Laidiens: 03.09.2015., Nr. 172

Izsoles

OP 2015/172.IZ1

Nekustamo īpašumu izsoles atsaukums

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.18 zvērināta tiesu izpildītāja Jūlija Joffe atsauc Sarmītei Gorbānei piederošo nekustamo īpašumu Vizbules-1 "Vizbulēs 1", Bērzkalnes pag., Balvu nov., kad.Nr.38480040189, un "Norietņu mājas" Rugāju pag., Rugāju nov., kad.Nr.38740070037, izsoles, kas izsludinātas 2015.gada 26.augustā laidienā Nr.166.


OP 2015/172.IZ2

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko valstij piekritīgās mantas (bezmantinieka manta - īpašumtiesības Karina Abramova) - nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Kreditori: 1) AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga; 2) AS PrivatBank, Muitas iela 1,Rīga; 3) Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils: 4) dzīvojamās mājas Ventspilī, Inženieru ielā 73, pārvaldniece Tatjana Horužika. Nekustamā īpašuma adrese: Inženieru iela 73-3, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 2859 sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46,9 kv.m, kopīpašuma 26/1000 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9700,00. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 9700,00. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 5.oktobrī plkst.10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas biroja telpās Ventspilī Ostas ielā 23.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr.LV08076411647, depozīta kontā Nr.LV66TREL9199009001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 970,00. Uzziņas pa tālr.63624319 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā.


OP 2015/172.IZ3

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko valstij piekritīgās mantas (bezmantinieka manta - īpašumtiesības Mihails Agarjovs) - nekustamā īpašuma (1/2 domājamās daļas) pirmo izsoli. Kreditors: Ventspils pilsētas dome, juridiskā adrese: Jūras iela 34, Ventspils. Nekustamā īpašuma adrese: Strādnieku iela 11, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 502 0008 sastāv no dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 104 kv.m, noliktavas ēkas, siltumnīcas. Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9200,00. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 9200,00. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 5.oktobrī plkst.11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas biroja telpās Ventspilī Ostas ielā 23.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr.LV08076411647, depozīta kontā Nr.LV66TREL9199009001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 920,00. Uzziņas pa tālr.63624319 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā.


OP 2015/172.IZ4

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko valstij piekritīgās mantas (bezmantinieka manta - īpašumtiesības Daiga Pintāne) - nekustamā īpašuma otro izsoli. Kreditors: Ventspils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils. Nekustamā īpašuma adrese: "Skaistkalni"-18, Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9866 900 0141 sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 39,6 kv.m, piecstāvu ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2200,00. Otrās izsoles sākumcena - EUR 1650,00. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 5.oktobrī plkst.12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas biroja telpās Ventspilī Ostas ielā 23.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr.LV08076411647, depozīta kontā Nr.LV66TREL9199009001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 220,00. Uzziņas pa tālr.63624319 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā.


OP 2015/172.IZ5

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās Nataļjas Bohānes administratore Ivanda Avotiņa, sertifikāta Nr.00141, pārdod pirmajās izsolēs ar augšupejošu soli:

1) nekustamo īpašumu Vecmīlgrāvja ielā 9, korpuss 1, dz.18, Rīgā, kadastra Nr.0100 913 6315. Sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.18 ar 4337/172640 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Dzīvokļa platība 43,37 kv.m. Piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākuma cena ir 13 800 EUR. Izsole notiks 2015.gada 13.oktobrī plkst.13.00;

2) nekustamo īpašumu Pļavu ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, kadastra Nr.8052 004 0249. Sastāv no zemesgabala 608 kv.m platībā un uz tā atrodošās apbūves - zemesgrāmatā un VZD KR datos reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas dzīvojamās ēkas 347,20 kv.m platībā. Piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākuma cena ir 72 700 EUR. Izsole notiks 2015.gada 13.oktobrī plkst.14.30.

