Laidiens: 03.09.2015., Nr. 172 (5490)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/172.AKK1

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests (reģ.Nr.90001625082) izsludina konkursu uz šādu vakanto ierēdņa amatu - Rīgas teritoriālās struktūrvienības Centra rajona filiāles vecākais(-ā) referents(-e) - 2 vakances uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga vai juridiskā augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par probācijas jautājumiem

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību

- spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās, rast risinājumu (lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu)

- laba latviešu valodas rakstu kultūra

- labas krievu valodas zināšanas

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

- iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- vēlamas zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos

Darba pienākumi:

- uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, nosacīti notiesātas personas, personas, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, kā arī organizēt papildsoda - probācijas uzraudzība - īstenošanu (ietver personas kontroli un sociālā atbalsta organizēšanu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu, tai skaitā apmeklēt probācijas klientu viņa dzīvesvietā nakts laikā, sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā)

- organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi

- sagatavot izvērtēšanas ziņojumus pēc tiesas, prokuratūras vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma

Piedāvājam:

- mēnešalgu no € 600 līdz € 660 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi "Rīgas TSV - KONKURSS" un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". E-pasts: darbs@vpd.gov.lv, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011. Informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.


OP 2015/172.AKK2

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz šādiem vakantajiem ierēdņa amatiem - Rīgas teritoriālās struktūrvienības Piespiedu un sabiedriskā darba daļas vecākais(-ā) referents(-e) - 1 vakance uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga vai juridiskā augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par probācijas jautājumiem

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību

- spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās, rast risinājumu (lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu)

- laba latviešu valodas rakstu kultūra

- labas krievu valodas zināšanas

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;

- iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- vēlamas zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos

Darba pienākumi:

- organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi

- kontrolēt piespiedu un sabiedriskā darba izpildi, veikt pārbaudes darba vietās, kur tiek nodarbināti notiesātie

- sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā

Piedāvājam:

- mēnešalgu no € 600 līdz € 660 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi "Rīgas TSV Piespiedu un sabiedriskā darba daļa - KONKURSS" un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". E-pasts: darbs@vpd.gov.lv, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011. Informācija pa tālruni 67021178 vai arī Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.


OP 2015/172.AKK3

Valsts vides dienests (reģ. Nr. 90000017078) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu - Juridiskā departamenta Administratīvo sodu piemērošanas daļas vecākais/-ā inspektors/-e (1 vakance uz nenoteiktu laiku, darba vieta - Rīga)

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- zināšanas par administratīvo pārkāpumu procesu, administratīvo procesu un valsts pārvaldes iekārtu regulējošiem normatīvajiem aktiem

- zināšanas par vides aizsardzības normatīvajiem aktiem tiks uzskatīta kā priekšrocība

- krievu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar standarta datorprogrammām

- augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas

Galvenie darba pienākumi:

- izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas

- sekot līdzi piemēroto administratīvo sodu un zaudējumu samaksai

Piedāvājam atalgojumu no 550 euro pirms nodokļu nomaksas.

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) 10 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesī" sūtīt uz adresi: Valsts vides dienests, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (ar norādi "Konkursam - Administratīvo sodu piemērošanas daļas vecākais inspektors"), iesniegt personīgi Lietvedības daļā (1.stāvā) vai sūtīt uz e-pastu: vvd@vvd.gov.lv . Tālrunis uzziņām 67084203.


OP 2015/172.AKK4

Valsts vides dienests (reģ.Nr.90000017078) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Radiācijas drošības centra direktora vietnieks/-ce, Inspekcijas daļas vadītājs/-a

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība fizikā, medicīnas fizikā, medicīnā, ķīmijā vai bioloģijā

- vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā valsts pārvaldē, pašvaldībā, uzņēmējdarbībā radiācijas drošības jomā

- zināšanas par radiācijas drošības un kodoldrošības jomas institucionālo sistēmu

- zināšanas par Latvijas, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem dokumentiem radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

- pieredze tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē, nacionālo un starptautisko līgumu sagatavošanā, t.sk. radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

- prasmes vadīt darba grupas, seminārus un projektus

- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu valodas un krievu valodas zināšanas

- "B" kategorijas autovadītāja apliecība

- labas iemaņas darbā ar standarta datorprogrammām

- pieredze darbā ar jonizējošo starojumu tiks uzskatīta par priekšrocību

Galvenie darba pienākumi:

- plānot, organizēt un vadīt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra Inspekcijas daļas darbu

- nodrošināt normatīvo aktu radiācijas drošības un kodoldrošības jomā piemērošanu un ievērošanas kontroli Latvijā

- pārstāvēt Valsts vides dienestu starptautiskos semināros, konferencēs un darba grupās radiācijas drošības un kodoldrošības jomā

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Valsts vides dienestam Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, ar norādi "Amata konkursam - RDC" vai iesniegt personīgi Valsts vides dienesta Lietvedības daļā (1.stāvā), vai sūtīt skenētā veidā uz e-pastu: vvd@vvd.gov.lv Kontaktinformācija pa tālr. 67084203, 67084305; fakss 67084212.


OP 2015/172.AKK5

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Struktūrfondu daļas projektu vadītāja/-s (darbinieka) amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekta "PROTI un DARI!" (turpmāk - projekts) ietvaros konsultēt mentorus, programmas vadītājus un citus speciālistus par projektā veicamo uzdevumu izpildi, nodrošināt konsultatīva un psiholoģiska atbalsta sniegšanu programmu vadītājiem un mentoriem, apkopot un analizēt projektā iesaistīto pašvaldību labās prakses piemērus projekta īstenošanā, organizēt un nodrošināt to pārņemšanas pasākumus, nodrošināt metodoloģisko materiālu izstrādi, izvērtēt pašvaldībās jauniešiem sniegtā atbalsta saturu un tā kvalitāti, piedalīties projektā iesaistīto pašvaldību darbības novērtēšanas vizītēs, kā arī nodrošināt projekta saturisko izvērtēšanu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē

- divu gadu darba pieredze projektu saturiskajā vai administratīvajā vadībā, kas saistīta ar sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu

- trīs gadu darba pieredze sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijas vai reintegrācijas jomā

- zināšanas un izpratne par konsultatīva un psiholoģiska atbalsta sniegšanas procesa organizēšanu un veikšanu

- vēlama darba pieredze jaunatnes politikas īstenošanas jomā

- labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express)

- labas angļu valodas zināšanas

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Amats klasificēts 44.saimes III A līmenī (11.mēnešalgu grupa).

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, vai elektroniski uz e-pastu: info@jaunatne.gov.lv, tālr. uzziņām 67358073 vai 67356248.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/172.AKR1

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Rietumpierīgas pārvaldes inspektores veterinārās uzraudzības jomā amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 31.augusta iecelta LELDE SOKOLOVA.


OP 2015/172.AKR2

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Ziemeļpierīgas pārvaldes inspektores pārtikas uzraudzības jomā amatā uz nenoteiktu laiku no 2015.gada 1.septembra iecelta STASE RUDZĪTE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)