtotu ārpustiesas parādu piedziņas nozari, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) šo funkciju īstenošanai izsludina konkursu uz Finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas juriskonsulta/-es amatu (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku) centrālajā iestādē Rīgā

Pretendentam izvirzītās galvenās prasības:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība

- atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7.pantā izvirzītajām obligātajām prasībām

- praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta amatā, ne mazāka par vienu gadu

- zināšanas finanšu pakalpojumu un patērētāju tiesību jomā

- ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas spējas

- labas angļu valodas zināšanas

- vēlama valsts pārvaldi un administratīvo procesu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana

- vēlama prasme sagatavot administratīvo aktu projektus

- praktiskā darba pieredze patērētāju tiesību aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

Juriskonsulta amata pienākumi:

- dalība parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēju licencēšanā un ārpustiesas parādu atgūšanu reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzībā

- patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzība finanšu pakalpojumu jomā

- administratīvo aktu sagatavošana

- iestādes pārstāvība tiesā

- iesniegumu izskatīšana

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- mēnešalgu 9. algu grupai noteiktajās robežās un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas

- darbu ļoti draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu, vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Uzziņas pa tālruni 67388633.


OP 2015/174.AKK3

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Juridiskās nodaļas juriskonsults/-e (amata saime 21, līmenis II)

Prasības:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- zināšanas par administratīvo procesu iestādē

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- zināšanas lietvedībā;

- iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, organizēt darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas saskarsmes un analītiskās prasmes

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1.kategorija: EUR 664,00, 2.kategorija: EUR 766,00, 3.kategorija EUR 874,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt 10 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" personīgi vai nosūtīt elektroniski, vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasts: Evija.Perkone@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālrunis 67830634.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)