Izsoles notiks Brīvības ielā 22, Ogrē, Ogres novadā. Izsoles veic administratore Ivanda Avotiņa, prakses vieta: Skolas iela 9-26, Ogre, Ogres novads, tālr.29479882, e-pasts: avotina@vip.lv. Izsoles nodrošinājumi 10% apmērā no attiecīgās izsoles sākuma cenas iemaksājami administratores Ivandas Avotiņas norēķinu kontā Nr.LV65RIKO0002024087168, AS "DNB banka" līdz izsolei. Izsoļu cenas nav apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2015/172.IZ6

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgā Andreja Kondriča sertificēta administratore Lelde Švāģere, sertifikāts Nr.00526, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 21-6 (tālr.27296959), paziņo, ka 2015.gada 7.oktobrī Rīgā, Lāčplēša ielā 21-6 (3.stāvā), notiks maksātnespējīgā Andreja Kondriča divu nekustamo īpašumu pirmā izsole ar augšupejošu soli:

1) plkst.11.00 notiks nekustamā īpašuma, kas sastāv no trīs vienam no otra netālu izvietotiem zemesgabaliem ar kopējo plātību 4,9 ha, uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja (kadastra Nr.50680050078001) ar kopējo platību 139,40 kv.m un ekspluatācijā nenodotas palīgēkas, adrese: "Klāni", Litenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr.50680050078, Nr.50680050077, Nr.50680050136, izsole. Piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 6400,00. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita administratores Leldes Švāģeres AS "Swedbank", kontā Nr. LV67HABA0551040566927, nodrošinājuma summa EUR 640,00. Maksājuma mērķī jānorāda: Nodrošinājums nekustamā īpašuma izsolei ("Klāni", Litenes pagasts, Gulbenes novads);

2) plkst. 12.00 notiks nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.58 ar kopējo platību 61,10 m2 un pie tā piederošās kopīpašuma 592/27000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, adrese: Skolas ielā 5, k-8-58, Gulbenē, Gulbenes novadā, kadastra Nr.50019002466, izsole. Piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 4900,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita administratores Leldes Švāģeres, AS "Swedbank", kontā Nr.  LV67HABA0551040566927 nodrošinājuma summa EUR 490,00. Maksājuma mērķī jānorāda: Nodrošinājums nekustamā īpašuma izsolei (Skolas iela 5, k-8-58, Gulbene).

Piedzinēji: hipotekārais kreditors - AS Swedbank, reģ.Nr. 40003074764, Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048; nenodrošinātais kreditors: Ltd Ferratum Bank, reģ.Nr.C526521, Merķeļa iela 21-307, Rīga, LV-1050. Ar izsoles dokumentiem ir iespējams iepazīties administratora prakses vietā Lāčplēša ielā 21-6, Rīgā, vienu darba dienu iepriekš sazinoties ar administratoru pa tālruni 27296959.

Visām personām, kurām uz nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2015/172.IZ7

Kustamas mantas izsole

MSIA "Clasitek", reģ.Nr. Nr.50003606591, maksātnespējas procesa administratore Lelde Švāģere, sertifikāts Nr.00526, prakses vieta: Rīgā, Lāčplēša iela 21-6, otrajā izsolē 2015.gada 8.septembrī plkst.12.00 Rīgā, Lāčplēša ielā 21-6, ar lejupejošu soli pārdod parādniekam MSIA "Clasitek" piederošo kustamo mantu - prasījuma tiesības pret maksātnespējīgo fizisko personu Aleksandru Goer, pers. kods 250957-xxxxx, par summu 332 294,55 EUR. Prasījuma pamatojums - spēkā stājies Rīgas rajona tiesas 30.03.2015. spriedums (pilns motivēts spriedums civillietā Nr.C33409214 sastādīts 30.03.2015.). Novērtējums/sākumcena ir 15 000,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums - 1500,00 EUR. Piedzinējs ar nostiprinātu komercķīlu - AS "Citadele banka".

Visām personām, kurām uz izsolāmo kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles pretendentam līdz izsoles dienai jāiemaksā MSIA "Clasitek", reģistrācijas Nr.50003606591, norēķinu kontā Nr. LV14HABA0551011229455, AS "Swedbank", kods HABALV22, kustamas mantas pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma. Kustamās mantas izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Uzziņas pa tālr. 27296959, 26590777.


OP 2015/172.IZ8

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Kristapam Ozolam piederošajam nekustamajam īpašumam - Pilskalna iela 58, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 002 0291. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 7256,65. Izsoles sākumcena EUR 7256,65. Izsoles solis EUR 300,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 9.septembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 9.oktobris plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 725,67, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ.Nr.12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamais īpašums, kas atrodas Pilskalna ielā 58, Bauskā, reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000289364, kas  sastāv no zemes gabala 0,4525 ha platībā (kadastra numurs 4001 002 0291).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 5.decembra hipotēkas līgums Nr.06-142903-PK/1;

2.2. Atzīme - 020302 - aizsargjoslas teritorija gar Pilskalna ielu - būvlaide. Platība 0,0552 ha. Pamats: 2006. gada 1.novembra nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma sadalīšanai nemainoties tā īpašniekam un atverot jaunu nodalījumu, 2006.gada 26.oktobra zemes robežu plāns.

