Laidiens: 02.09.2015., Nr. 171

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/171.UT1

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina AIJU DANCI, dzim. 1975.gada 20.augustā, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīga, Saules aleja 6-54, ierasties 2015.gada 8.oktobrī plkst. 11.00 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 2.stāvā, 34.zālē, kā atbildētāju civillietā AS "Bigbank" prasībā pret Aiju Danci par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina Aiju Danci ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2015/171.UT2

Daugavpils tiesa paziņo, ka tiesā ir saņemts OLGAS TRUBAČAS pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā uz nekustamo īpašumu, kas sastāv no trīs būvēm (kadastra apzīmējumi 4442000053001; 003; 004), kas atrodas "Zapoļki", Ivanovkā, Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā. Tiesa aicina personas, kurām ir iebildumi vai tiesības uz nekustamo īpašumu pieteikt Daugavpils tiesā, 18.novembra ielā 37, Daugavpilī, trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Visas termiņā nepieteiktās tiesības uz nekustamo īpašumu tiks atzītas par spēkā neesošām.


OP 2015/171.UT3

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C28263915 AS "SEB banka" prasībā pret Antru Bužu un Māri Bužu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina ANTRU BUŽU, pers.kods 080969-11956, un MĀRI BUŽU, pers.kods 291267-11959, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 26.oktobrī plkst. 11.30 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 212.zālē. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2015/171.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina IGORU PUMPURU, dzim. 1978.gada 26.oktobrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Jasmuižas ielā 11-13, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 11.novembrī plkst. 14.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 2.stāvā, 204.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C29 5013 15 Nordea Bank AB, kura vārdā Latvijas Republikā darbojas Nordea Bank AB Latvijas filiāle, maza apmēra prasībā pret Igoru Pumpuru par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/171.UT5

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C31437514 AS "Reverta" maza apmēra prasībā pret Nataļju Zujevu, dzim. 1958.gada 14.novembrī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Jāņa Endzelīna iela 7-7, Rīga, LV-1029, par parāda piedziņu. Paziņojam NATAĻJAI ZUJEVAI, ka 2015.gada 6.oktobrī tiesnese A.Freimane minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Nataļjai Zujevai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi"). Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2015.gada 6.oktobrī.


OP 2015/171.UT6

Preiļu rajona tiesa paziņo, ka Preiļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Monikas Lozdas prasība pret Dzintru Moli maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka DZINTRAI MOLEI, dzim. 1982.gada 19.augustā, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienas no paziņojuma publicēšanas. Paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Preiļu rajona tiesas kancelejā Preiļos, Talsu ielā 2, no 2015.gada 28.oktobra, kas uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2015/171.UT7

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30402715 Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Sintiju Atmani un Aleksandru Ankudinovu ar trešo personu pārstāvi Ivetu Atmani par aizgādības tiesību atņemšanu. Lūdzam ALEKSANDRU ANKUDINOVU, dzim. 1982. gada 11.novembrī, un SINTIJU ATMANI, dzim. 1983. gada 23. septembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 22. oktobrī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2. stāvā, 12. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2015/171.UT8

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29 4358 15/20 Natalijas Balašovas maza apmēra prasībā pret Vladimiru Nedaškovski par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājam VLADIMIRAM NEDAŠKOVSKIM, dzim.1968.gada 19.februārī, ka Natalijas Balašovas prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā, 105.kabinetā, Lomonosova ielā 110, Rīgā, 2015.gada 10.septembrī, pēc plkst.16.00. Atbildētājs Vladimirs Nedaškovskis līdz 2015.gada 8.septembrim var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)