Laidiens: 20.08.2015., Nr. 162

Tiesu nolēmumi

OP 2015/162.TS1

Daugavpils tiesa atzina EVIJU SĪLI, pers. kods 281296-12302, par personu ar rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

Ierobežot Evijai Sīlei, pers. kods 281296-12302, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana,

2) darījumu slēgšana,

3) pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, veselības un aprūpes iestādēs, apdrošināšanas iestādēs, komerciestādēs un finanšu iestādēs,

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Nodibināt Evijai Sīlei, pers. kods 281296-12302, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Evijas Sīles, pers. kods 281296-12302, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Evijai Sīlei ierobežota rīcībspēja.

Daugavpils tiesas 2015.gada 23.jūlija spriedums civillietā Nr.C12190515 stājies likumīgā spēkā 2015.gada 18.augustā.


OP 2015/162.TS2

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2015.gada 27.jūlija spriedumu civillietā Nr. C29 5245/15 tiesa nosprieda: saglabāt MARINAI ŠASTINAI (pers. kods 300182-11218) rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldība, maksājumu izdarīšana un saņemšana, īpaši bankas kontu atvēršana, konta kartes saņemšana, rīcība ar internetbanku, bankas kontu slēgšana, darījumu un dokumentu kārtošana un saņemšana valsts, pašvaldību un citās iestādēs, nosakot, ka aizgādnis ir tiesīgs rīkoties patstāvīgi. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015.gada 18. augustā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)