2.3. Nostiprināta hipotēka. Maksimālā nodrošinātā prasījuma summa LVL 78 890,00. Aizdevuma summa LVL 56 350,00. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.06-142903-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9. punktā noteiktā procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 5. decembra aizdevuma līgums Nr.06-142903-PK, 2006. gada 5. decembra hipotēkas līgums Nr.06-142903-PK/1. 3.Izsoles sākumcena - EUR 7256,65 (septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro 65 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kura īpašnieks - Kristaps Ozols, patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10 % (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē;

7.2. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1. punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3. izsole atzīstama par notikušu arī tādā gadījumā, ja izsolē ieradies tikai viens pircējs, kas sola maksāt izsoles sākumcenu plus viens izsoles solis;

7.4. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc "Swedbank" AS lūguma rīko otro izsoli, nākamās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616. panta 1.daļā  norādītajiem noteikumiem.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/172.IZ9

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Valērijam Šteinam piederošajam nekustamajam īpašumam Piedzinēji: 1) PSIA "Ventspils siltums", Talsu iela 65, Ventspils; 2) AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga; 3) AS Baltijas Izaugsmes Grupa, Brīvības iela 151, Rīga. Hipotekārais kreditors: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Parādnieks: Valērijs Šteins. Nekustamā īpašuma adrese: Ugāles iela 32, k-2-55, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 0059 ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 35,1 kv.m, kas izvietots mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas mikrorajonā, kopīpašuma 1/148 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3100,00. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 3100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 310,00 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 9.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 9.oktobris plkst.10.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/172.IZ10

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Jānim Jansonam piederošajam nekustamajam īpašumam - 3/4 domājamā daļa. Piedzinējs: PSIA Ventspils siltums, Talsu iela 65, Ventspils. Parādnieks: Jānis Jansons. Nekustamā īpašuma adrese: Celtnieku iela 5-19, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 3388 ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 51,5 kv.m, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas mikrorajonā, kopīpašuma 515/21138 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 6000,00. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 6000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 600,00 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 9.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 9.oktobris plkst.10.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/172.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta - Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta - Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod Andrejam Tončukam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.38, ar kopējo dzīvokļa platību 35,1 m2, un pie dzīvokļa piederošās 351/51239 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Rīgā, Salnas ielā 28, kadastra numurs 0100 910 8825.  Piedzinējs - AS "ABLV Bank", Rīga, Elizabetes iela 23. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR 15 800,00. Izsoles solis EUR 1000,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē,  līdz 2015. gada 24.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1580,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un nekustamā īpašuma adresi, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 4.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 5.oktobra plkst.10.00. Tālrunis uzziņām - 67467179. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/172.IZ12

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Vladimiram Serovam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: PSIA "Ventspils siltums", Talsu iela 65, Ventspils. Hipotekārais kreditors: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Parādnieks: Vladimirs Serovs. Nekustamā īpašuma adrese: Embūtes iela 51-61, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 1033 ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 56,2 kv.m, kas izvietots 467.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 7.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas mikrorajonā, kopīpašuma 76/10000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 8100,00. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 8100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 810,00 un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 9.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 9.oktobris plkst.10.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/172.IZ13

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože (prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils) pirmajā labprātīgajā izsolē pārdod Ivanam Rodičevam piederošu nekustamo īpašumu Darba iela 11-15, Talsi, kadastra Nr. 8801 900 1835, saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. dzīvokļa īpašuma Nr. 15, ar kopējo platību 60,70 kv.m un  607/26841 pie dzīvokļa  īpašuma piederošās domājamās daļas, kas ierakstīts Talsu pilsētas  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 158 AA-15, apzīmējums kadastrā 8801 900 1835, Darba iela 11, Talsi, Talsu nov. IVANS RODIČEVS, pers. kods 110377-12532.  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Saskaņā ar II daļas 2 iedaļas 2.1.punkta ierakstu: Atzīme - aizliegums bez Akciju sabiedrības" AIZKRAUKLES BANKA"   nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 25. septembra hipotēkas līgums Nr.07-K-5551/01. (Žurn. Nr. 300002246905, lēmums 10.10.2007., tiesnese Dina Rīna).

