Laidiens: 01.09.2015., Nr. 170

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/170.AKK1

Rīgas Stradiņa universitāte izsludina pieteikšanos akadēmiskajiem amatiem līdz 23.09.2015.

Struktūrvienība

Vakantais amats

Vietu skaits

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

pētnieks 

1 amata vieta

Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

asistents (pētniecībā)

1 amata vieta

RSU Onkoloģijas institūts, Molekulārās ģenētikas laboratorija

vadošais pētnieks

1 amata vieta

Bioķīmijas laboratorija

vadošais pētnieks

1 amata vieta

RSU Onkoloģijas institūts

pētnieks

1 amata vieta

RSU Onkoloģijas institūts

asistents (pētniecībā)

1 amata vieta

A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

pētnieks

1 amata vieta

A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

asistents (pētniecībā)

3 amata vietas

Pieteikumu ar norādīto amatu lūdzam sūtīt vai iesniegt Rīgas Stradiņa universitātes Lietvedības un arhīva daļā Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007. Amatu prasības un pieteikšanās kārtību lūgums skat. www.rsu.lv: Vakances.


OP 2015/170.AKK2

Finanšu ministrija (reģ.Nr.90000014724) izsludina konkursu uz Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatu

Eiropas Savienības Revīzijas palāta kā neatkarīgs ārējs revidents gādā par ES nodokļu maksātāju interesēm. Kaut arī tai nav juridiskas varas, tās pamatuzdevums ir uzlabot Eiropas Komisijas īstenoto ES budžeta pārvaldību un sniegt vispārēju pārskatu par finanšu stāvokli.

Eiropas Savienības Revīzijas palātas galvenā pārvalde atrodas Luksemburgā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība, kas papildināta ar speciālām zināšanām valsts pārvaldē, ekonomikā, grāmatvedībā, finanšu vadībā vai revīzijā

- profesionālā pieredze, kas gūta publisko finanšu, revīzijas vai vadības jomā

- darba pieredze revīzijas vai finanšu jomā

- labas zināšanas par Eiropas Savienības iestāžu pārvaldības principiem

- izpratne par Eiropas Revīzijas palātas darbu

- zināšanas par Eiropas Savienības budžetā veikto ieņēmumu un izdevumu likumības un lietderības pārbaudi

- zināšanas par starptautiskajiem grāmatvedības un revīzijas standartiem

- ļoti labas vismaz vienas Eiropas Savienības iestāžu darba valodas zināšanas

- prasme formulēt viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

- pieteikuma vēstuli

- Curriculum Vitae (CV)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī vēlams citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2015.gada 16.septembrim Finanšu ministrijā Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informācija pa tel. 67095610.


OP 2015/170.AKK3

Lauku atbalsta dienests (reģ. Nr. 90000794228) aicina darbā uz nenoteiktu laiku atbildīgu un precīzu LIELRĪGAS REĢIONĀLĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALDES KONTROLES UN UZRAUDZĪBAS DAĻAS VECĀKO INSPEKTORU/-I (ierēdņa amats)

Tu vēlies strādāt valsts pārvaldē? Tev patīk dinamisks darbs? Tev piemīt labas komunikācijas un saskarsmes prasmes? Tu esi rūpīgs un atbildīgs? Tu spēj operatīvi rīkoties un patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus nestandarta situācijās?

Ja vari uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem atbildēt piekrītoši, tad piesakies un kļūsti par daļu no Dienesta komandas!

Tavi pienākumi būs:

- veikt pretendentu platību maksājumu pieteikumu pārbaudes uz vietas saimniecībās

- veikt Dienesta administrēto Eiropas Savienības pasākumu projektu pārbaudi un uzraudzību

Mēs no tevis sagaidām:

- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstāko izglītību (vēlama šādās nozarēs - ekonomikā, mērniecības, dabas zinātņu vai lauksaimniecības nozarē, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām)

- profesionālo pieredzi atbilstoši darbības jomai (vēlama pēdējo 5 gadu laikā)

- izpratni par ES Kopējo lauksaimniecības politiku

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas, ArcMap programma)

- pieredzi darbā ar globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērējiem

- labu "B" kategorijas autovadīšanas prasmi

Mēs tev piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- mēnešalgu bruto no 814 līdz 1053 euro (atkarībā no kategorijas)

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- darbavietu Ogrē

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz vai jānosūta 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Lauku atbalsta dienesta Personāla daļā. Adrese: Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981, e-pasts: darbs@lad.gov.lv, tālr. uzziņām 27877187, 67027697 vai Ogrē, Brīvības ielā 48, LV- 5001, tālrunis uzziņām 65022232.


OP 2015/170.AKK4

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Juridiskā departamenta direktora vietnieks/-ce

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā juridiskā izglītība tiesību zinātnēs

- labas angļu valodas zināšanas

- pieredze valsts pārvaldes darbā vismaz trīs gadi, vadošā amatā - vismaz viens gads. Pieredze valsts pārvaldes darbā, kas pārsniedz piecus gadus, un pieredze vadošā amatā, kas pārsniedz trīs gadus, tiks uzskatīta par priekšrocību

- darba pieredze juridiskos jautājumos, jo īpaši iekšējo normatīvo aktu, administratīvo aktu, rīkojumu, līgumu un vienošanos izstrādē un juridiskajā izvērtēšanā. Darba pieredze juridiskos jautājumos valsts pārvaldē pēdējo piecu gadu laikā ne mazāk par trim gadiem, tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze valsts pārvaldes iestādes pārstāvēšanai tiesā, jo īpaši Administratīvajā tiesā

Darba pienākumi:

- veikt ministrijas struktūrvienību izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu juridisku izvērtēšanu

- piedalīties ministrijas normatīvo aktu, administratīvo aktu, rīkojumu, līgumu un vienošanos projektu izstrādē, kā arī veikt citu ministrijas struktūrvienību izstrādāto ministrijas normatīvo aktu, administratīvo aktu, rīkojumu, līgumu un vienošanos projektu juridisku izvērtēšanu

- veikt ministrijas padotības iestāžu iekšējo normatīvo aktu projektu un starpresoru vienošanos projektu juridisku izvērtēšanu

- departamenta kompetences ietvaros izstrādāt ministrijas iekšējo normatīvo aktu, administratīvo aktu, rīkojumu, līgumu un vienošanos projektus

- kontrolēt departamenta darbinieku uzdevumu, kas saistīti ar ministrijas iekšējo normatīvo aktu, administratīvo aktu, rīkojumu, līgumu un vienošanos projektu un padotības iestāžu iekšējo normatīvo aktu projektu un starpresoru vienošanos projektu juridisku izvērtēšanu, izpildi, pārbaudīt viņu sagatavoto dokumentu projektus

Vakantajam amatam noteikta 21.saime IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa.

Mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 2.pielikumu.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 10 darba dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: Zane.Balode@lm.gov.lv . Tālrunis uzziņām 67021621.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/170.AKR1

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2015.gada 26.augustā Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles nodarbinātības aģentes amatā ir iecelta INETA SĪPOLA.


OP 2015/170.AKR2

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2015.gada 26.augustā Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles nodarbinātības aģentes amatā ir iecelta ZIGRĪDA ČODARE.


OP 2015/170.AKR3

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka 2015.gada 27.augustā Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles nodarbinātības aģenta amatā ir iecelts IVARS PURMALIS.


OP 2015/170.AKR4

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo, ka konkursa kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas Parakstu apliecināšanas un jaunu tiesību subjektu reģistrācijas sektora valsts notāres ierēdnes amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 25.augusta iecelta LILIJA MALECKA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)