2.2. Saskaņā ar II daļas 2.iedaļas 3.1.punkta ierakstu:Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības " AIZKRAUKLES BANKA" , nodokļu maksātāja kods 50003149401,rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 25.septembra hipotēkas līgums Nr.07-K-5552/01. (Žurn.Nr.30002246924, lēmums 10.10.2007., tiesnese Dina Rīna).

2.3. Saskaņā  ar II.daļas 2.iedaļas 5.1. un 5.2. punktu ierakstu: Atzīme - vērsta EUR 1063,02 piedziņa. Piedzinējs: TALSU NAMSAIMNIEKS, SIA, reģistrācijas numurs 41203035896. Pamats: zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas 2014.gada 7.novembra nostiprinājuma lūgums (izpildu lietas Nr.00756/011/2014) un Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 12.augusta lēmums lietā Nr.3-12/0307.). Žurn.Nr.30000374997, lēmums 14.11.2014. tiesnese Jolanta Āboliņa).

2.4. Saskaņā ar IV daļas 1.,2.iedaļas 2.1 punkta ierakstu: Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: saskaņā ar 2007.gada 25.septembra hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-5551. Līgumsods: 0,5% dienā par katru kavējuma dienu. Samaksas termiņš: saskaņā ar 2007.gada 25.septembra hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-5551. Kreditors: Akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats 2007.gada 25.septembra hipotekārā  kredīta līgums Nr. 07-K-5551 un 2007.gada 25.septembra hipotēkas līgums Nr.07-K-5551/01. Summa 40 160,18 LVL. (Žurn.Nr.300002246905, lēmums 10.10.2007., tiesnese Dina Rīna)

2.5. Saskaņā ar IV daļas 1., 2.iedaļas 3.1.punkta ierakstu:  Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: saskaņā ar 2007.gada 25.septembra hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-5552.Līgumsods: 0,5% dienā par katru kavējuma dienu. Samaksas termiņš: saskaņā ar 2007.gada 25.septembra hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-5552.Kreditors: Akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401.Pamats 2007.gada 25.septembra hipotekārā  kredīta līgums Nr. 07-K-5552 un 2007.gada 25.septembra hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-5552/01 Summa 3373,46 LVL. (Žurn.Nr.300002246924, lēmums 10.10.2007., tiesnese Dina Rīna)

2.6. Citu apgrūtinājumu un ieķīlājumu nekustamajam īpašumam nav.  

3. Izsoles sākumcena   8500,00 EUR  (astoņi tūkstoši pieci simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles jāsamaksā visa summa, ko viņš nosolījis: pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās  vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā  valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašumu tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Par visas summas samaksu uzskatāma arī tiesu izpildītājam iesniegta  bankas pieprasījuma garantijas vēstule, kurā norādīts garantijas priekšmets, summa un termiņš, kas nevar būt īsāks par trijiem mēnešiem, skaitot no izsoles akta apstiprināšanas dienas, ja šādai pieprasījuma garantijas vēstules izmantošanai piekritis piedzinējs un hipotekārais kreditors.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev.

5.1. nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas nosacījumi

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā izsoles nodrošinājums 850,00 EUR  apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma;

6.5. izsoles solis 500,0 EUR;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 09.09.2015. plkst.10.00, izsoles noslēguma datums 09.10.2015. plkst.10.00. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (850,00 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 29.09.2015. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Ineses Božes nodokļu maksātāja reģistra kods 19106111631 kontā Nr. LV44TREL 9199 001002000, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 63622289.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/172.IZ14

 Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Harijam Gruģim piederošā nekustamā īpašuma "Smedēni", Salgales pag., Ozolnieku nov., kadastra Nr.5478 004 0212, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS "Citadele līzings un faktorings", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 11,55 ha (platība norādīta pēc VZD datiem, zemesgrāmatā reģistrēta platība 15,3 ha), tajā skaitā meža zeme 5,6 ha, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 90,3 kv.m, vasaras virtuves ēkas ar kopējo platību 7,4 kv.m, pagraba ēkas ar kopējo platību 13,5 kv.m, kūts ēkas ar kopējo platību 105,1 kv.m un šķūņa ēkas ar kopējo platību 34 kv.m. Pēc VZD datiem no nekustamā īpašuma atdalīti četri nekustamie īpašumi ar kopējo platību 3,98 ha, kas nav reģistrēti atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 16 400,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 16 400,00. Izsoles solis - EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2015.gada 4.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 5.oktobrī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 24.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1640,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā - VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00839/107/2011, un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/172.IZ15

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Kaziniece 2015. gada 5. oktobrī plkst. 11.30 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-5, rīko nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli, SIA Zelta vārpa 7, reģistrācijas Nr. 43603040301, maksātnespējas procesā. Izsoles priekšmets - nekustamais īpašums Ošu ceļš 1Z, Jelgava, kadastra Nr. 0900 011 0602, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000231409, un sastāv no zemesgabala 1747 kv.m platībā, kas pēc Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma atrodas Darījumu apbūves teritorijā. Īpašums ieķīlāts par labu Valsts ieņēmumu dienestam. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 1900. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā SIA Zelta vārpa 7, reģistrācijas Nr. 43603040301, norēķinu kontā Nr. LV85RIKO0002930081649, AS "DNB Banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums EUR 190 apmērā. Tālr. informācijai 25903638.


OP 2015/172.IZ16

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Kaziniece 2015. gada 5. oktobrī plkst. 11.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-5, rīko nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli, SIA Zelta vārpa 7, reģistrācijas Nr. 43603040301, maksātnespējas procesā. Izsoles priekšmets - nekustamais īpašums Ošu ceļš 1V, Jelgava, kadastra Nr. 0900 011 0601, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000231406, un sastāv no zemesgabala 1870 kv.m platībā, kas pēc Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma atrodas Darījumu apbūves teritorijā. Īpašums ieķīlāts par labu Valsts ieņēmumu dienestam. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 1600. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā SIA Zelta vārpa 7, reģistrācijas Nr. 43603040301, norēķinu kontā Nr. LV85RIKO0002930081649, AS "DNB Banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums EUR 160 apmērā. Tālr. informācijai 25903638.


OP 2015/172.IZ17

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Ilzei Drēgnei piederošā nekustamā īpašuma "Zelmeņi" - 29, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., kadastra Nr. 4076 900 0228, pirmo labprātīgo izsoli, saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:  

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.29, "Zelmeņi", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. (kadastra numurs 4076 900 0228) ar kopējo platību 33,5 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 4076 003 0547).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1   Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 30 916,95 no kuras papildus piešķiramā aizdevuma summa LVL 1475,89. Procentu likme: 19.03.2008. aizdevuma līguma Nr.08-03942-PK grozījumu (15.05.2009.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5. punktā noteiktā procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: SIA GELVORA, nodokļu maksātāja kods 40103837691. Pamats: 2008. gada 19.marta aizdevuma līgums Nr.08- 039042-PK, 2008. gada 19.marta aizdevuma līguma Nr.08-039042-PK grozījumi (15.05.2009.), 2009.gada 15.maija hipotēkas līgums Nr.08-039042-PK/4;

2.2. Atzīme - noteikts aizliegums bez SIA GELVORA, nodokļu maksātāja kods 40103837691, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2009.gada 15.maija hipotēkas līgums Nr.08-039042-PK/4; Nodrošinātais prasījums LVL 43 283,73.

3. Izsoles sākumcena - EUR 2561,17 (LVL 1800,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece - ILZE DRĒGNE (ŠURNA) patur sev.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1 izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2  neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu; 6.3  pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1  ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.2  persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

7.3  ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli- ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas. 

Izsoles sākums - 2015.gada 4.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 5.oktobrī plkst.10.00. Izsoles solis tiek noteikts - EUR 250,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 24.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 256,12 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā - VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01058/107/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/172.IZ18

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-311, Jelgavā, rīko Aleksandram Vasijevam piederošā nekustamā īpašuma Malkas ceļš 4H, Jelgava, kadastra Nr. 0900 020 0048, pirmo labprātīgo izsoli, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:  

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Zemes gabals ar platību 1200 m2, kadastra apzīmējums 0900 020 0048, adrese: Malkas ceļš 4H, Jelgava, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000112867, kadastra numurs 0900 020 0048.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi (reģistrēti Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000112867);

2.1. Noteikts aizliegums bez SIA GELVORA, nodokļu maksātāja kods 40103837691, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 21.jūnija hipotēkas līgums Nr.06-068451 -PK/1.

2.2. Atzīme - 050203 - servitūts - piebraucamais pagalma ceļš no Malkas ceļa caur zemes gabalu Malkas ceļā 4E (ar kadastra Nr.09000200047) uz zemes gabalu Malkas ceļā 4H. Platība 0,0662 ha.

2.3. Atzīme - 060902 - zemes applūšanas risks, 10% iespējamība. Platība 0,12 ha.

2.4. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Aizdevuma summa Ls 28 700,00. Procentu likme: 6,77% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: SIA GELVORA, nodokļu maksātāja kods 40103837691. Pamats: 2006.gada 21.jūnija aizdevuma līgums Nr.06-068451-PK, 2006.gada 21.jūnija hipotēkas līgums Nr.06- 068451-PK71 Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa ir Ls 40 180,00.

3. Izsoles sākumcena - EUR 4980,05 (LVL 3500,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Aleksandrs Vasijevs patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - eiro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1. punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

6.10. Izsoles uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.  

Izsoles sākums - 2015.gada 4.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 5.oktobrī plkst.10.00. Izsoles solis tiek noteikts - EUR 490,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 24.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 498,01 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā - VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01063/107/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/172.IZ19

Nekustamā īpašuma izsole

Alda Djubina, maksātnespējas procesa administratore Jeļena Dadukina, prakses vieta: Brīvības iela 99-16, Rīga, paziņo, kā tiks rīkota Aldim Djubinam piederošā nekustamā īpašuma pirmā atklāta mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles objekts: nekustamais īpašums "Jaunvimbas", Rojas pagasts, Rojas novads, kadastra Nr.88820090132 un Nr.88820090133. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemesgabaliem, platība - 6200 kv.m, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000465249, kadastra Nr.88820090132, un zemesgabala (mežs) ar platību 1,9 ha, ar kadastra Nr.88820090133. Izsoles sākumcena ir 19 300 EUR. Izsoles solis -1930 EUR. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2015.gada 6.oktobrī plkst.12.00 Brīvības ielā 99-16, Rīgā. Izsole notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma normām. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotas vērtības nodokli. Īpašumam nostiprināta hipotēka par labu Sandim Dimantam. S. Dimanta prasījums iesniegts par summu 150 000 EUR.

Visām personām, kurām uz izsolāmo priekšmetu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 6. oktobrim ir jāiemaksā administratores Jeļenas Dadukinas bankas kontā Nr. LV36RIKO0001301561559, AS "DNB" banka, bankas kods RIKOLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma izsoles cenas - 1930 EUR un izsoles dalības maksa - 50 EUR apmērā. Papildu informācija pa tālr. 26589709 vai e-pastu: bizkon@inbox.lv.


OP 2015/172.IZ20

Nekustamā īpašuma izsole

Alda Djubina maksātnespējas procesa administratore Jeļena Dadukina, prakses vieta: Brīvības iela 99-16, Rīga, paziņo, ka tiks rīkota Aldim Djubinam piederošā nekustamā īpašuma pirmā atklāta mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles objekts - nekustāmais īpašums - zemesgabals ar māju, adrese: "Liepiņi", Rojas novads, Rojas pagasts, kadastra Nr.88820090226. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 0,6135, ar māju 80,6 kv.m, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rojas novada zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.100000186335 ar kadastra Nr.88820090226. Izsoles sākumcena ir 39 000 EUR. Izsoles solis - 3900 EUR. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2015.gada 6.oktobrī plkst.10.00 Brīvības ielā 99-16, Rīgā. Izsole notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma normām. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotas vērtības nodokli. Īpašumam nostiprināta hipotēka - AS "SEB banka", reģ. 40003098527. AS "SEB banka" kreditora prasījums iesniegts par summu 94 918,97 EUR, t.sk. pamatsumma - 94 836,02 EUR, blakus prasījumi - 82,95 EUR.

Visām personām, kurām uz izsolāmo priekšmetu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 6. oktobrim ir jāiemaksā administratores Jeļenas Dadukinas bankas kontā Nr. LV36RIKO0001301561559, AS "DNB" banka, bankas kods RIKOLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma izsoles cenas - 3900 EUR un izsoles dalības maksa - 50 EUR apmērā. Papildu informācija pa tālr. 26589709 vai e-pastu: bizkon@inbox.lv.


OP 2015/172.IZ21

Izsole

Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" 2015.gada 7.oktobrī plkst.11.00 Rīgā, Baldones ielā 1B, 410.kabinetā, rīko valsts akciju sabiedrībai "Tiesu namu aģentūra" piederoša nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, mutisko izsoli ar augšupejošu soli par sākuma (nosacīto) cenu 1 532 000 EUR. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: 7/8 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 006 0035) - no zemes vienības 770 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 006 0035) un ēkas 2124 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0035 001) Šķūņu ielā 17, Rīgā. Izsoles laiks - 2015.gada 7.oktobris plkst.11.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita reģistrācijas maksa 150 EUR Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" (vienotais reģistrācijas numurs 40003334410) kontā - AS "SEB banka", konts Nr. LV64UNLA0002021469371, un drošības nauda 10% apmērā no objekta nosacītās cenas, tas ir, 153 200 EUR, Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" (vienotais reģistrācijas numurs 40003334410) kontā - AS "SEB banka", konts Nr. LV64UNLA0002021469371. Par nosolīto nekustamo īpašumu jānorēķinās saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var VAS "Tiesu namu aģentūra" Rīgā, Baldones ielā 1B, 404.kabinetā, darbdienās no plkst.11.00 līdz 15.00. Tālr. uzziņām un vizītes pieteikšanai 67804745, 67804737. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2015.gada 5.oktobris līdz plkst.16.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "S 17" (vienotais reģistrācijas numurs LV40003779819) ir pirmpirkuma tiesības kā objekta kopīpašniecei saskaņā ar Civillikuma 1073.pantu. www.tna.lv.


OP 2015/172.IZ22

Izsole

Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Valmieras ielā 5- 2, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, kopējā platība 55 m2, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Īpašuma izsoles sākumcena - 1124 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit četri euro). Izsole notiks 2015. gada 16. oktobrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kocēnu novada domes mājaslapā www.kocenunovads.lv.


OP 2015/172.IZ23

Izsole

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens" pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - automašīnu ŠKODA OCTAVIA. Izsoles sākumcena - EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro un 00 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis, izsoles nodrošinājums - EUR 400,00 (četri simti un 00 centi), izsoles solis - EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi), izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa - EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi). Izsole notiks 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00 SIA "Valmieras ūdens" biroja telpās, Rūpniecības ielā 50, Valmierā. Reģistrācija izsolei - no paziņojuma publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Liesma" līdz 2015.gada 25.septembrim plkst.9.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties sabiedrības mājaslapā www.valmierasudens.lv vai SIA "Valmieras ūdens" birojā, Rūpniecības ielā 50, Valmierā, 2.stāvā, pie izsoles komisijas sekretāres 2.2. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00) vai pa tālr. 64220603.


OP 2015/172.IZ24

Paziņojums

SIA "Jūrmalas siltums" paziņo, ka nekustamā īpašuma Salas ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 010 3704), kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 7215 m2 un uz tā esošās garāžas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 004), un noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3707 005) izsole, kas bija paredzēta 2015.gada 31.augustā plkst. 10.00 sakarā ar to, ka izsolei, izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, līdz 2015.gada 24.augustam plkst.10.00 nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, uzskatāma par nenotikušu, atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.punkta 8.1.1.apakšpunktam.


OP 2015/172.IZ25

Izsole

SIA "Jūrmalas siltums" paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Jūrmalas siltums" piederošs nekustamais īpašums Salas ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 010 3704), kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 7215 m2 un uz tā esošās garāžas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 004), un noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3707 005). Nekustamā īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) - 187 000 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši euro). Izsoles solis - 18 700 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro). Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas - 18 700 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro), jāiemaksā SIA "Jūrmalas siltums", reģistrācijas Nr.42803008058, kontā LV57RIKO0002930169550, AS "DNB banka". Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsole noteikta 2015.gada 19.oktobrī plkst.10.00 SIA "Jūrmalas siltums" valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija - SIA "Jūrmalas siltums" administrācijā Jūrmalā, Slokas ielā 47A, personāla speciālistes/biroja administratores kabinetā SIA "Jūrmalas siltums" darba laikā līdz 2015.gada 12.oktobrim plkst.10.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmalassiltums.lv sadaļā "Jaunumi". Tālrunis uzziņām 67760800.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)